zs         zs
 
Aktuality
 


Vv - ukázky prací - 7. C Mgr.Kříž 15.10.2019
 
 
Archeopark Všestary Mgr.Kříž 15.10.2019

vsestary-19Na počátku měsíce října navštívili žáci všech tří 6. tříd v rámci výuky dějepisu Archeopark ve Všestarech, kde se blíže seznámili s pravěkým životem, zvyky, zbraněmi a nářadím, které používali předchůdci člověka. Některé věci si děti i samy vyzkoušely, včetně broušení kamenných nástrojů, házení oštěpem, sekání dřeva kamennou či bronzovou sekerou a další činnosti. Akci si všichni moc užili a své znalosti využijí při hodinách dějepisu. Fotky 6. C

 
 
Sportovní soustředění Mgr.Koláček 15.10.2019

soustredko19Ve dnech 11., 14. a 15.10. proběhl za krásného slunečného počasí outdoorový kurz sportovních tříd (8. a 9. A). V pátek jsme jeli na cyklistický výlet přes hradecké lesy do Týniště nad Orlicí, oborou do Třebechovic a přes Krňovice zpět do Hradce. Cesta se obešla bez jediného problému a najeli jsme okolo 45 kilometrů. V pondělí čekal na děti dvojboj v podobě jízdy na kolečkových bruslích a orientačního běhu, obě aktivity se odehrávaly v lesích za Zděnou boudou. Děti najely na bruslích, koloběžkách nebo skateboardech přibližně 14 kilometrů. Orientační běh začínal nejprve krátkým tréninkem a potom si děti vyzkoušely i krátký závod, který absolvovaly ve dvojicích. V pátek byl pro děti připraven branný závod týmů v okolí rybníku Biřička. Každý tým dostal mapy, hledal v lese kontroly a stanoviště, na kterých se plnily různé úkoly. Na závěr soustředění jsme udělali táborák, opekli jsme si něco k snědku a vyhlásili výsledky orientačního běhu a závodu hlídek. Fotky


 
 
Sběr kaštanů a žaludů Mgr.Rauer 14.10.2019

Sběr kaštanů a žaludů

Výsledky za 3. týden sběru (7. 10. – 11. 10. 2019) 
3. týden 
 
„Angličtíme s Vlnkou ve 2.A“ Mgr.Straňáková 11.10.2019

vlnkaJsem velice ráda, že i na naší škole se podařila spolupráce se zaměstnanci Spolku Vlnka. Lektoři angličtiny Michal Dušek a Nicholas Peter Wood každý čtvrtek přinášejí úsměv na rty žákům 2. A, se kterými zážitkovou metodou procvičují angličtinu (tvoření, zpívání, divadlo, sportování,…). I když nejsem vždy v centru dění, ze třídy jsou slyšet nejen anglická slůvka, ale i hlasitá hudba či smích. Je vidět, že žáci zapojují do družinového anglického hraní všechny smysly. Při výuce pracují společně na tematických blocích a nelení ani doma, neboť si odnášejí i domácí úkoly. Přejeme všem zúčastněným hodně zábavy i v dalších setkáních! Fotky


 
 
Atletický čtyřboj 8. a 9. tříd Mgr.Koláček 10.10.2019

V úterý 8. 10. proběhl na našem školní hřišti již tradiční závod „atletický čtyřboj“. Závod se konal za velmi chladného a místy deštivého počasí a prověřil komplexnost všech závodníků ve čtyřech disciplínách : běhu na 60 metrů, skoku dalekém nebo vysokém, hodu míčkem nebo vrhu koulí a běhu na 800 nebo 1000 metrů. Za naši školu soutěžilo jedno družstvo chlapců a dvě družstva dívek. Chlapci skončili na 2. místě a dívky na 1. a 2. místě. Týmy vítězných dívek a chlapců postoupily do krajského kola, které se bude konat v Trutnově 18. 10. Všem závodníkům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů v dalších závodech. Také děkujeme třídě 9. B za pomoc při organizaci závodu.


 
 
O nemocné jabloňce - Broučci Mgr.Zacharová 10.10.2019

brouk-.-jablonkaBěhem druhého setkání Broučků nás provázelo téma O nemocné jabloňce. Nejprve jsme si poslechli pohádku se stejným názvem, potom jsme si povídali o jabloni a jablíčkách a taky o zvířátkách z pohádky. S říkankou jsme kreslili kroužky kolem jablíček. U toho jsme si zopakovali barvy, pravou a levou stranu. Potom jsme si u klavíru zazpívali písničky o tomto ovoci. Jablko jsme si obkreslili, vystřihli a nalepili na něj svého červíka. V závěru setkání nechyběla sladká ochutnávka. Fotky


 
 
Návštěva Židovského města v Praze Mgr.Moserová 10.10.2019

hvezdaV úterý 8. října absolvovala třída 9. C dějepisnou exkurzi do Prahy.
Cílem byla návštěva pražského Židovského města. Děti navštívily Staronovou synagogu, ve které se stále konají bohoslužby, prohlédly si krásně upravenou Maiselovu synagogu i nejstarší židovský hřbitov v Evropě. Od paní průvodkyně se žáci dozvěděli, že v Praze je 5 synagog, kdo je rabín, co je jarmulka, jak probíhá židovská mše, proč byli Židé v historii pronásledováni. Cestou z hlavního nádraží se děti zastavily před secesním Obecním domem, prošly pod gotickou Prašnou bránou, obešly Staroměstské náměstí s radnicí, orlojem, sochou Jana Husa i Týnským chrámem.
Počasí bylo pošmourné a ulice přeplněné zahraničními turisty. To ale deváťákům nevadilo. Stihli si nakoupit i dárky a domů se vrátili z exkurze spokojeni.


 
 
Sběr kaštanů a žaludů Mgr.Rauer 8.10.2019

Sběr kaštanů a žaludů

Výsledky za 2. týdny sběru (24. 9. – 6. 10. 2019) 
1. týden – výsledky
2. týden – výsledky 
 
Klub broučků Mgr.Mrázová 7.10.2019

brouk21019Ve středu 2. října začalo pravidelné setkávání předškoláků v „Klubu broučků“ na ZŠ a MŠ Štefcova. K prvnímu setkání jsme vybrali oblíbenou pohádku pro nejmenší O veliké řepě. Nejdříve jsme si povídali o podzimním ovoci a zelenině a zahráli si hru „Na stromě, nebo v záhoně?“ Poslechli si veršovanou pohádku „Malá pohádka o řepě“ od Františka Hrubína, na které jsme si vysvětlili rozdílnost s pohádkou vyprávěnou. Každý dostal kartičky s postavami z pohádky, které seřadil tak, v jakém pořadí tahaly řepu. Ve dvojicích si zahráli postřehovou hru „Která postava se z pohádky ztratila?“ a sázeli „řepu“ do řádků. Druhá část setkání byla zaměřena na grafomotoriku (kreslení rovných čar, jak jednotlivé postavy vytahovaly řepu) a výtvarné zpracování příběhu. Na závěr nemohla chybět samotná dramatizace pohádky. Fotky


 
 

Stranky
|  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |   >> >|
 
All Rights Reserved, created by BezvaWeb.com