zs         zs
 
Aktuality
 


Oucmanice 1.B,C květen 2014

oucmanice1Žáci 1.B a 1.C prožili třídenní jarní soustředění v Ekocentru PALETA v Oucmanicích (Ústí nad Orlicí). Jde o rozlehlý a nově opravený vesnický statek, kde byl připraven bohatý program v kamenné či dřevěné učebně nebo v přilehlých venkovních prostorách.
Děti si vyzkoušely jako správný hospodář stloukat máslo, vyrábět jogurt,“ podojit“ kravičku, umlet mouku. Poté z vlastnoručně vyrobeného těsta upekly chlebové placky ve venkovní peci na dřevo. Jako další poznávaly léčivé bylinky a vyráběly vlastní čajové směsi, které si s chutí vypily. S pohádkou o Krtečkovi si vyzkoušely celý výrobní proces zpracování lnu (lámání, česání, splétání provázků a tkaní na stavu). Na velmi pěkném vesnickém hřišti si zahrály staré hry (špačky, kuličky, skákání panáka, gumy, gorodky…). Byl tu také prostor pro závody a soutěže o ceny.
Avšak největším zážitkem pro děti z města bylo pravidelné krmení a péče o domácí zvířata (morčata, králíci, kočky, ovce, kozy, prasátka a oslík Amos). Velkým zážitkem, hlavně pro paní učitelky, byla výroba jasanových lžiček ostrým nožíkem a dlátem! Nadšení a úspěšnost byla veliká – utržili jsme pouze několik malých řezných ranek :o).
Zlatým hřebem pobytu bylo poslední večerní zpívání u ohně s opékáním. Po setmění propukla noční hra za světýlky s matem. příklady. Nikdo neplakal ani se neztratil a pak… Ohňostroj!!!
Třetí den se stejně všichni malí hospodáři nejvíce těšili na návrat ke své mamince, kdy pak určitě pravidelně nahlíželi do svých schránek, zda už dorazil i pohled s novým kamarádem oslíkem Amosem. Fotogalerie 
 
Nekoř 2014 Mgr.Teichmanová 5.6.2014

nekorZa krásného slunečního dne, všichni natěšeni, jsme vyrazili do Orlických hor, do malebné vesničky Nekoř. Uvítal nás bodrý veselý chlapík, správce celého objektu s výčtem příkazů a zákazů ( ale v pohodě). Po obědě jsme vyrazili na krátkou prohlídku okolí, která se ale změnila v " horor ", neboť jsme trochu bloudili, brázdili jsme místní pole s vysokou řepkou, bahnem, kousající divnou trávou atd. Z krátké procházky se stal půldenní výlet a my dorazili značně vysíleni až na večeři.
V úterý někteří absolvovali celodenní velice pěkný výlet na Zemskou bránu a Pastviny, ostatní plnili různé lehkoatletické soutěže.Ve středu pí. vych. Karásková  připravila zajímavou hru na Indiány. Děti byly pomalované, nadšené a samozřejmě odměněné. Ve čtvrtek ráno jsme se probrali do deštivého dne, tudíž nezbývalo, než vymýšlet zábavu na ubytovně. Večer správce spustil disco a to jsme se, panečku, vyblbli.V pátek jsme se rozloučili s poděkováním, že se zase někdy vrátíme. Byli jsme totiž velmi spokojeni jak s ubytováním, tak s jídlem. Fotoalbum


 
 
Úspěch našich žáků a žákyň v Poháru rozhlasu Mgr.Prokopová 29.5.2014

Do krajského finále Poháru rozhlasu v atletice postoupila 3 naše družstva. Žáci a žákyně ve starší kategorii a žákyně v mladší kategorii. Nejúspěšnější na krajském finále v Novém Městě nad Metují bylo družstvo starších žáků a postoupilo na celostátní finále Poháru rozhlasu v Plzni, které se bude konat 3. června 2014. Družstvo mladších žákyň skončilo na 2. místě a starší žákyně na 4. místě. Závody probíhaly za velmi teplého počasí. Tradičně mezi nejlepší závodníky a závodnice patřili: Pavel Halíř, Matěj Lavický, Josef Říha, David Ryba, Vojta Hrůša, Adéla Kolková, Adéla Procházková, Karolína Tomášková, Eliška Krejcarová, Eliška Hochmannová, Tereza Čermáková, Zuzana Polanská. Ale i ostatní naši žáci a žákyně předvedli výkony na slušné úrovni.


 
 
Plán práce – červen 2014 Mgr.Kříž 27.5.2014

2. 6. Knihovna Malšovice 5. C od 10, 00 h
3. 6. Dopravní hřiště 8, 30 h 4. C 
                               10, 15 h 5. B
        Republikové finále POHÁRU ROZHLASU v Plzni
4. 6. Atletické hrátky MŠ – obsazená tělocvična
         Dopravní hřiště 8, 30 h 5. A 
                                 10, 15 h 5. C
5. 6. Schůzka členů výboru SPŠ od 16, 00 v ředitelně
        Poznávání přírodnin – výběr žáků 2. stupně 
10. 6. Odstávka teplé vody v HK od 6, 00 do 18, 00 h.
          Lanové centrum 3. A 
12. 6. HRADECKÉ SPORTOVNÍ HRY MLÁDEŽE - plavání
          Pedagogická rada – předporady od 14 h 
          Schůzka zástupců jednotlivých tříd ve sborovně od 16, 00 h 
    Společné schůzky ve třídách od 17, 00 h 
13. 6. „DEN PRO VÁS … 2014“ – 8. B + část 8.A
          HSHM – atletika 
16. 6. OVOV – krajské finále - obsazené hřiště
          Schůzka rodičů budoucích prvňáků od 16, 30 h. 
20. 6. Triatlon

23. 6. Pedagogická rada od 14 h
25. 6. Sběr papíru

          Generálka na školní akademii
26. 6. Akademie od 9 h – sportovní areál Třebeš
27. 6. Konec školního roku – vydání vysvědčení  
 
Schůzka rodičů budoucích prvňáků Mgr. Říhová 26. 5. 2014

Schůzka je naplánována na pondělí 16. 6. 2014 od 16:30 h. Podrobné informace obdržíte na Vaši e-mailovou adresu. 

 
 
„JAK VÁLČILI HUSITÉ“ Mgr.Moserová 25.5.2014

husite14Minulý týden absolvovali žáci sedmých ročníků dějepisný interaktivní program „Jak válčili husité“. Seznámili se s válečnou strategií Žižkova vojska, osahali si husitské zbraně, oblékli se do oděvu husitského bojovníka, středověkého sedláka i selky.V závěru pořadu zhlédli zajímavou filmovou ukázku bitvy u Sudoměře. Fotky


 
 
DĚJEPISNÁ EXKURZE K PAMÁTNÍKU BITVY 1866 NA CHLUMU Mgr.Moserová 25.5.2014

chlum8bV pátek 23. května se žáci 8.B vypravili na dějepisnou exkurzi. Vlakem se vydali do Všestar, odtud pak svižným pochodem vyrazili k Památníku bitvy 1866 na Chlumu.                     
V muzeu se seznámili s průběhem rozhodující bitvy prusko-rakouské války. Zhlédli filmové ukázky, vyzkoušeli si nabíjení rakouské „předovky“, prohlédli si pruské i rakouské vojenské uniformy. Všechny děti nebojácně vyšplhaly na vysokou rozhlednu a pokochaly se výhledem do kraje. Úvozem mrtvých“ (3. 7. 1866 zde během půl hodiny padlo 10 000 Rakušanů) se osmáci vydali na zpáteční cestu. Všichni ji přežili.                                                                   
Výlet se podařil a na nádraží padla otázka na paní učitelku: „Kam zase někdy pojedeme ?“ Fotky


 
 
Broučci 14. 5. Mgr.Hutlová 23.5. 2014

Ve středubrouk145 14. 5. přišli za „Broučky“ do školy záchranářští psi a jejich psovodi. Před ukázkou nejrůznějších dovednosti nám každý psovod představil svého psa jménem. Poté následoval od každého psa pozdrav hlasitým štěkáním. Dověděli jsme se, že pro záchranářský výcvik není důležité plemeno psa, ale jeho temperament, povahové rysy a čichové schopnosti. Všem se nám líbila ukázka poslušnosti, hledání ztracených předmětů, vyhledávání osob, běh na přivolání a překonávání různých překážek. Nechyběla ani informace o výživě a důslednosti při výcviku. Na fotografiích je vidět, jak jsme si to všichni užívali. Foto


 
 
Zhodnocení zájezdu do Brugg a Plymouth Mgr.Čech 21.5.2014

Ve dnech 10.-17.5. 2014 se vybraní žáci naší školy zúčastnili studijně-poznávacího zájezdu do
anglie14
 jihozápadní Anglie. Cestou tam jsme navíc strávili jeden den v krásném belgickém městečku Bruggy a ráno poté jsme již vyrazili směr Calais a trajektem do Velké Británie. Ubytovaní jsme byli v rodinách v přístavním městě Plymouth. Během celého týdne nám neuvěřitelně přálo počasí, a tak jsme si užívali sluníčka a relativně teplého počasí. Během pobytu jsme pak navštívili mimo jiné Land’s End (nejzápadnější cíp Anglie), Eden Project (největší skleník na světě) nebo Tintagel Castle (místo narození krále Artuše). Cestou zpátky jsme pak strávili den v Londýně, kde jsme navštívili slavný Tower a prošli se pěšky centrem města. Během celého zájezdu jsme nemuseli řešit žádné nepříjemnosti ani zdravotní problémy a tak jsme si celý pobyt všichni patřičně užili. Velký dík patří také skvělým řidičům a průvodkyni. Fotky


 
 
LIGA ŠKOL V ORIENTAČNÍM BĚHU (KRAJSKÝ PŘEBOR) Mgr.Koláček 18.5.2014


ob1
Ve středu 14.5.2014 proběhl poslední závod ligy škol v orientačním běhu a byl to i nominační závod na celostátní finále v kategoriích 6.-9.tříd (D3,H3,D4,H4). Žáci naši školy opět nezklamali a v celkovém hodnocení vybojovali krásné 2. místo. a jen o 5 bodů jim unikl postup na republikové finále. V tomto posledním závodě naši školu reprezentovali tito žáci : Alžběta Neumannová, Martina Kopecká, Michaela Metelková, Viktorie Machová, Zuzana Polanská, Lucie Novotná, Kateřina Kopecká, Kateřina Truněčková, Adéla Procházková, Karolína Tomášková, Tomáš Dohnálek, Lukáš Novotný, Patrik Stehlík, Radim Poláček, Matěj Zámečník, Jan Čihák, David Ryba, Vojtěch Hrůša a Josef Říha. Foto
Tři kategorie dokonce naši žáci vyhráli : - Bětka Neumannová – D1(dívky, 1.-3.třída)
                                                            - Michaela Metelková – D2 (dívky, 4.-5.třída)
                        - Tomáš Dohnálek – H1 (hoši, 1.-3.třída)


 
 

Stranky
|< <<   |  130 |  131 |  132 |  133 |  134 |  135 |  136 |  137 |  138 |  139 |  140 |   >> >|
 
All Rights Reserved, created by BezvaWeb.com