zs         zs
 
Aktuality
 


Ocenění Czech Globe Star Mgr.Balcarová 14.2.2020

Velkého úspěchu dosáhli žáci volitelného předmětu přírodovědná praktika. Ve středu 12. 2. získali prestižní ocenění Czech Globe Star 2020. Ocenění jsme si převzali v reprezentativních prostorách Amerického velvyslanectví v Praze z rukou Vědecké rady programu GLOBE a zástupkyň Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva životního prostředí. Poděkovat nám přišel i Erik Black, kulturní atašé americké ambasády v Praze. Ocenění jsme získali za pilnou a smysluplnou práci ve fenologické kampani Stromy jsou krásné i za úspěšný projekt Zahradní bomba ke zvýšení biodiverzity školní zahrady. Ještě jednou moc děkujeme všem, kteří nám v loňském školním roce pomohli vyrobit hmyzí domečky, ptačí budky a krmítka. Velké poděkování samozřejmě patří žákům přírodovědných praktik, nejen za odvedenou práci, ale i za vzornou reprezentaci školy při přebírání ocenění Czech Globe Star.
Foto a více info zde


 
 
Prezentiáda Mgr. Jeriová 14.2.2020

Ve čtvrtek 13. 2. 2020 se konalo druhé – prezenční kolo soutěže Prezentiáda. Do této soutěže jsme vyslali dva týmy z devátých tříd. V prvním kole bylo úkolem zpracovat a vytvořit prezentaci na zadané téma: On to udělá někdo jiný… Tu jsme následně na konci ledna odeslali na ohodnocení. V tomto prvním kole bohužel neuspěl tým z 9.B ve složení Diana Pitrmanová, Verča Vališová a Ondra Kavan. I tak jim moc děkujeme za snahu a práci, kterou soutěži věnovali. K našemu potěšení do druhého prezenčního kola postoupil alespoň druhý tým z 9.C ve složení Anička Ježková, Simča Dvořáková a Dominik Kuběna. K již samotné nervozitě z vystoupení moc nepřispělo, že jsme šli na řadu hned jako druzí, ovšem naši prezentující se se vším statečně poprali. O tom svědčí i fakt, že v silné konkurenci nakonec obsadili krásné 4. místo. Žákům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Dodatečně přidáme i videozáznam samotné prezentace.  
 
Masopust v muzeu Mgr.Maříková 11.2.2020

Dnešní den strávila třída 4. A v Muzeu východních Čech na programu věnovaném Masopustu. Hned na začátku návštěvy muzea jsme šli v masopustním průvodu, tedy v maskách. Povídali jsme si o významu masopustu, o zvycích patřících k tomuto třídennímu svátku. Nakonec tvořivé dílny jsme si vyrobili masopustní masky. Společně jsme se vydali objevovat zajímavosti skýtající expozice bicyklů, nejen historických, ale našel se tam i jeden supermoderní. Naši pozornost nejvíce zaujalo Vysoké kolo, na které jsme si mohli nejen sáhnout, ale i nasednout a zašlapat si. Fotky

 
 
Recitační soutěž 2. stupně Mgr.Kříž 10.2.2020

Ve středu 11. března proběhne školní kolo recitační soutěže 2. stupně. Zájemci se mohou hlásit u učitelů českého jazyka v průběhu měsíce února, děkujeme.

 
 
Biologická olympiáda – školní kolo Mgr.Bičanová 10.2.2020

biolog20
V úterý 4. února 2020 v odpoledních hodinách proběhlo školní kolo 54. ročníku biologické olympiády pro kategorii D. Téma letošního roku s názvem „Těžký život ve vodě“ všechny zájemce seznamuje s adaptacemi organismů na vodního prostředí nebo prostředí břehové zóny.
Školního kola se zúčastnilo celkem 8 zájemkyň ze 6. ročníků a ze třídy 7. A. Děvčata vyplnila testové otázky, splnila praktický úkol a určila 30 druhů rostlin, hub a živočichů. Úspěšnými řešitelkami s počtem více než 60 bodů se staly vítězka Vendula Kacálková z 6. B a na druhé pozici umístěná Anna Alexejevová z 6. A. Obě jsou přihlášeny do okresního kola biologického olympiády. Fotky


 
 
Broučci – Polámal se mraveneček Mgr.Zacharová 8.2.2020

brouk-mravenec20Na začátku si předškoláci vytvořili obrázek Bacily pod lupou. Zazpívali si písničku Polámal se mraveneček, kterou pak na interaktivní tabuli seřadili pomocí obrázků ve správném pořadí. Poslechli si pohádku O zlém Bacilu a hodném Vitaminu. Při hře Bomba si procvičili druhy ovoce a zeleniny. Zopakovali si pohybovou hru Hlava, ramena, kolena, palce. Shlédli pohádku o nachlazení s Hurvínkem. V závěru v pracovním listu správně vybarvili věci, které bude nemocný brouček potřebovat k uzdravení. Fotky


 
 
Půjčování běžek Mgr.Prokopová 7.2.2020

Půjčování běžek pro zájemce na jarní prázdniny bude probíhat ve čtvrtek 27. února a v pátek 28. února o velké přestávce. 

 
 
Broučci - zimní radovánky Mgr,Mrázová 4.2.2020

broukzima20V úvodu si předškoláci složili obrázek, ze kterého odvodili téma našeho setkání. Pantomimicky předvedli vylosovaný zimní sport, pohybovou hrou „Hlava, ramena, kolena, palce“ si zopakovali části lidského těla, pomocí sluchové analýzy a syntézy slov vybírali správné stanoviště. Pracovní list byl zaměřený na geometrické tvary, barvy a orientaci v řadě. Na závěr si vymalovali a dotvořili obrázek sáňkování. Fotky


 
 
Plán práce - únor 2020 Mgr.Kříž 1.2.2020

4. 2. Biologická olympiáda – školní kolo: od 14 h v učebně Př
5. 2. Školní kolo -  Pythagoriáda 5. – 9. roč. R
10. 2. Dopravní hřiště – Třebeš – 3. A od 9,45h do 10,45h
10.2.-14.2. ŠvP – Strážné – Penzion U Kurtu – 5. A
11. 2. Sběr papíru do přistaveného kontejneru
11. 2. Dopravní hřiště – Třebeš – 3. B od 9,45h do 10,45h
11. 2. Masopust -  Muzeum – 4. A od 9 h do 10,45 h
11. 2. Praha – Globe – ocenění vybraných žáků 2. stupně
13. 2. Dopravní hřiště – Třebeš – 3. C od 9,45h do 10,45h
13. 2. Třebeš: „Městská policie“ – 6. A od 9 h do 10 h
13. 2. Kyberšikana 5. C od 13 h budova PČR
14. 2. Masopust – Muzeum – 3. A od 9 h do 10,45
14. 2. ŠD – Karneval – Objevy a vynálezy – od 12,30 h do 14,30 h – obsazena těl.
17. 2. Třebeš: „Městská policie“ – 6. B od 10 h do 11 h
18. 2. Třebeš: „Městská policie“ – 6. C od 10 h do 11 h
18. 2. Kyberšikana 5. A od 13 h budova PČR
19. 2. Třebeš: „Právo, morálka, odpovědnost“ – 7. A od 10 h do 11 h
20. 2. Knihovna Slezské Předměstí – 1. B od 9 h do 10,45 h
20. 2. iQLANDIA – Liberec – 5. c, 5. D od 8 h do 16 h
21. 2. ŠD – kino – Zakleté pírko – odchod ve 12,30 h
24. 2. Třebeš: „Právo, morálka, odpovědnost“ – 7. B od 10 h do 11 h
26. 2. Přijímací zkoušky nanečisto – žáci 9. ročníku
27. 2. Třebeš: „Právo, morálka, odpovědnost“ – 7. C od 10 h do 11 h

  
 
2. A Škola v přírodě - poslední den Mgr.Straňáková 31.1.2020

medaileVšichni už jsou v pořádku doma, což je pozitivní zpráva. A já přidávám pár posledních fotografií, které mluví asi za vše. Fotogalerie
Během pobytového kurzu všichni zvládli sjezdové lyže, běžky i bobování. Pět dní pilně trénovali, aby na konci dostali zasloužené diplomy a medaile. Klaním se před skupinou běžkařů, kteří vystoupali až ke kostelu sv. Matouše. Dolů to samozřejmě bez pádů nešlo, ale všichni sestup zvládli na výbornou. Poslední den nesměly chybět závody na sjezdových lyžích a hurá domů. Děkuji mým kolegům za skvělou organizaci.


 
 

Stranky
|  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |   >> >|
 
All Rights Reserved, created by BezvaWeb.com