zs         zs
 
Aktuality
 


Zápis do 1. tříd E. Hlávka 11. 3. 2019

Vážení rodiče,
v záložce “Zápis do prvních tříd” byla zveřejněna kritéria přijímání žáků do prvních tříd pro škol. rok 2019/2020 a zároveň veškeré informace, které se týkají zápisu. 
 
Bruslení 1. A Mgr.Straňáková 10.3.2019

brusle1a19„BYLO TO FAJN!“ – Zaznívalo z úst dětí, když jsme se vraceli ze zimního stadionu. A co na tom, že jsme sebou občas „žuchli“ na led a sem tam si přinesli modřinu. To prostě k životu patří, ale žáky to neodradilo a po pádu se vrátili zpět na led. Zkusili jsme si štafetové hry, jízdu v hadovi, kolíčkovou hru atd. Děkuji nejen paní vychovatelce, že s námi cestu absolvovala, ale VELKÝ DÍK PATŘÍ I ÚŽASNÝM RODIČŮM, kteří nás v tom nenechali a pomohli. Moc si toho vážíme! Fotky 

 
 
3. C – čtenářská beseda Mgr.Mrázová 10.3.2019

rehounekVe čtvrtek 7. března proběhla očekávaná beseda s úspěšným nymburským spisovatelem a publicistou Janem Řehounkem. Nejdříve se nám představil ve verších a poté si „proklepl“ znalosti žáků v oblasti vzniku samotné knihy. Na setkání přinesl výběr svých publikací pro děti (Julinka a její písmenkoví kamarádi, Pravda pravďoucí, Pohádky z kerského lesa a Pohádky mašinky Lízy) a vyprávěl, co ho inspirovalo k jejich sepsání. V hlavní části besedy žákům přečetl ukázky, ve kterých se to hemžilo čerty, anděly a hastrmany. Také nám přiblížil své tvůrčí začátky a hovořil o délce sepsání beletrie pro děti a naopak literatury faktu. Začínajícím spisovatelům a spisovatelkám ze 3. C byl určitě inspirací pro jejich tvůrčí psaní. Fotky


 
 
Vesmír Mgr.Mrázová 10.3.2019

vesmir19V rámci výtvarné výchovy, literatury a psaní proběhl ve 3. C projekt Vesmír, ve kterém žáci využili nabyté poznatky z prvouky. Na úvod jsme zhlédli video Nezkreslená věda – Jak vznikl vesmír, následovalo losování jednotlivých planet a náhodné rozdělení do tříčlenných týmů. Inspirací mi byla výpravná encyklopedie pro děti Hranice vesmíru (Dominic Walliam) s profesorem Astrokocourem, který se pyšní tituly skoro ze všech přírodních věd. Žáci si mohli zvolit libovolnou výtvarnou techniku ke znázornění planety a vybrat o ní nejdůležitější informace. Na závěr proběhla „přehlídka planet“ a reflexe spolupráce ve skupinách. Práce žáky bavila, výsledky jejich činnosti můžete vidět před posledním schodištěm 1. stupně. Fotky


 
 
Soutěž Zahradní bomba Mgr.Balcarová 7.3.2019

V rámci projektu Zahradní bomba se pokoušíme o zvýšení biodiverzity školní zahrady. Děti ze 7. B a 7. C vymyslely soutěž pro žáky naší školy. Můžete nám pomoci nalákat více zvířátek na naši zahradu výrobou hmyzího domečku, ptačí budky nebo krmítka pro ptáky. Do výroby se mohou zapojit celé třídní kolektivy, ale i jednotlivci. Pomáhat mohou rodiče, prarodiče, sourozenci, kamarádi, učitelé. Výrobky, vlastnoručně vyrobené, ale i třeba koupené a dozdobené, můžete nosit do kabinetu chemie na 2. stupeň Sylvě Balcarové do konce května. Porota vybere nejhezčí výrobky a kromě sladkého pocitu pomoci přírodě slibujeme i sladké ceny.
Odkaz na soutěž Plakát 1 Plakát 2


 
 
Bubáci Mgr.Zacharová 4.3.2019

bubaci19Naše čtenářské setkání provázela kniha Bubáci od Radovana Krátkého. Nejdříve jsme si povídali o tom, jestli se rádi bojíme, čeho se můžeme rádi bát a kdy naposledy jsme se rádi báli. Poté si děti náhodně vybraly popis bubáka, ten si přečetly a pokud objevily nějaké neznámé slovo, napsaly ho na tabuli a společně jsme si ho vysvětlili. Následovalo psaní strašidelného příběhu. Nejdříve si děti podle osnovy shrnuly všechny informace o svém bubákovi a poté zkusily vymyslet příběh s tímto strašidlem. Děti vymyslely originální příběhy. Bubáka si nakreslily a na závěr jsme si z knihy přečetli charakteristiky Lesního muže, Divokého lovce, Baziliška a Divoženky. Fotky


 
 
Olympiáda z Aj Mgr.Čech 4.3.2019

Dne 18. 2. 2019 se v budově Prvního soukromého gymnázia v HK uskutečnilo Okresní finále Olympiády v AJ. Naši školu reprezentovali Radim Fišera (7.B) a Marie Zemanská (8.B) a ve velké konkurenci se rozhodně neztratili. Radim obsadil velice pěkné 13. místo a Marie dokonce skvělé 7. místo, ačkoliv  bojovala proti o rok starším soupeřům. Oběma za vzornou reprezentaci děkujeme. 
 
Plán práce - březen 2019 Mgr.Kříž 22.2.2019

1.3.  Jarní prázdniny
4. 3. Čas proměn – přednáška pro dívky 7. ročníku – 6. vyuč. h v 7. B
6. 3. Knihovna Malšovice – 5. D od 10 h do 11,40 h 
7. 3. Knihovna Malšovice – 4. B od 10 h do 11,40 h
7. 3. Čtenářská beseda – 3. C od 9 h do 10,45 h
7. 3. Bruslení HK – 1. A, 2. A, 2. C od 10,45 h do 11,40 h
7. 3. Basketbal – dívky 8. a 9. roční výběr v N. Bydžově
8. 3. Knihovna Malšovice – 4. C od 10 h do 11,40 h
11. 3. „Jeden svět na školách“ – Centrál – 1. až 3. h – 8. B a 8. C
11.3. Dopravní hřiště Třebeš – Základy první pomoci -  5. B od 8,30 h do 10 h 
11.-15.3. Škola v přírodě – Vysoké nad Jizerou – Penzion Aktiv -3. A
12. 3. Aldis – Malý princ – od 8,30 h do 10 h – 3. C, 3.D, 4.B, 4.C, 5.A, 5.C
12. 3. Aldis – Malý princ – od 10,15 h do 11,40 h – 1. tř.2. B, 2. C
12. 3. Dopravní hřiště Třebeš – Základy první pomoci – 5. C od 8,30 h do 10 h
12. 3. Galerie MU – 3. B od 9 h do 11,40 h
13. 3. Dopravní hřiště Třebeš – Základy první pomoci – 5. D od 8,30 h do 10 h
14. 3. MŠ Štefcova – schůzka s rodiči žáků bud. 1. tř. od 15,45 h
14.3. Recitační a pěvecká soutěž - 2.st. 12:45 v učebně Hv
18. 3. Recitační soutěž 1. st. od 13,30 h ve tř. 3. C
18. až 23. 3. Běžecký výcvik na lyžích – 6. A + 8. A
19. 3. Sběr papíru do přistaveného kontejneru
19. 3 Basketbal chlapci 6. a 7. ročník výběr
20. 3. Knihovna Malšovice – 3. C od 10 h do 11,40 h
20. 3. Mladý chemik – vyhlášení výsledků  Pardubicích – výběr žáků
21. 3. Informace pro rodiče od 17 h
22. 3. Matematický Klokan – 2. – 9. ročník -  1. – 2. vyuč. hod.
27. 3. Pěvecká soutěž 1. st. od 13,15 h ve tř. 3. D
28. 3. MŠ Štefcova – předškoláci návštěva v 1. tř. od 10 h do 10,45h
29. 3. Divadlo Drak, 9:00 – 7.r., 10:30 – 6.,8.,9.r. (kromě tříd A) – Řekl bych vtip a pak… (60,-Kč)

  
 
2. A v knihovně Mgr.Jandová 22.2.2019

2aknihovna19Žáci 2. A navštívili ve čtvrtek 21. 2. opět knihovnu v Malšovicích. Paní knihovnice si pro děti připravila ukázku z knihy A. Goldflama Pohádky O nepotřebných věcech a lidech. Přečetla jim 2 kapitoly, při kterých musely pozorně poslouchat, aby vyhrály připravenou soutěž. Při druhé pracovaly ve skupinkách a opět byli vybráni ti nejpozornější a nejšikovnější. Oba příběhy byly vtipně napsané úměrně věku dětí, vycházející ze života obyčejné současné rodiny. Potom si mohly děti opět prohlédnout knížky v této pobočce a někteří si je vypůjčili a odnesli domů. Návštěva se vydařila a budeme se těšit na další setkání na jaře. Fotky

 
 
Abeceda peněz aneb jak si 4.B založila firmu Amor Mounty Mgr.Votroubková 21.2.2019

valjarm19V říjnu jsme dostali nabídku od České spořitelny a byli jsme zařazeni do projektu Abeceda peněz. Cílem bylo seznámit děti s tím, co všechno obnáší založení, vedení, financování a propagace firmy.
Nejdříve jsme byli na návštěvě v bance. Zábavnou formou jsme zjistili spoustu zajímavostí o financích, pak jsme ji celou prošli a v trezoru na nás čekalo sladké překvapení. Zvolili jsme si pana ředitele – Lukáš R., finančního ředitele – Tomáš Š., podepsali naši první smlouvu o půjčce kapitálu a firma byla na světě. Začaly měsíce práce – vymyslet název firmy, logo, propagaci a hlavně podnikatelský záměr – co budeme vyrábět a prodávat. Vyvrcholením byl Valentýnský jarmark, takže jsme se pustili do výroby mýdel, svíček, náramků, keramiky, prostě dárečků k Valentýnu. Na oživení jsme připravili ještě pohádku o Sněhurce, tombolu a dražbu, což se nakonec ukázalo jako bezva nápad. Ve škole jsme trénovali vracení peněz, při spaní ve škole balili dárečky, sázeli rýmovníky a pilovali Sněhurku. Všichni roznášeli letáčky a paní z banky nám poradily, abychom neopomněli jídlo, takže naše skvělé mamky a babičky napekly spoustu dobrot a my měli co prodávat.
13. 2. od 14 hodin proběhl v České spořitelně –u Grandu – náš Valentýnský jarmark. Byli jsme dost nervózní, ale stánky jsme krásně nazdobili, připravili zboží, rozdělili se do týmů a očekávali první návštěvníky. Všechno šlo jako po másle, děti byly skvělé, pracovaly jako opravdová firma, pomáhaly si a moc je to bavilo. Hitem se staly párky v rohlíku, které jsme museli dokonce dokoupit. Velký úspěch měla Sněhurka, tombola byla už v 16 h prodaná a největší bomba byla dražba dortů, kde jsme vydělali překvapivě hodně peněz.
Jarmark byl opravdu parádní, všichni se ale usmívali a užívali si ho, prodali jsme úplně všechno a výdělek nás příjemně překvapil – spíš šokoval. Děkujeme všem, kdo se na našem úspěchu podíleli, bez vás by to nebyla taková paráda – moc děkujeme. Za utržené peníze se chystáme na bezva výlety. Projekt byl sice náročný, ale pro děti velmi přínosný, takže doufáme, že podobné projekty se budou objevovat častěji. Fotky


 
 

Stranky
|  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |   >> >|
 
All Rights Reserved, created by BezvaWeb.com