zs         zs
 
Organizace roku / Měsíční plány práce
 


Plán práce - březen 2018 Mgr.Kříž 28.2.2018

26. 2. až 3. 3. LVZ – 7. A
1. 3. Knihovna Malšovice 2. C od 10 h do 11,40 h
1. 3. „Zdravé zuby“: 2. C, 7. B, 2. B
2. 3. Divadlo Drak – Bílý tesák – 4. A, 4. C od 10 h 
2. 3. Knihovna Malšovice 4. D od 10 h do 11,40 h
3. 3. -9. 3. Škola v přírodě Pec pod Sněžkou – chata Slovanka – 5. A
5. 3. Knihovna Malšovice 3. D od 10 h do 11,40 h
6. 3. DDH Třebeš: Městská policie – 7. A – od 11 h do 12 h
7. 3. Vybíjená – chlapci 6. ročník – hala Třebeš od 8 h
7. 3. Galerie MU – 2. C od 9h do 10,40 h
8. 3. Knihovna Malšovice 4. A od 10 h do 11,40 h
9. 3. Divadlo Drak – Makový mužíček – 1. B, 1. C, 2. B, 2. D od 10 h
9. 3. Divadlo Drak – Makový mužíček – 2.B, 2.D od 10 h
12. 3. DDH Třebeš: Šikana – 6. B – 9,45 h až 10,45 h
12. 3. Recitační soutěž 1. st. – školní kolo od 13,30 ve tř. 2. C
13. 3. DDH Třebeš: Městská policie – 7. B – 11 h až 12 h
13. 3. Divadlo Drak – Jak si hrají tatínkové – 2. C od 10 h
14. 3. DDH Třebeš: Šikana – 6. C – 11 h až 12 h
14. 3. Vybíjená žáků 1. – 3. tříd – Třebeš – od 8 h
14. 3. Školní kolo recitační soutěže – 2. st. od 12,45 h v 5. D
15. 3. MŠ Štefcova – schůzka rodičů budoucích prvňáků od 15,45 h
16. 3. Nomia: „Dovolte mi dětství“ – 7. B, 7. C
16. 3. Matematický Klokan 2. – 9. ročník – 1. – 2. vyuč. hod. 
16. 3. Divadlo Drak – 24. října 1942 – 6. B od 8,30 h
16. 3. Kino ŠD – od 13 h
19. 3. Velikonoční tvoření pro rodiče a děti v ŠD – herna č. 1, 2 od 16 h do 17,30 h
20. 3. DDH Třebeš: Právo v praxi – 8. A – 8,30 h až 9,30 h
20. 3. Přestupky a trestné činy – 9. A – 9,45 h až 10,45 h
20. 3. Florbalový turnaj 4. – 5. tříd – školní kolo od 8 h do 11,40 h – tělocvična
21. 3. DDH Třebeš: Právo v praxi – 8. B – 8,30 h až 9,30 h
22. 3. DDH Třebeš: Přestupky a trestné činy – 9. B – 8,30 h až 9,30 h
22. 3. Předškoláci MŠ Zvoneček od 10 h v 1. třídách
22. 3. Informace pro rodiče 17:00 – 18:00
22. 3. Music stars with Marv – 5. a 6. roč., 1. a 2. h ve ŠJ
23. 3. ŠD – Beseda s astronomem o vesmíru – 12,30 - 13,30 herny č. 1, 2, 5, 7 - 13,30 - 14,30 herny č. 3, 4, 6, 8
25. až 28. 3. Běžkařský výcvik: 6. A + 8. A – chata Krakonoš
26. 3. DDH Třebeš: Doprava – teoretická část - 4. A – 9,45 h až 10,45 h
26. 3. Školní kolo pěvecké soutěže – 1. st. od 13,15 h v 5. C 
27. 3. Sběr papíru do přistaveného kontejneru od 6,30 h do 16 h
27. 3. DDH Třebeš: Doprava – teoretická část – 4. B – 11 h až 12 h
28. 3. MŠ Štefcova – návštěva předškoláků v prvních tř. od 10 h
28. 3. DDH Třebeš: Doprava – teoretická část – 4. C od 11 h do 12 h
28. 3. Předškoláci MŠ Štefcova od 10 h v 1. třídách
28. 3. DDH Třebeš: Doprava – teoretická část – 4. C – 11 h až 12 h
28. 3. Knihovna Malšovice 2. D od 8 h do 10 h
29. 3. Velikonoční prázdniny pro žáky 
 
Plán práce - únor 2018 Mgr.Kříž 5.2.2018

       1. 2. Knihovna Malšovice 3. C od 10 h do 11,40 h
2. 2. Pololetní prázdniny pro žáky
2. 2. Zájezd na hory pro lyžaře od 5. ročníku
6. 2. Biologická olympiáda – školní kolo – výběr žáků 2. st. – 5. až 8. h
7. 2. Mladý chemik – Pardubice – výběr žáků 9. roč.
8. 2. Knihovna Malšovice 3. B od 10 h do 11,40 h
9. 2. ŠD – karneval od 13,15 h do 14,30 h
13. 2. Sběr papíru do přistaveného kontejneru: 6,30 h až 16 h
14. 2. Olympiáda Aj – okresní kolo – výběr žáků
16. 2. Nomia: „Dovolte mi dětství“ – 6. C – 3. h, 7. A – 2. h
16. 2. Knihovna Malšovice 2. B od 10 h do 11,40 h
16. 2. ŠD – kino – Čertoviny od 13 h
19. 2. – 25. 2. Jarní prázdniny pro žáky
26. 2. až 3. 3. LVZ – 7. A
26.2. - 2.3. Škola v přírodě Strážné – V. B + V. C
28. 2. DDH Třebeš: Šikana – 6. A – 11 h až 12 h
28. 2. Městská policie – 7. A – 9,45 h až 10,45 h

 
 
Plán práce - leden 2018 Mgr.Kříž 21.12.2017

2. až 7. 1.    LVZ – 7. B a 7. C
4. 1. Knihovna Malšovice 2. B od 10 h
8. 1. Knihovna Malšovice – 3. D od 10 h do 11,40 h
8. 1. Bruslení 1. A, 1. C od 9 h do 10,45 h
8. 1. – 12. 1. Škola v přírodě – České Petrovice – 3. A
9. 1. Sběr papíru do přistaveného kontejneru od 6,30 h do 16 h
9. 1. DDH Třebeš: Pravidla silničního provozu – 3. C – 8,30 h až 9,30 h
9. 1. Pravidla silničního provozu – 3. B – 9,45 h až 10,45 h
9. 1. Exkurze SPŠ stavební – 9. A – odchod ve 13 
10. 1. DDH Třebeš: Bezpečné přecházení – 1. A – 8,30 h až 9,30 h
10. 1. Bezpečné přecházení – 1. B - 9,45 h až 10,45 h
11. 1. Třídní schůzky: 17 h – 2. stupeň, 17,30 h – 1. stupeň, 
11. 1. 17,30 h – rodiče vycházejících žáků v učebně přírodopisu
11. 1. Hradecká laťka – Sokol
12. 1. DDH Třebeš: Bezpečné přecházení – 1. C – 8,30 h až 9,30 h
12. 1. Nomia: “Dovolte mi dětství“: 6. A + 6. B
12. 1. Volby prezidenta republiky – obědy dle rozpisu
15.1.–19.1.Škola v přírodě České Petrovice 3. B, 3. C
16. 1. Exkurze SPŠ stavební – 9. B – odchod ve 13 h
17. 1. DDH Třebeš: Pravidla silničního provozu – 3. A – 8,30 h až 9,30 h
17. 1. Pravidla silničního provozu - 3. D – 9,45 h až 10,45 h
17. 1. Dějepisná olympiáda – okresní kolo – výběr žáků
19. 1. Knihovna Malšovice 3. A od 10 h do 11,40 h
23. 1. DDH Třebeš: Právo v praxi – 8. A – 8,30 h až 9,30 h
23. 1. Přestupky a trestné činy – 9. A – 10 h až 11 h
25. 1. DDH Třebeš: Právo v praxi – 8. B – 8,30 h až 9,30 h
25. 1. Knihovna Malšovice 2. C od 10 h do 11,40 h 
26. 1. DDH Třebeš: Přestupky a trestné činy – 9. B – 8,30 h až 9,30 h
26. 1. Filharmonie: „Péťa a vlk“ – 6. ABC od 10,30 h, 80 Kč
26. 1. Volby (pokud bude 2. kolo) – obědy dle rozpisu
28.1. – 1.2. Škola v přírodě 2. A – Bedřichov
28.1.-2.2. Škola v přírodě – Špindlerův Mlýn – 1. A
31. 1. Knihovna Malšovice 2. D od 10 h 
 
Plán práce - prosinec 2017 Mgr.Kříž 1.12.2017

1. 12.  ŠD – vánoční pěší výlet 12,45 h – 16 h, herny č. 4 + 6
4. 12. Adventní zájezd do Drážďan – 9. A, 9. B, výběr žáků 8. ročníku
5. 12. „Polsko – země kříže“: 5. až 9. ročník, bio Centrál od 8,15 h, 60 Kč
5. 12. Bruslení – 2. A, 5. A od 8 do 9,40 h
5. 12. ŠD – Poselství křesťanských svátků – 13 h – 14 h
7. 12. Knihovna Malšovice 3 C od 10 h
7. 12. Čertovské hrátky MŠ od 8 h do 10,45 h – obsazená tělocvična
7. 12. Hvězdárna 5. A od 8h do 10,45h
7. 12. ŠD – Hudební divadlo – 13 h – 15,30 h, herny č. 3 + 8
8. 12. ŠD – andělské putování s Mikulášskou nadílkou 
8. 12. Knihovna Malšovice 4. D od 10h
8. 12. Domov důchodců – Vánoční zpívání pro radost – děti z MŠ a výběr 1 - 3. tř.
12. 12. Mladý chemik – 2. kolo – SPŠ Pardubice – výběr žáků
12. 12. ŠD – Cesta za pokladem od 13 h – 16 h, herny č. 2 + 5
13. 12. Knihovna Malšovice 2. C od 10 h
13. 12. BASIC LINGUA – výběr žáků
14. 12. Informace pro rodiče od 17 h
14. 12. Den otevřených dveří
14. 12. Prodejní vánoční výstava
14. 12. ŠD – zpívání koled pro rodiče
15. 12. Čas proměn – dívky 7. ročníku – 1. h v učebně přírodopisu
15. 12. Knihovna Malšovice 1. C od 10 h do 11,40 h
15. 12. ŠD – Betlém – Třebechovice p. Oreb. - 12,15 h – 15 h, herny č. 1 + 7
18. 12. „Brazílie – vášnivé srdce Jižní Ameriky“: 2. st., Centrál od 11,45 h, 60 Kč
19. 12. „Křesťanské vánoce“ – 9. A – 8. h, 9. B – 7. h
19. 12. Vánoce na zámku Slatiňany – 1. A, 1. B, 1. C od 8h do 11,40 h
20. 12. Hvězdárna – 5. D
20. 12. Praha – exkurze: 7. B
20. 12. „V babiččině světnici“ – Adalbertinum – 3. B, 3. C, 4. A – od 9 h 
21. 12. „Křesťanské vánoce“ – 7. A – 6. h, 7. B – 5. h, 7. C – 6. h
21. 12. Vánoční turnaj ve florbale
27. 12. 2017 – 2. 1. 2018 – vánoční prázdniny, ŠD uzavřena 
 
Plán práce - listopad 2017 Mgr.Kříž 30.10.2017

1. 11. Knihovna Malšovice 2. C od 10 h
1. 11. Spaní ve škole – 2. A + 5. A
2. 11. Divadlo Drak – Medová královna – 2. A, 2. C od 8,30h
2. 11. Divadlo Drak – Medová královna – 4. B od 10 h
3. 11. „Živá knihovna povolání“ – 9. B – 8,15 h až 10,45 h
3. 11. Muzeum – exkurze: 5. D – 4. h až 6. h
3. 11. T – PROFI- výběr žáků z 5. A
6. 11. Knihovna – 6. B – 1. až 4. h
6. - 10. 11. ŠD – vánoční fotografování – od 12,15 h - herna č. 1
8. 11. Exkurze – Mladá Boleslav: 9. A, 9. B
10. 11. Filharmonie – hudební pořad od 8,30 h – 1. B
10. 11. Filharmonie – hudební pořad od 10 h – 1. C, 2. A, 2. B, 2. C, 2. D, 3. B
10. 11. Hvězdárna – 5. A od 8 h do 10,45 h
14. 11. Florbalový turnaj – mladší žáci- na ZŠ M. Horákové
15. 11. ÚP – 9. A – 1. až 3. h
16. 11. Informace pro rodiče od 17 h
16. 11. Knihovna Malšovice 4. A od 10 h
17. 11. Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii
20. 11. Kurz sebeobrany pro dívky 9. A od 8 h do 10 h
23. 11. Knihovna Wonkova ulice - exkurze 4. A od 11 h
24. 11. Kino ŠD – Hurvínek a kouzelné muzeum od 13 h
24. 11. Knihovna Malšovice 4. D od 10 h
27. 11. Kurz sebeobrany pro dívky 9. B od 8 h do 10 h
27. 11. ŠD – vánoční tvoření pro rodiče s dětmi
28. 11. Sběr papíru do přistaveného kontejneru 6,30 h až 16 h
28. 11. Florbalový turnaj – mladší žákyně na ZŠ Mandysova
29. 11. Exkurze – výroba vánočních ozdob – Dvůr Králové nad Labem 2. B, 2. D
29. 11. Divadlo Drak – Nad Prahou půlměsíc + Labyrint – 3. D od 9 h do 11,40 h
30. 11. „GALERIE UMĚNÍ“ od 10 h v sále Filharmonie – 7. B, 7. C a 8. B, vstupné 50 Kč
30. 11. Knihovna Malšovice 3. B od 10 h


 
 
Plán práce - říjen 2017 Mgr.Kříž 27.9.2017

 3. 10. Exkurze: Všestary – 6. B
         3. 10. T PROFI – výběr žáků 5. A
         3. 10. Knihovna Malšovice – 4. B – od 9 h.
         4. 10. Exkurze: Den zvířat – 2. B a 2. D
         4. až 6. 10.Adaptační kurz: 1. A, 1. B, 1. C – Benecko
         5. 10. Atletický trojboj 5. tříd: výběr žáků, dopoledne obsazené hřiště
         5. 10. Exkurze: Všestary – 6. A
         6. 10. Exkurze: Všestary – 6. C
         6. 10. Sportování bez hranic: výběr žáků - dopoledne obsazené hřiště
         9. 10. Exkurze: knihovna Malšovice – 2. D – 8 h až 9,40 h
        11. 10. Přírodovědný KLOKAN: výběr žáků 8. a 9. roč.
        11. 10. Exkurze: MUZEUM – 7. C – 4 h až 6. h
        12. 10. Mozaika – 4. A – od 9 h.
        13. 10. Exkurze: knihovna města – 6. B
        16. 10. Exkurze: knihovna Malšovice – 4. A – od 10 h do 11,40 h
        16. 10. ŠD: O houbičkách s houbařem – herna č. 1, 2, 5
        17. 10. ŠD: O houbičkách s houbařem – herna č. 3, 4, 6, 7, 8
        17. 10. Sběr papíru do přistaveného kontejneru
        18. 10. Exkurze: MUZEUM – 7. A – 4. h až 6. h
       19. 10. Knihovna Slezské předměstí – 4. A od 9 h. – dílna tvůrčího psaní
        19. 10. Divadlo Drak: 2. A, 2. C – Medová královna od 8,30 h
        20. 10. Volby – obědy dle rozpisu od 10 h do 12 h
        20. 10. 1. stupeň končí vyučování v 11,40 h, 2. stupeň učí dle rozvrhu
        20. 10. Divadlo Drak: 4. C – Medová královna od 10 h
        20. 10. ŠD: Velká oříšková loupež 2 od 13 h
        23. 10. Divadlo Drak: 3. D, 4. B – Medová královna od 10 h
        26. a 27. 10. Podzimní prázdniny pro žáky
        31. 10. Divadlo Drak: 1. A, 1. B, 1. C – Medová královna od 8,30 h


 
 
Plán práce - září 2017 Mgr.Kříž 6.9.2017

4. 9. Slavnostní zahájení školního roku
5. 9. 1. – 3. hod. třídnické práce (učebnice, školní řád)
6. 9. Zahájení vyučování podle rozvrhu
7. 9. Knihovna Malšovice – 4. A od 10 h
7. 9. Nábor na košíkovou – 1. – 3. ročník od 8 h
11. 9. Knihovna Malšovice 2. A od 10 h do 11,40 h
11. 9. Fotografování 1. tříd od 8 h
11. 9. Sebeobrana dívky 8. A od 8 h do 10 h v posilovně
11. – 13. 9. Adaptační kurz – 6. C
12. 9. Nábor Boni Pueri, 1. – 2. ročník od 8 h
13. 9. Divadlo Drak 3. B, 3. C od 9 h– Jak si hrají tatínkové
14. 9. Třídní schůzky: 1. st v 17,30., 2. st. v 17, 00 h.
14. 9. Galerie – 8. A učí 3 h, pak oběd a odchod na výstavu
15. 9. Den pro vás – 9. A, 9. B
15. 9. Kino ŠD – Auta 3 – odchod ve 12.30h
15. 9. Knihovna města – 6. A – 1. až 4. h
18. 9. Sebeobrana dívky 8. B od 8 h do 10 h v posilovně
19. 9. Sběr papíru do přistaveného kontejneru od 6,30 h do 16 h
19. 9. Atletický čtyřboj 8. a 9. ročníku – OF – obsazené hřiště
20.9. Galerie 7. B – učí 3 h, pak oběd a odchod na výstavu
20. – 22. 9. Adaptační kurz 6. A – Pecka
21. 9. Hradecký maraton od 10 h – Pardubice
22. 9. Knihovna města – 6. B – 1. až 4. h
26. 9. Exkurze Polička – 7. C + 8. B
26. 9. Divadlo Drak 4. D od 9 h – O bílé lani
26. 9. Atletický trojboj 5. tříd od 8 h obsazené hřiště
27. 9. Sportovní den s Městskou Policií – Stříbrný rybník – výběr žáků 6. – 9. ročníku
27.– 29. 9. Tajný život města – Slovensko – výběr žáků 8. A
29. 9. Ředitelské volno pro žáky 
 
Plán práce - březen 2017 Mgr.Kříž 3.3.2017

1. 3.    Knihovna Malšovice 1. C od 8h, 5. C od 10h
1. 3. Šikana a kyberšikana – Třebeš:
1. 3. 6. C + Lohnická – 8,30 h až 9,30 h
2. 3. Kompetence a činnost Mě policie HK – Třebeš:
2. 3. 7. A + Balcarová - 8,30 h až 9,30 h
2. 3. 7. B + Dočkalová – 9,30 h až 10,30 h
2. 3. Třídní schůzka v MŠ Štefcova od 15:45 h
2. 3. Británie s Britem – 1. h 9. ročník, od 9 h 5. ročník
2. 3 Recitační soutěž – školní kolo – 2. stupeň – od 12,45 h v učebně Hv
3. 3. Divadlo Drak – Princezna Turandot – 5. A, 5. B od 10 h, 60 Kč
3. 3. Chemická olympiáda – okresní kolo – výběr žáků 9. ročníku
3. 3. Knihovna Malšovice 4. B od 9 h
6.3.-10.3. Škola v přírodě – České Petrovice - 5. C
6.3.-10.3. Škola v přírodě 5. A – Strážné
7. 3. Návštěva MŠ Štefcova v 1. třídách – předškoláci od 10 h do 10:45 h
8. 3. Dopravní hřiště 1.A od 10h, 1.B od 11h – Bezpečné chování
9. 3. Knihovna Malšovice 3. C od 10 h do 11:40 h
9. 3. Dopravní hřiště – 1.C od 10h, 1.D od 11h – Bezpečné chování
10. 3. Divadlo Drak: Ostře sledované vlaky od 8,30 h, 60 Kč – 8. B, 9. A, 9. B
12. 3. -17.3. Škola v přírodě 3. A + 3. C – Stará Ves
13.3.-17.3. Škola v přírodě – České Petrovice – 1. C
14. 3. Matboj – výběr žáků 9. ročníku
15. 3. Jarní turnaj ve vybíjené v Třebši – 1. stupeň – 1. – 3. ročník
15. 3. Knihovna Malšovice 1. D od 8 h do 9,40 h
15. 3. Mladý chemik – 9. ročník – od 15 h vyhlášení výsledků
17. 3. ŠD – Vesmír – interaktivní program ke Dni Země
17. 3. Divadlo Drak – Co dělají loutky v noci – 3. D od 10 h, 60 Kč
17. 3. MATEMATICKÝ KLOKAN 2. – 5. ročník od 8 h
20. 3. Divadlo Drak – Hercem na vlastní kůži – 5. B od 10 h, 60 Kč
20. 3. Recitační soutěž 1. st. od 13:15 h ve 3. A
21. 3. Divadlo Drak – Hercem na vlastní kůži – 5. A od 10 h, 60 Kč
22. 3. Florbal 4. – 5. tříd od 8 h do 11,40 h obsazena tělocvična
23.3. Knihovna Malšovice 2. C od 10 h do 11:40 h
23. 3. Divadlo Drak – Co dělají loutky v noci – 3. B od 10 h, 60 Kč
23. 3. Informace pro rodiče od 17 h do 18 h
26. 3. až 31. 3. Lyžařský výcvik na běžkách- 6. A + 8. A, Jindřichův Dům
28. 3. Sběr papíru do přistaveného kontejneru: 6,30 h až 16 h
29. 3. Knihovna Malšovice 2. A od 10 h
29. 3. Divadlo Drak – Co dělají loutky v noci – 4. A od 10 h, 60 Kč
29. 3. Pěvecká soutěž 1. st. od 13:15 h ve 4. C
29. 3. Vybíjená Třebeš 4. – 5. tříd, chlapci – výběr
30. 3. Divadlo Drak – Co dělají loutky v noci – 4. D od 10h, 60 Kč
31. 3. ŠD – kino „Divoké vlny2“ - od 13 h, odchod ze školy ve 12,30 h 
 
Plán práce - únor 2017 Mgr.Kříž 31.1.2017

29. 1. až 3. 2. LVZ – 7. Ročník -  Jindřichův Dům
1. 2. Olympiáda z českého jazyka – okresní kolo – výběr žáků
3. 2. Pololetní prázdniny
6. 2. Olympiáda z chemie – školní kolo – výběr žáků – 4. až 6. h
6. 2. Knihovna Malšovice 3. B od 10 h do 11:40 h
7. 2. Jednodenní zájezd na hory – Mladé Buky 4. B, 4. C
8. 2. Knihovna Malšovice 4. D od 10 h do 11:40
8. 2. Mladý chemik – projektový den v Pardubicích – výběr žáků
10. 2. ŠD – Karneval – tělocvična ZŠ od 13 h
10. 2. Pythagoriáda 5. – 8. ročník 1. a 2. hodina
13. až 19. 2. Jarní prázdniny pro žáky
20. 2. Dopravní hřiště 4. A od 8,30 h do 9,30 h – Cyklista – teorie
20. 2. Dopravní hřiště 4. B od 9,30 h do 10,30 h – Cyklista – teorie
20. 2. Divadlo Drak - Zlatovláska – 3. A od 10 h, 60 Kč
21. 2. Dopravní hřiště 4. C od 8,30 h do 9,30 h – Cyklista – teorie
21. 2. Sběr papíru do přistaveného kontejneru
22. 2. Dopravní hřiště 5. A od 8,30 h do 9,30 h – Cyklista – teorie
22. 2. Dopravní hřiště 5. B od 9,30 h do 10,30 h – Cyklista – teorie
23. 2. BRITÁNIE S BRITEM – 6., 7., a 8. roč.
23. 2. Recitační soutěž – školní kolo – 2. stupeň – od 12,45 h v učebně Hv
23. 2. Dopravní hřiště 5. C od 8,30 h do 9,30 h – Cyklista – teorie
23. 2. Olympiáda Aj – okresní kolo na PSJG v HK – výběr žáků
24. 2. Knihovna Malšovice 1. B od 8,30 h do 10,45 h
24. 2. ŠD – kino „Anděl Páně 2“- od 13 h, odchod ze školy ve 12:30h
24. 2. Dopravní hřiště 4. D od 8,30 h do 9,30 – Cyklista – teorie
26.2.–2.3. Škola v přírodě – 1. A - Rokytnice nad Jizerou
27.2.-3.3. Škola v přírodě – České Petrovice 2.B + 2.C
27.2.-3.3. Škola v přírodě – Kuprovka – 2. A
27. 2. Šikana a kyberšikana – Třebeš: 6. A + Svoboda – 10 h až 11 h
28. 2. Šikana a kyberšikana – Třebeš: 6. B + Čech – 10 h až 11 h 
 
Plán práce - leden 2017 Mgr.Kříž 3.1.2017

3. 1.      Zahájení vyučování po vánočních prázdninách
3. 1. Divadlo Drak od 10 h 1. B, 1. D Podivuhodný cirkus doktora Tarzana – 60 Kč
5. 1. Knihovna Malšovice 2. B od 10 h do 11:40 h
9. 1. Knihovna Wonkova ulice 5. B od 8 h do 11:40 h
8. 1. – 13. 1. Lyžařský instruktorský kurz
10. 1. Sběr papíru do přistaveného kontejneru od 6:30 do 16 h
11. 1. Knihovna Malšovice 5. C od 10h do 11:40 h
12. 1. Pedagogická předporada od 14 h
12. 1. Třídní schůzky od 17 h - 2. st., od 17:30 h 1. st.
12. 1. Informace VP pro rodiče vycházejících žáků v učebně hudební výchovy od 17:30 h

16. 1. Biologická olympiáda – školní kolo – 3. až 6. h
17. 1. Dějepisná olympiáda – okresní kolo
18.1. Dopravní hřiště 2. A od 10 h, 2. B od 11h – bezpečné chování
19. 1. Knihovna Malšovice 2. C od 10 h do 11:40h
20. 1. ŠD – kino od 13 h, odchod ze školy ve 12:30
20. 1. Divadlo Drak – 4. A od 9 h – O bílé lani – 60 Kč
24. 1. Knihovna Malšovice 4. A od 10 h do 12 h
26. 1. Pedagogická rada od 14 h, podklady zástupkyním ráno do 8 h
26. 1. Krajské kolo ve florbalu chlapci výběr l. st. - Předměřice n/L. od 8:30 h
29. 1. až 3. 2. LVZ – 7. ročník, Jindřichův Dům
31. 1. Knihovna Malšovice 1. D od 8 h do 9:40 h 
 

Stranky
|  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |
 
All Rights Reserved, created by BezvaWeb.com