zs         zs
 
Aktuality
 


Hradecký stavební palec Mgr.Lohnická 11.9.2014

10. září se naši deváťáci zúčastnili 3. ročníku Hradeckého stavebního palce, který pořádá SPŠ stavební Hradec Králové. Naše tříčlenné soutěžní týmy bojovaly s družstvy z dalších základních škol v disciplínách zaměřených na matematiku, anglický jazyk, všeobecné znalosti, architekturu atd. Jeden z našich týmů obsadil skvělé 1. místo, a to ve složení Daniel Hládek, Tereza Kučerová, Karolína Tomášková. Blahopřejeme! 
Doufáme, že toto soutěžní dopoledne pomohlo některým žákům při rozhodování o budoucí střední škole a budoucím povolání. 
 
Sběr papíru Mgr.Kříž 7.9.2014

První letošní sběr papíru se bude konat ve středu 17. září. Kontejner bude přistaven od 6:30 do 16 hodin. Papír ukládejte do kontejneru bez provázků a igelitových tašek, díky.

 
 
Výběrové řízení na dodávku myčky černého nádobí E. Hlávka

Vyhlašujeme výběrové řízení na dodávku myčky černého nádobí s rekuperací a příslušenstvím.

 
 
Sběr kaštanů a žaludů Mgr.Kříž 1.9.2014

Sběr kaštanů a žaludů proběhne tradičně na podzim. Letos budeme sbírat od 15.9. do 17.10., zvážené kaštany a žaludy doneste do školy a podepsaný lístek s počtem kilogramů odevzdejte třídnímu učiteli. Každý týden bude sběr vyhodnocován. Děkujeme za vaši účast.

 
 
Broučci Mgr.Hutlová 29.8. 2014

Naše setkání se ve školním roce 2014/2015 budou opět konat ve středu od 16:00 do 17:30. Přesný rozpis bude v týdnu od 15. září na stránkách naší školy. 
Na setkání s dětmi a spolupráci s rodiči se těší paní učitelky M. Hutlová a K. Růžičková.


 
 
Plán práce na září Mgr.Kříž 28.8.2014

1. 9.       Slavnostní zahájení školního roku (Obědy se vydávají od 10 h do 12 h!)
2. 9.       Třídnické práce, seznámení se školním řádem, vyučování končí podle rozpisu
              Nábor na basketbal od 8 h ve třídách 1. stupně                
3. 9.       Zahájení vyučování podle rozvrhu
4. 9.       Třídní schůzky: 1. st. v 16,30 h, 2. st. v 17 h              
              Fotografování žáků 1. tříd                                                 
4. – 7. 9. Celostátní soutěž OVOV v Praze – výběr žáků
15. – 18. 9. Adaptační kurz – 6. B – Jindřichův Dům                   
17. – 19. 9. Adaptační kurz – 2. B,C – Benecko                
19. 9.     Den zemědělství Královéhradeckého kraje – 9. A,B                                            
22. – 24. 9. Podzimní soustředění ST – 7. až 9. ročník                       
23. 9.     Atletický trojboj 5. tříd                                                                        
23. – 26. 9. Adaptační kurz – 6. A – Jindřichův Dům 
 
Výsledky OVOV Mgr.Koláček 28.8.2014

Kompletní výsledky OVOV můžete vidět zde. Třída na 1.místě dostane jako odměnu 1000,- Kč, 2.místo 800,- Kč a 3.místo 500,- Kč.

 
 
Zprávy výchovné poradkyně Mgr.Moserová 25.8.2014

V sekci Poradenské služby – Informace pro rodiče můžete najít veškeré aktuální údaje výchovné poradkyně. 
Žádosti o Individuální vzdělávací plán.
Vyšetření v pedagogické – psychologické poradně.
Náprava dětí s poruchami učení.
Přijímací řízení na střední školy.


 
 
Školní akademie 2014 Mgr.Kříž 27.6.2014

Školní akademie
9

Jako každoročně i letos proběhla na konci školního roku školní akademie, v rámci které se představili naši žáci se svými hudebními, tanečními, pěveckými a dalšími vystoupeními. Závěr akademie tradičně patřil žákům devátých ročníků, kteří se rozloučili se základní školou a obdrželi slavnostně své poslední vysvědčení a pamětní listy na základní školu. Děkujeme srdečně všem účinkujícím i divákům a první fotky si můžete prohlédnoutzde.
Pokud jste si neobjednali DVD ze školní akademie, můžete tak učinit prostřednictvím e-mailu: info@natocime.cz nebo na telefonním čísle 773985236. 
 
Česko-polský projekt Mgr. Jeriová 25. 6. 2014

V příštím školním roce se naše škola zúčastní česko-polského projektu s názvem „Sportování bez hranic“. Přípravy ovšem probíhají již na konci tohoto roku. Do projektu jsou zapojeny 3 školy z Hradce Králové a 3 školy z polského města Walbrzych. Projekt je určen pro děti narozené 2000 a 2001. Výběr žáků, kteří se projektu zúčastní, proběhne během září 2014. Další informace budou přidávány v rubrice Projekty a akce – Česko-polský projekt.

logo-barevne-cele 
 

Stranky
|< <<   |  89 |  90 |  91 |  92 |  93 |  94 |  95 |  96 |  97 |  98 |  99 |   >> >|
 
All Rights Reserved, created by BezvaWeb.com