zs         zs
 
Organizace roku / Měsíční plány práce
 


Plán práce - březen 2019 Mgr.Kříž 22.2.2019

1.3.  Jarní prázdniny
4. 3. Čas proměn – přednáška pro dívky 7. ročníku – 6. vyuč. h v 7. B
6. 3. Knihovna Malšovice – 5. D od 10 h do 11,40 h 
7. 3. Knihovna Malšovice – 4. B od 10 h do 11,40 h
7. 3. Čtenářská beseda – 3. C od 9 h do 10,45 h
7. 3. Bruslení HK – 1. A, 2. A, 2. C od 10,45 h do 11,40 h
7. 3. Basketbal – dívky 8. a 9. roční výběr v N. Bydžově
8. 3. Knihovna Malšovice – 4. C od 10 h do 11,40 h
11. 3. „Jeden svět na školách“ – Centrál – 1. až 3. h – 8. B a 8. C
11.3. Dopravní hřiště Třebeš – Základy první pomoci -  5. B od 8,30 h do 10 h 
11.-15.3. Škola v přírodě – Vysoké nad Jizerou – Penzion Aktiv -3. A
12. 3. Aldis – Malý princ – od 8,30 h do 10 h – 3. C, 3.D, 4.B, 4.C, 5.A, 5.C
12. 3. Aldis – Malý princ – od 10,15 h do 11,40 h – 1. tř.2. B, 2. C
12. 3. Dopravní hřiště Třebeš – Základy první pomoci – 5. C od 8,30 h do 10 h
12. 3. Galerie MU – 3. B od 9 h do 11,40 h
13. 3. Dopravní hřiště Třebeš – Základy první pomoci – 5. D od 8,30 h do 10 h
14. 3. MŠ Štefcova – schůzka s rodiči žáků bud. 1. tř. od 15,45 h
14.3. Recitační a pěvecká soutěž - 2.st. 12:45 v učebně Hv
18. 3. Recitační soutěž 1. st. od 13,30 h ve tř. 3. C
18. až 23. 3. Běžecký výcvik na lyžích – 6. A + 8. A
19. 3. Sběr papíru do přistaveného kontejneru
19. 3 Basketbal chlapci 6. a 7. ročník výběr
20. 3. Knihovna Malšovice – 3. C od 10 h do 11,40 h
20. 3. Mladý chemik – vyhlášení výsledků  Pardubicích – výběr žáků
21. 3. Informace pro rodiče od 17 h
22. 3. Matematický Klokan – 2. – 9. ročník -  1. – 2. vyuč. hod.
27. 3. Pěvecká soutěž 1. st. od 13,15 h ve tř. 3. D
28. 3. MŠ Štefcova – předškoláci návštěva v 1. tř. od 10 h do 10,45h
29. 3. Divadlo Drak, 9:00 – 7.r., 10:30 – 6.,8.,9.r. (kromě tříd A) – Řekl bych vtip a pak… (60,-Kč)


 
 
Plán práce - únor 2019 Mgr.Kříž 3.2.2019

1. 2. Pololetní prázdniny pro žáky
1. 2. Zájezd na hory pro lyžaře od 5. ročníku – Černá Hora
4. 2. America with Neil: v 8 h 6. roč., v 9 h 7. roč., TU vyberou 50 Kč/žák
4. – 8. 2. ŠvP 2. A – České Petrovice
6. 2. Biologická olympiáda
7. 2. Bruslení HK – 3. A, 3. B, 4. C od 10,45 h do 11,40 h
8. 2. ŠD – karneval – od 12,30  h obsazena tělocvična
10. 2 – 15. 2. ŠvP 5. C – Strážné – Penzion U Kurtu
12. 2. Dopravní hřiště Třebeš – Vidět a být viděn – 1. A od 8,30 h do 9,30 h
12. 2. Dopravní hřiště Třebeš – Vidět a být viděn -1. B od 9,45 h do 10,45 h
12. 2. Sběr papíru
13. 2. Dopravní hřiště Třebeš –  Vidět a být viděn - 1. C od 8,30 h do 9,30 h
13. 2. Dopravní hřiště Třebeš – Bezpečné chování – 2. A od 9,45 h do 10,45 h
13. 2. Divadlo Drak – Bílý tesák - 5. D od 8,30 h do 10 h
13. 2. Jednodenní zájezd na hory – Mladé Buky – 4. A od 8 h do 16 h
13. 2. Valentýnský jarmark – Česká spořitelna – od 14 do 17 h 4. B
14. 2. Bruslení HK – 1. A, 3. D od 10,45 h do 11,40 h
14. 2. Dopravní hřiště Třebeš – Bezpečné chování – 2. B od 8,30 h do 9,30 h
14. 2. Dopravní hřiště Třebeš – Bezpečné chování – 2. C od 9,45 h do 10,45 h
14. 2. America with Neil: v 8 h 9. roč., v 9 h 8. roč., TU vyberou 50 Kč/žák
14. 2. Florbal Liberec – výběr žáků 2. stupně 
14. 2. Mladý chemik – Pardubice výběr žáků 2. stupně 
15. 2. Absolventský ples ZŠ Štefcova 
18. 2. Olympiáda Aj – okresní kolo  od 8 h do 14 h
19. 2. Dopravní hřiště Třebeš – Chodec, cyklista – 3. A od 8,30 h do 9,30 h
19. 2.          Dopravní hřiště Třebeš – Chodec, cyklista – 3. B od 9,45 h do 10,45 h 
19. 2. Florbalový turnaj 4. – 5. tř. od 8 h do 12,35 h – obsazena tělocvična
20. 2. Dopravní hřiště Třebeš – Chodec, cyklista – 3. C od 8,30 h do 9,30 h
20. 2. Dopravní hřiště Třebeš – Chodec, cyklista – 3. D od 9,45 h do 10,45 h
21. 2. Bruslení HK – 2. A, 4. B, 4. C od 10,45 h do 11,40 h
22. 2. ŠD – kino - Čertí brko – od 13 h
25. 2.– 1.3. Jarní prázdniny pro žáky 
 
Plán práce - leden 2019 Mgr.Kříž 2.1.2019

4. 1. ŠD –Tříkrálové zpívání od 12,30 h do 14,30 h
4. 1. Knihovna Wonkova ulice – exkurze: 7. B – 1. – 3. h
7. 1. ROAD SHOW – chemie: 5. h – 8. C + 8. B 
7. 1. až 12. 1. LVZ –Jindřichův Dům – 7. B, 7. C
7.- 11.1 Lyžařský kurz – Mladé Buky – 1. A
8. 1. Knihovna Malšovice 4. A od 10 h
8. 1. Sběr papíru do přistaveného kontejneru
9. 1. Knihovna Malšovice 3. C od 10 h do 11,40 h
10. 1. Knihovna Malšovice 4. B od 10 h do 11,40 h
10. 1. Pedagogické předporady od 14 h - 1. st. 5. B, 2. st. Sborovna
10. 1. Třídní schůzky – 1. st. od 17,30 h, 2.  st. od 17 h
10. 1. Informace VP k přijímacímu řízení pro rodiče žáků 9. tříd od 17,30 h v Hv
10. 1. Bruslení HK – 2. A, 3. A, 3. B od 10,45 h do 11,40 h
11. 1. Knihovna Malšovice 4. C od 10 h do 11,40 h
16. 1. Dějepisná olympiáda – okresní kolo: výběr žáků
17. 1. OP VVV – šablony 2 – od 15 h ve sborovně
17. 1. Bruslení HK – 4. A, 4. B, 4. C, 5. C od 10,45 h do 11,40 h
18. 1. ŠD – kino  Když draka bolí hlava - od 13 h
18. 1. Knihovna Malšovice – 5. A od 8 h do 9,40 h
21. 1. až 26. 1. LVZ – Jindřichův dům 7. A
21. 1. až 26. 1 Zimní ŠvP – Jindřichův Dům – 5. A
21. 1.-25.1. ŠD – Zdravá pětka – interaktivní program herny č. 1 + 7 
22. 1. Třebeš: Právo v praxi – 8. A – 9,45 h až 10,45 h
22. 1. Exkurze na SPŠ stavební HK od 14 h: 9. A, 9. B
22. 1. ŠD – Zdravá pětka – interaktivní program herny 6 + 3
23. 1. Třebeš: Právo v praxi – 8. B – 9,45 h až 10,45 h
24. 1. Třebeš: Právo v praxi – 8. C – 8,30 h až 9,30 h
24. 1. Třebeš: Přestupky a trestné činy – 9. A – 9,45 h až 10,45 h
24. 1. ŠD – Zdravá pětka – interaktivní program herny č. 5 + 8
24. 1. Pedagogická rada
25. 1. Třebeš: Přestupky a trestné činy – 9. B – 8,30 h až 9,30 h
25. 1. ŠD – Zdravá pětka – interaktivní program herny č. 4 + 2
30. 1. Drak – Makový mužíček – 1. tř. od 10 h do 11,40 h
31. 1. Rozdání výpisu vysvědčení za 1. pololetí zajistí třídní učitel ve své hodině!


 
 
Plán práce - prosinec Mgr.Kříž 2.12.2018

3. – 14. 12. ŠD – vánoční výlety dle aktuální nabídky – jednotlivé herny
3. 12. Myslit smysly? Bez smyslů Vánoce ztrácejí smysl – beseda pro žáky 8. C
3. 12. MS ve florbale – Praha: 6. A, 7. A, 8. A
4. 12. Čertovské hrátky MŠ od 8 h do 10,45 h obsazená tělocvična
4. 12. 5 jazyků na pódiu – soutěž: výběr žáků
4. 12. Dopravní hřiště – Třebeš – Pravidla silničního provozu 4. A 8,30 h – 9,30 h
5. 12. ÚP – 9. A – od 8,30 h do 10 h
5. 12. Dopravní hřiště – Třebeš – Pravidla silničního provozu 4. B 8,30 h – 9,30 h
5. 12. Exkurze –Vánoční ozdoby– Dvůr Králové n. L., ZOO– 4. C, 8 h - 16 h
6. 12. POHODÁŘI: „Útěk na sever“: 5. až 9. roč. od 8,15 h, 60 Kč
6. 12. Knihovna Malšovice 1. A od 8 h do 9 h
6. 12. Knihovna Malšovice 2. A – od 10 h do 11,40 h
6. 12. Mikulášské přespávání – 3. C 
6. 12. Bruslení – HK – 3. D + 4. A od 9,45 h do 10,45 h
7. 12. Třebeš: Šikana a kyberšikana - 6. C od 8,30 h do 9,30 h
7. 12. ŠD – Jak Mikuláš berlu ztratil – program v tělocvičně
7. 12. HDD – „Vánočně spolu“ – 5. C od 10,30 h do 11,30 h
10. 12. Třebeš: Městská policie – 7. C od 11 h do 12 h
10. 12 Hvězdárna – exkurze 5. B + 5. C od 8,15 h
10. 12 Hvězdárna – exkurze 5. A + 5. D od 10 h 
11. 12. Mladý chemik – Pardubice: výběr žáků 9. roč.
12. 12. Basic lingua - okresní finále: výběr žáků
13. 12. Informace pro rodiče od 17 h
13. 12. Vánoční prodejní výstava od 16 h do 17 h 
13. 12. Den otevřených dveří od 8 h do 16 h včetně ŠD
14. 12. -19.12. Lyžařský zájezd do Alp – výběr žáků
14. 12. Výlet ŠD – Krňovice – herna č. 1 a 7 od 12,45 h do 16 h
14. 12. Předvánoční stezka tajemným lesem – ŠD herny č. 2, 5 a 4 - 12,45 h - 16,30 h
14. 12. Putování za zvířátky kolem světa – hud. pořad – od 9 h do 10,45 h - tělocv.- 1. tř. + 3. C
17. 12. Třebeš: Šikana a kyberšikana – 6. A od 8,30 h do 9,30 h
17. 12. Bruslení Třebechovice – 1. A od 8 h do 10 h
17. 12. Výstava Kostel sv. Ambrože „Vánoce“ – 5. A od 8 h do 10,30 h
18. 12. Třebeš: Šikana kyberšikana – 6. B od 8,30 h do 9,30 h
18. 12. Třebeš: Městská policie – 7. B od 9,45 h do 10,45 h
18. 12. Vánoční Potštejn – 3. A + 3. B od 8 h do 14 h
19. 12. ÚP: 9. B od 8,30 h do 10 h
19. 12. Třebeš: Městská policie – 7. A od 11 h do 12 h
19. 12. Divadlo Drak – Štědrej večer nastal – 3. C, 3. D od 8,30 h do 10,45 h
19. 12. Bruslení Třebechovice – 3. A + 4. A od 8 h do 11 h
20. 12. Složky platu do 8 h
20. 12. Divadlo Drak – Vyšla hvězda nad Betlémem – 4. B, 4. C, 5. A, 5. D od 8,30 h do 10,45 h
20. 12. Praha – dějepisná exkurze – 7. C
20. 12. Bruslení HK – 5. C + 5. D od 9,45 h do 10,45 h
21. 12. Galerie - Čs. školství v proměnách 20. století – od 11,30 h do 13,30 h – 9. B
21. 12. Projektový den – Vánoce – 1. A - 1. – 4. h
21. 12. Horolezecká stěna – 5. C od 10 h do 11 h
27. 12. 2018 – 2. 1. 2019 – Vánoční prázdniny – ŠD uzavřena 
 
Plán práce - listopad 2018 Mgr.Kříž 3.11.2018

2. 11.          ŠD – Dušičky – interaktivní program 
6. 11. Beseda k volbě povolání – 7. h – 9. B, 8. h – 9. A 
7. 11. Knihovna Malšovice 3. C od 10 h do 11,40 h 
7. 11. T-PROFI – soutěž družstev 5. tříd – výběr žáků 
7. 11. Florbalový turnaj – ZŠ Úprkova – výběr mladších žáků 
8. 11. Knihovna Malšovice 4. B od 10 h do 11,40 h 
8. 11. OL Aj – soutěž Aj – od 13 h – výběr žáků 
9. 11. ŠD - vánoční fotografování od 12,15 h v herně č. 1 
13. 11. „Hi – Tech Junior“ – volba povolání pro žáky 8. a 9. ročníku – SPŠ HNN 
13. 11. 3. h (F) – 8. C, 5. h (F) – 8. B, 6. h (Hv) – 9. A, 7. h (Pč) – 9. B, 8. h (Tv) – 8. A
14. 11. Podklady pro PR vyplnit v počítači do 15 h 
15. 11. Informace pro rodiče od 17 h 
15. 11. Beseda se spisovatelkou J. Vítovou – 3. A od 8,55 h 
15. 11. Beseda se spisovatelkou J. Vítovou – 3. B od 10 h 
15. 11. Beseda se spisovatelkou J. Vítovou - 5. A od 10,55 
15. 11. Florbalový turnaj – starší dívky – výběr žáků 
15. 11. Informace pro rodiče – od 17 h do 18 h 
15. 11. Pedagogická rada od 14 h ve sborovně 
16. 11. ŠD – kinoÚžasňákovi – odchod ze školy ve 12,30 h 
16. 11. Knihovna Malšovice 4. C od 10 h do 11,40 h 
16. 11. Beseda se spisovatelkou J. Vítovou – 1. A od 8,55 h 
16. 11. Beseda se spisovatelkou J. Vítovou - 1. B od 10 h 
16. 11. Beseda se spisovatelkou J. Vítovou - 1. C od 10,55 
16. 11. Živá knihovna povolání – Aldis: 
16. 11. 9. A + Balcarová – od 8,45 h do 10,30 h
16. 11. 9. B + Dočkalová – od 10,45 h do 12,30 h
19. 11. Dějepisná olympiáda – školní kolo od 12,35 h ve třídě 8. C 
19. 11. Exkurze Hučák + projektový den „Obnovitelné zdroje energie“ – 9. A 
20. 11. Návštěva zástupců řed. hradeckých škol od 15 h 
21. 11. Knihovna Malšovice 5. A od 8 h do 9,40 h 
26. 11. ŠD - vánoční tvoření pro rodiče s dětmi od 16 h – herna č. 1, 2 
26. 11. Knihovna Malšovice – 5. D od 10 h do 11,40 h 
27. 11. Sběr papíru do přistaveného kontejneru 
27. 11. Dopravní hřiště Třebeš – Pravidla sil.. provozu – teorie – 4. C 9,45 h – 10,45 h 
28. 11. Dopravní hřiště Třebeš – Pravidla sil.. provozu – teorie – 4. D 9,45 h – 10,45 h 
28. 11. Myslit smysly? Bez smyslů Vánoce ztrácejí smysl – beseda pro žáky 8. A
29. 10. Myslit smysly? Bez smyslů Vánoce ztrácejí smysl – beseda pro žáky 8. B 
 
Plán práce - říjen 2018 Mgr.Kříž 1.10.2018

2. 10. Exkurze: Všestary – 6. C
3. 10. Exkurze: Všestary – 6. B
4. 10. Exkurze: Všestary – 6. Apl
4. 10. ZOO – Dvůr Králové nad Labem – 2. A od 8 h do 15 h
4. 10. Workshop – Červený kříž – Knihovna města HK – 7. B -  2. až 4. h
5. 10.          ŠD – kino -  Hotel Transylvánie 3 -  odchod ze školy ve 12 h
5. 10. Beseda se spisovatelkou J. Vítovou – 2. A od 8,55 h
5. 10. Beseda se spisovatelkou J. Vítovou – 2. B od 10 h
5. 10. Beseda se spisovatelkou J. Vítovou – 2. C od 10,55 h
5. 10. Volby – odchod na oběd dle rozpisu, 1. st. konec vyuč. v 11,40 h
 9. 10. Přespolní běh – krajské kolo – Jičín: výběr žáků 2. stupně
10. 10. Orientační běh – výběr žáků
10. 10. Galerie MU – 5. A od 9 h do 10,45 h
10. 10. Sebeobrana dívky 8. A + 8. C od 8 h do 10 h v tělocvičně
12. 10. ŠD – štafetové závody od 13 h do 14,30 h obsazené hřiště
16. 10. Sběr papíru do přistaveného kontejneru
16. 10. Divadlo Drak – Mimoň – 3. C, 3. D od 8,30 h – 10,45 h
16. 10. Divadlo Drak – Mimoň – 2. A, 2. B od 10 h do 11,40 h
16. 10. Zachraň život s Kryštůfkem – OC Aupark – 4. B, C od 8 h
17. 10. Divadlo Drak – Mimoň – 5. B, 4. D od  8,30 h do 10,45 h
17. 10. Divadlo Drak – Mimoň – 5. D od 10 h do 11,40 h
17. 10.  Provozní porada od 14 h, školení DATAKABINETU
18.10. Divadlo Drak – Mimoň – 3. A od 8,30 h do 10,45 h
19. 10. Divadlo Drak – Mimoň – 3. B od 8,30 h do 10,45 h
23. 10. Kurz sebeobrany – dívky 8. B, 9. A, 9. B – od 8 h do 10 h tělocvična
26. 10. ŠD – ZOO a  její význam, zajímavosti ze světa zvířat od 12,30 h do 14,30 h
29. a 30. 10. Podzimní prázdniny pro žáky 
 
Plán práce - září 2018 Mgr.Kříž 9.9.2018

5. až 6. 9.    OVOV – Brno – výběr žáků
5. 9. Nábor basketbalu v 1. – 4. tř. od 8 h
5. 9. Exkurze Hv – 7. C – 5. a 6. vyuč. hod. 
7. 9. Bezpečné nábřeží – žáci 2. stupně
7. 9. Nábor Boni Pueri – 1. – 3. tř. od 8 h
7. 9. Adaptační den – 3. C od 8 h do 11:40 h
10. až 12. 9. Adaptační kurz 6. B – Areál zdraví a sportu Dolní Čermná
10. -12. 9. Exkurze Ostrava – 8. B a 8. C
10. 9. Squash – ukázka hry pro žáky 2. – 5. tříd – tělocvična – dle rozpisu od 8 h do 13,30 h
11. 9. Fotografování 1. tř. od 8 h
11. 9. Squash – ukázka hry pro žáky 2. – 5. tříd – tělocvična – dle rozpisu od 8 h do 14,25 h
12. 9. Malá Skála – rafty 4. A 
12. 9. „Co pro mne znamená sluch“ – vyhodnocení soutěže – 8. A
12. 9. „Hradecký stavební palec“ – 9. A
12. 9. Knihovna Malšovice 3. C od 10 h do 11,40 h
13. 9. Třídní schůzky – 2. st. od 17 h, 1. st. od 17,30 h
13. 9. Schůzka třídních důvěrníků v 16 h ve sborovně školy
17. 9. Abeceda peněz –projekt České spořitelny – 4.B od 9 h, 5.D od 11 h
17. až 19. 9. Adaptační kurz 6. A – Pecka
18. 9. Sběr papíru do přistaveného kontejneru od 6,30 h do 16 h
19. 9. Galerijní animace – žáci Fj – 8. a 9. ročník – 2. – 4. vyuč. hod.
19. 9. Galerijní animace – 8. A – 5. a 6. vyuč. hod.
19. 9. Beseda se spisovatelkou Jitkou Vítovou – 3. D – 2. hod., 3. C – 3. hod.
19. 9. Orientační běh – výběr žáků 
19. 9.-21.9. Sportovní kurz – Benecko – hotel Bára – 4. B, 4. C
20. 9. Prvoučná exkurze Chlumec nad Cidlinou
20. 9. 3. A, 3. B od 8 h do 16 h
24. až 26. 9. Adaptační kurz 6. C – Bartošova Pec
25. 9. - 27. 9. Adaptační kurz – 1. A – Deštné v Orlických horách 
26. 9. Sportovní den s Městskou policií – vybraná družstva 2. stupně
26. 9 Branný kurz
27. 9. Atletický trojboj 5. tříd od 8 h do 13 h obsazené hřiště 
 
Plán práce - červen 2018 Mgr.Kříž 3.6.2018

1. 6.            DDH Třebeš: Doprava – praktická část – 5. A – od 8,30 h do 10 h
1. 6. Doprava – praktická část – 5. B – od 10,15 h do 11,45 h
1. 6. Knihovna Malšovice – 2. B od 10 h
31.5.-2.6. Školní výlet – 7. C
4. 6. Divadlo Drak – Labyrint – 2. C od 10 h do 11,40 h
4. 6. Plavecké štafety 1. tříd od 9 h do 10,45 h
4. 6. Školní výlet – 6. A
4.6. -5.6. Školní výlet – 8. A
4.6.-6.6. Natáčení vlastního filmu v Ratibořicích – 3 denní program 4. D
5. 6. Školní výlet Pěnčín – 1. A, 1. B, 1. C- od 8 h do 16 h 
5. 6. Muzeum – vystoupení žáků divadelního kroužku 
5. 6. Divadlo Drak – workshop od 8,30 h – 6. A
5. 6 ŠD – vystoupení žáků loutkového kroužku v GMU
5. 6. Beseda – Toufar – 7. a 8. h – 9. A, 9. B
6. 6. Plavecké štafety 2. tř. od 8 h do 9,40 h
6. 6. Hradecké sportovní hry
7. 6. Knihovna Malšovice – 3. C od 10 h do 11,40 h
7. 6. Schůzka rodičů žáků bud. 1. tř. od 16,30 h
7. 6. Návštěva z Anglie – studenti a učitelé
7. 6. HSH – plavání 
7. 6. OVOV pro rodiče od 16 h do 19 h
8. 6. Divadlo Drak - workshop od 8,30 h – 6. B
8. 6. ŠD – MDD – kouzelník od 13 h – herny 1. – 8
8. 6. Plavecké štafety 3. tř. od 9 h do 10,45 h
8. 6. Nomia – beseda pro 9. roč.
11. 6. Školní výlet – Harrachov – 3. A od 8 h do 16 h
11. 6. Školní výlet – Harrachov – 4. A
11.6.-13.6 Školní výlet – 7. B
13. 6. Exkurze - Ratibořice – 2. A, 2. B od 8 h do 17 h
13. 6. ŠD – výlet Ratibořice – herny č. 4 a 6
13. 6. Atletika MŠ – 1. – 3. h – obsazené hřiště
14. 6. Pedagogické předporady od 14 h – 1. st ve 4. B, 2. st. Sborovna
14. 6. Třídní schůzky – 2. st. od 17 h, 1. st. od 17,30 h
14. 6. Fyzikální pokusy – 2. tř. od 8 h do 11,40 h – dle rozpisu
14. 6. Knihovna Malšovice – 3. B od 10 h do 11,40 h
14. 6. Lanový park – 5. A od 9 h do 13 h
15. 6. Školní výlet – 6. C
18.6.-20.6. Školní výlet 7. A – Ostružná
19. 6. Školní výlet – Den ve středověku – 4. C + 4. D od 8 h do 16 h
19. 6. Školní výlet – Chlumec nad Cidlinou – 5. B, 5. D
19. 6. Koloběžky – 3. A, 3. B od 8 h do 12,35 h
19. 6. Knihovna Malšovice 4. B od 10 h do 11,40 h
19. 6. Putování po HK – 2. C od 8 h do 11,40 h
19. 6. – 20. 6. Turistický kurz – Malá Skála – 5. A 
20. 6. DDH Třebeš: Doprava – praktická část – 5. C – od 8,45 h do 9,45 h
20. 6. Doprava – praktická část – 5. D – od 10,15 h do 11, 45 h
20. 6. Školní výlet 6. B 
20. 6. Cyklovýlet – 3. A od 8 h 
21. 6. Lanový park – 3. A od 9 h do 13 h
21. 6. Školní výlet – Mirákulum – 3. B, 3. C od 8 h do 16 h
21. 6. Knihovna Malšovice 2. D od 8 h do 9,40 h
25. 6. Music Stars – pořad s angl. rodilým mluvčím – 5. roč., 1. a 2. h v ŠJ dle rozpisu
25. 6. Exkurze Petrof – 3. B od 8 h 
26. 6. Sběr papíru do přistaveného kontejneru od 6,30 h do 16 h
26. 6. Pedagogická rada od 14 h ve sborovně
27. 6. Knihovna Malšovice 2. C od 10 h do 11,40 h
27. 6. Generální zkouška – Akademie – Třebeš
28. 6. Školní akademie od 9 h – hala Třebeš
29. 6. Slavnostní zakončení školního roku, rozdání vysvědčení 

  
 
Plán práce - květen 2018 Mgr.Kříž 5.5.2018

3. 5. Talentové zkoušky do sport. tř. – žáci 5. tříd od 14 h
3. 5. Informace pro rodiče od 17 h
3. 5. ZOO Dvůr Králové nad Labem – 2. C od 8 h
3. 5. Pohár rozhlasu – starší žáci 
4. 5. Knihovna Malšovice 3. D od 8 h do 9,40 h
4. 5. Divadlo Drak – Bílý tesák – 5. A od 8,30 h
7. 5. Ředitelské volno pro žáky
9. 5. Štafetový běh 1. – 5. ročník
9. 5. Paměti národa – Český rozhlas Praha – výběr žáků
10. 5. Knihovna Malšovice 4. A od 10 h do 11,40 h
10. 5. Pohár rozhlasu – mladší žáci
10. 5. Zaškolení – zvuková technika – zájemci od 15 h
10. 5. Divadlo Drak – Labyrint – 3. A od 9 h do 11,40 h5.
10. 5. Okresní kolo Mc Donald´s Cup – starší chlapci
11. 5. ŠD – turnaj ve vybíjené 1. a 3. třídy od 13 h do 14,30 h
14. 5. Fotografování tříd – dle rozpisu
15. 5. Knihovna Malšovice 2. A od 10 h do 11,40 h
17. 5. OVOV pro rodiče od 16 h do 19 
17. 5. Lanové centrum – 5. A od 9 h do 13,30 h
18. 5. Knihovna Malšovice 2. D od 8 h
18. 5. ŠD – turnaj ve vybíjené 2. tř. od 13 h do 14,30 h
21.5.-25.5. Škola v přírodě Jánské Lázně 3. D, 4. B
21.5.-25.5. Škola v přírodě – Richtrovy boudy – Krkonoše 4. C 
22. 5. Sběr papíru do přistaveného kontejneru od 6,30 h do 16 h
23. 5. Fotografování tříd od 8 h – náhradní termín 
23. 5. Orientační běh od 13 h – vybraní žáci
24. 5. Lanový park – 4. a od 9 h do 12 h
25. 5. Lanové centrum 1. A od 8 h do 13 h
25. 5. Knihovna Malšovice 4. D od 10 h do 11,40 h
28. 5. „Síla lidskosti“ – Bio Centrál od 10,30 h, 50 Kč – 9. A, 9. B
28. 5. Pythagoriáda - okresní kolo pro 5. a 7. ročník
28.5.-1.6. Škola v přírodě – Bílý Potok pod Smrkem – V. D
28.5.-1.6. Škola v přírodě Jánské Lázně – 1. B, 1. C
29. 5. Pythagoriáda – okresní kolo pro 6. a 8. ročník
29. 5. Sportování bez hranic – výběr žáků
30. 5. Školní výlet – Pěnčín – 2. B + 2. D od 8 h do 15 h 
30. 5. Plavecké štafety MŠ od 8 h do 10,45 – obsazený bazén
30. 5. – 1. 6. Sportovní soustředění – 2. A – Pusté Žibřidovice
30. 5. – 1. 6. Škola v přírodě – 2. C – Pusté Žibřidovice
31. 5. DDH Třebeš: Doprava – praktická část – 4. A – 8,30 h až 10 h
31. 5. Doprava – praktická část – 4. C – 10,15 h až 11,45 h
31. 5. Ukončen sběr pomerančové a citrónové kůry. Výsledky budou vyhlášeny v červnu.
31. 5. – 2. 6. Školní výlet 7. C – Malá Skála


 
 
Plán práce - duben 2018 Mgr.Kříž 1.4.2018

3. 4. DDH Třebeš: Doprava – teoretická část – 4. D – 11 h až 12 h
4. 4. Pěvecká soutěž 6. až 9. ročník v učebně Hv 6. vyuč.h
4. 4. Divadlo Drak – Výtvarníkem na vlastní kůži – 4. C od 10 h
4. 4. Mladý chemik – vyhlášení výsledků: výběr žáků
4. 4. Divadlo Drak: Ikaros + workshop – 6. C od 8,30 h
5. 4. Knihovna Malšovice 3. C od 10 h do 11,40 h
5. 4. Krajské kolo Olympiády Čj – výběr 9. ročník
6. 4. Pythagoriáda – školní kolo pro výběr žáků 5. až 8. ročníku
9. 4. Mc Donald´s Cup školní kolo - 2. – 3. tříd od 8 h do 11,40 h – hřiště
10. 4. Knihovna Malšovice 5. A od 10 h do 12 h
10. 4. Okresní finále OVOV – obsazené hřiště
10. 4. Exkurze – Praha: 5. D a 8. B
11. 4. Knihovna Malšovice 2. C od 10 h do 11,40 h
11: 4. Mc Donald´s Cup školní kolo – 4. – 5. tříd od 8 h do 11,40 h – hřiště
12. 4. Přijímací zkoušky na SŠ
12. 4. Knihovna Malšovice 3. B od 10 h do 11,40 h
13. 4. Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia 5. a 7. ročník
13. 4. DDH Třebeš: Doprava – teoretická část - 4. A – 9,45 h až 10,45 h
13. a 14. 4. Zápis dětí do 1. tříd – pátek od 13 h do 17 h, sobota od 9 h do 12 h
13. 4. ŠD – kino Pračlovek – od 13.h.
16. 4. Přijímací zkoušky na SŠ
17. 4. Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia – 5. a 7. ročník
17. 4. Beseda s kurátory sociálního odboru MMHK: 7. h – 9. B, 8. h – 9- A
18. 4. DDH Třebeš: Doprava – praktická část – 4. B – 10,15 h až 11,45 h
19. 4. DDH Třebeš: Doprava – praktická část – 4. D – 10,15 h až 11,45 h
19. 4. T-PROFI – Praha: Lindrová + výběr žáků z 5. A
19. 4. Florbalový turnaj – 2. stupeň: 6. a 7. roč. – 1. a 2. h, 8. a 9. roč. – 6. h
19. 4. Pedagogická rada od 14 h
20. 4. Černá za Bory – třídírna odpadu – exkurze 2. B, 2. D od 8 h
20. 4. Turnaj v kopané v Třebechovicích p. O. – chlapci 6. – 7. roč.
20. 4. ŠD – fotografování ke Dni matek 12:15 – 15:00 v herně 1
24. 4. Sběr papíru do přistaveného kontejneru od 6,30 h do 16 h
24. 4. Okresní kolo Mc Donald´s Cup – výběr žáků 2. – 3. tříd 
24. 4. Okresní soud – exkurze: 9. B
26. 4. Okresní kolo Mc Donald´s Cup – výběr žáků 4. – 5. tříd
26. 4. Divadlo Drak – Co dělají loutky v noci – 2. C od 10 h
27. 4. ŠD – štafetový závod 13:00 – 14:30 na hřišti ZŠ Štefcova
30. 4. Ředitelské volno pro žáky


 
 

Stranky
|  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |
 
All Rights Reserved, created by BezvaWeb.com