zs         zs
 
Aktuality
 


Úspěch našich žáků na republikovém finále OVOV v Praze Mgr.Koláček 11.9.2014

ovov2014finVe dnech 4.-6.9.2014 se naši žáci opět zúčastnili republikového finále OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze. Tvůrci projektu Roman Šebrle a Robert Změlík opět přizvali mnoho známých a úspěšných osobností nejen z oblasti sportu, ale i filmu a politiky. Účast na republikovém finále si naši žáci vybojovali výhrami na okresních a krajských kolech už po čtvrté za sebou a mohli tak za krásného slunečného počasí změřit své síly s nejvšestrannějšími závodníky z celé republiky. Naše družstvo ve složení Pavel Halíř, Radek Mládek, Tomáš Kalina, Erka, Eliška Krejcarová, Tereza Čermáková, Martina Chalupová a Daria Kutna obsadilo v hlavní soutěži 35. místo. Velkým úspěchem je vítězství Pavla Halíře v trojskoku za výkon 8,82 metru. Největším úspěchem je ale celkové 2. místo Pepy Říhy v jednotlivcích (chlapci 1999) a to ho jen 35 bodů dělilo od 1. místa. Stupně vítězů těsně unikly panu učiteli Koláčkovi, který bojoval nejen se soupeři, ale i s nemocí a obsadil tak 4. místo mezi učiteli.
Nezbývá všem moc poděkovat a popřát jim mnoho dalších nejen sportovních úspěchů. Foto


 
 
Hradecký stavební palec Mgr.Lohnická 11.9.2014

10. září se naši deváťáci zúčastnili 3. ročníku Hradeckého stavebního palce, který pořádá SPŠ stavební Hradec Králové. Naše tříčlenné soutěžní týmy bojovaly s družstvy z dalších základních škol v disciplínách zaměřených na matematiku, anglický jazyk, všeobecné znalosti, architekturu atd. Jeden z našich týmů obsadil skvělé 1. místo, a to ve složení Daniel Hládek, Tereza Kučerová, Karolína Tomášková. Blahopřejeme! 
Doufáme, že toto soutěžní dopoledne pomohlo některým žákům při rozhodování o budoucí střední škole a budoucím povolání. 
 
Sběr papíru Mgr.Kříž 7.9.2014

První letošní sběr papíru se bude konat ve středu 17. září. Kontejner bude přistaven od 6:30 do 16 hodin. Papír ukládejte do kontejneru bez provázků a igelitových tašek, díky.

 
 
Výběrové řízení na dodávku myčky černého nádobí E. Hlávka

Vyhlašujeme výběrové řízení na dodávku myčky černého nádobí s rekuperací a příslušenstvím.

 
 
Sběr kaštanů a žaludů Mgr.Kříž 1.9.2014

Sběr kaštanů a žaludů proběhne tradičně na podzim. Letos budeme sbírat od 15.9. do 17.10., zvážené kaštany a žaludy doneste do školy a podepsaný lístek s počtem kilogramů odevzdejte třídnímu učiteli. Každý týden bude sběr vyhodnocován. Děkujeme za vaši účast.

 
 
Broučci Mgr.Hutlová 29.8. 2014

Naše setkání se ve školním roce 2014/2015 budou opět konat ve středu od 16:00 do 17:30. Přesný rozpis bude v týdnu od 15. září na stránkách naší školy. 
Na setkání s dětmi a spolupráci s rodiči se těší paní učitelky M. Hutlová a K. Růžičková.


 
 
Plán práce na září Mgr.Kříž 28.8.2014

1. 9.       Slavnostní zahájení školního roku (Obědy se vydávají od 10 h do 12 h!)
2. 9.       Třídnické práce, seznámení se školním řádem, vyučování končí podle rozpisu
              Nábor na basketbal od 8 h ve třídách 1. stupně                
3. 9.       Zahájení vyučování podle rozvrhu
4. 9.       Třídní schůzky: 1. st. v 16,30 h, 2. st. v 17 h              
              Fotografování žáků 1. tříd                                                 
4. – 7. 9. Celostátní soutěž OVOV v Praze – výběr žáků
15. – 18. 9. Adaptační kurz – 6. B – Jindřichův Dům                   
17. – 19. 9. Adaptační kurz – 2. B,C – Benecko                
19. 9.     Den zemědělství Královéhradeckého kraje – 9. A,B                                            
22. – 24. 9. Podzimní soustředění ST – 7. až 9. ročník                       
23. 9.     Atletický trojboj 5. tříd                                                                        
23. – 26. 9. Adaptační kurz – 6. A – Jindřichův Dům 
 
Výsledky OVOV Mgr.Koláček 28.8.2014

Kompletní výsledky OVOV můžete vidět zde. Třída na 1.místě dostane jako odměnu 1000,- Kč, 2.místo 800,- Kč a 3.místo 500,- Kč.

 
 
Zprávy výchovné poradkyně Mgr.Moserová 25.8.2014

V sekci Poradenské služby – Informace pro rodiče můžete najít veškeré aktuální údaje výchovné poradkyně. 
Žádosti o Individuální vzdělávací plán.
Vyšetření v pedagogické – psychologické poradně.
Náprava dětí s poruchami učení.
Přijímací řízení na střední školy.


 
 
Školní akademie 2014 Mgr.Kříž 27.6.2014

Školní akademie
9

Jako každoročně i letos proběhla na konci školního roku školní akademie, v rámci které se představili naši žáci se svými hudebními, tanečními, pěveckými a dalšími vystoupeními. Závěr akademie tradičně patřil žákům devátých ročníků, kteří se rozloučili se základní školou a obdrželi slavnostně své poslední vysvědčení a pamětní listy na základní školu. Děkujeme srdečně všem účinkujícím i divákům a první fotky si můžete prohlédnoutzde.
Pokud jste si neobjednali DVD ze školní akademie, můžete tak učinit prostřednictvím e-mailu: info@natocime.cz nebo na telefonním čísle 773985236. 
 

Stranky
|< <<   |  122 |  123 |  124 |  125 |  126 |  127 |  128 |  129 |  130 |  131 |  132 |   >> >|
 
All Rights Reserved, created by BezvaWeb.com