zs         zs
 
Aktuality
 


Odznak všestrannosti olympijských vítězů Mgr. M. Koláček 30.4.2013

Informace pro rodinné příslušníky žáků naší školy

Po loňském zkušebním kole se bude 1. ročník OVOV konat dne 23. 5. 2013 od 15:30 do 19:00 na školním hřišti ZŠ a MŠ Štefcova. Tento projekt vytvořili a podporují olympijští vítězové Robert Změlík a Roman Šebrle.

Rodinní příslušníci (rodiče, sourozenci, tetičky, strýčkové, babičky, dědečci, atd.) mohou svými výkony přispět ke zlepšení bodového stavu třídy svého dítěte, první tři třídy získají finanční příspěvek např. na výlet

Disciplíny : 60 m, skok daleký, hod medicinbalem, shyby, švihadlo, trojskok, kliky, lehy/sedy, hod míčkem, 1000 m nebo dribling.

Pravidla :

- na hřišti ZŠ Štefcova bude připraveno 10 stanovišť s rozhodčími z řad učitelů školy a bude jen na Vás, které disciplíny a v jakém pořadí splníte

- každý účastník obdrží kartičku, kde vyplní své jméno, datum narození a třídu, které věnuje své body za disciplíny

- účastníci mohou přijít kdykoli od 15:30 do 19:00 a plnit disciplíny – minimálně jednu, maximálně deset (možnost volby mezi během na 1000 m a driblingem)

- čím více disciplín splníte, tím více bodů získá Vámi vybraná třída, ale i body za 1 splněnou disciplínu se počítají

- kdo zvládne všechny disciplíny, má sám šanci získat jeden z odznaků OVOV podle výkonnosti (bronzový, stříbrný, zlatý a diamantový).

Podrobná pravidla jednotlivých disciplín najdete na www.ovov.cz .

Přijďte ukázat dětem sportovního ducha a poprat se nejen s jednotlivými disciplínami, ale i sami se sebou.

Budeme se na Vás těšit! 
 
TŘÍDA S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU INFORMATIKY Mgr. Krčková

Od září školního roku 2013/2014 nabízíme žákům 6. ročníku navštěvovat třídu
s rozšířenou výukou informatiky
     -určeno dětem, které se zajímají o informační technologie
     -výuka probíhá v moderně vybavených učebnách
     -vyučujeme kancelářské programy, grafiku na PC, střih videa na PC, hudbu na PC,
      psaní všemi deseti
     -podmínky pro přijetí: dobrý školní prospěch a slušné chování, úspěšné absolvování
      vstupních testů (základní pojmy z oblasti HW a SW, jednoduché úkoly v programu
      Word a Malování, elektronická pošta)
     -vstupní testy se budou konat v pondělí 13. května 2013 od 8 hodin v učebně informatiky
     -žáci naší školy obdrží příhlášku u své třídní učitelky
     -žáci z jiných škol se mohou hlásit telefonicky do 10. května 2013 na čísle 725 048 947
 
 

Stranky
|< <<   |  143 |  144 |  145 |  146 |  147 |  148 |  149 |  150 |  151 |  152 |  153 |
 
All Rights Reserved, created by BezvaWeb.com