zs         zs
 
Organizace roku / Měsíční plány práce
 


Plán práce - červen 2016 Mgr.Kříž 9.6.2016

1. 6.       Vystoupení divadelního kroužku v Muzeu VČ – 8 až 11,40 h
2. 6. HK – bezpečné město 2016: 1. až 3. ročník, 9 – 13 h
2.6. Knihovna Malšovice – 4. C, 10 h až 12,35 h
2.6. OVOV pro rodiče na školním hřišti – 16 h až 19 h
6. - 10.6. ŠvP Jánské Lázně tř. 3. D
6. 6. Divadlo drak 4. C – 10 h až 12,35 h, 60 Kč
8. 6. Poznávání rostlin a živočichů – okresní kolo – 2. st.
9. 6. Třídní schůzka rodičů budoucích prvňáků od 16,30 h
8. a 9. 6. Sportovní hry dětí a mládež
10. 6. ŠD: vystoupení divadelního kroužku – 12,45 h až 14,30 h, herny 1, 4, 6, 7
14. 6. Okresní archiv – exkurze – 9. B od 14 h
15. 6. ŠD: vystoupení divadelního kroužku – 12,45 h až 14,30 h, herny 2, 3, 5, 8
16. 6. Dopravní hřiště:
16. 6. 4. A od 8,30 h do 10,15 h
16. 6. 4. B od 10,15 h do 12 h
16. 6. Společná schůzka rodičů ve třídách od 17 h
16. 6. Atletické hrátky MŠ – 8 h až 11 h obsazené hřiště
16. 6. Výbor SPŠ od 15 h v ředitelně
16. 6. Společná schůzka zástupců tříd ve sborovně od 16 h
16. 6. Třídní schůzky od 17 h
17. 6. Horolezecká stěna – 3. C, 9 h až 11 h
17. 6. ŠD: golf FOMEI – herna č. 1, 7
17. 6. Triatlon na Stříbrném rybníku – výběr žáků
20. 6. Výlet na bruslích – 3. B, 3. C, 5. A
20. – 22. 6. Sportovní soustředění na kolech 3. A
21. 6. Lanové centrum – 3. C
21. 6. Exkurze: hasičská zbrojnice HK – 2. B, 2. D od 8,30 h, 2. A, 2. C od 10,30 h
22. 6. Sběr papíru do přistaveného kontejneru (6,30 h až 16 h)
22. 6. Lanové centrum 5. A
22. 6. Exkurze: hasičská zbrojnice HK – 6. A, 6. B, od 8,30 h
23. 6. Pedagogická rada od 14 h
23. 6. Lanové centrum – 3. B
27. 6. a 28. 6. Třídnické práce, výměna učebnic dle rozpisu
29. 6. Školní akademie od 9 h – sportovní hala Třebeš
30. 6. Slavnostní ukončení školního roku 2015/16
30. 6. Obědy se vydávají od 9,30 h až 12 h 
 
Plán práce - květen 2016 Mgr.Kříž 29.4.2016

2. 5.    Plavecké štafety 2. a 3. roč. – 8 až 10,45 h

2. - 3. 5. Exkurze Ostrava – 9. A

3. 5.    Knihovna Malšovice 2. D od 8 h

4. 5.    Fotografování tříd od 8 h

POHÁR ROZHLASU – mladší žáci – Sokol

Plavecké štafety 1. roč. – 8 až 9,40 h

Projekt „Hasík“ – 1. část: 6. A od 8 h, 6. B od 10 h

5. 5.    Exkurze na Bílou věž – 5. a 6. vyuč. h – 7. A

Okresní kolo  McDonalďs Cup – výběr 4. až 5. ročníku

Muzikohraní od 8 h – 2. D, 2. A, 2. C, 4. C

6. 5.   Krajinomalba – Muzeum 2. B od 9 h, 2. D od 10,15 h

Knihovna Malšovice – 4. B od 10 h

POHÁR ROZHLASU – starší žáci – Sokol

ŠD - turnaj ve vybíjené -  3. ročník od 13 h do 14,30 h – volejbalové hřiště

9. 5.    BESIP – dopravní soutěž okresní kolo 8 až 14 h dopravní hřiště – vybraní žáci

10. 5. Dopravní hřiště:

4. C od 8,30 h do 10,15 h

5. A od 10,15 h do 12 h

OVOV – okresní kolo – obsazené hřiště

POKOS – výběr žáků 8. ročníku

11. 5. Dopravní hřiště

5. B od 8,30 h do 10,15 h

5. C od 10,15 h do 12 h

Exkurze po stopách Karla IV. – Zámek Stránov  tř. 4.A + 4.C 8h – 14h

Orientační běh – výběr žáků

12. 5. Fotografování tříd od 8

Projekt „Hasík“ – 1. část: 2. B od 8 h, 2. D od 10 h

Atletický čtyřboj okresní kolo – výběr 8. a  9. ročníku

ŠD – turnaj ve vybíjené - 1. ročník od 13 h do 14,30 h – tenisové hřiště

13. 5. Přijímací zkoušky na SŠ – náhradní termín pro 9. ročník

ŠD – turnaj ve vybíjené – 2. ročník od 13 h do 14,30 h -  volejbalové hřiště

ŠD výlet – Perníková chaloupka – 2. + 5. odděl. od 12,15 h do 16 h

16.5.   Taneční představení ZUŠ „NA STŘEZINĚ“ – Filharmonie od 10 h  1. tř., 2. tř., 3. tř., 4.B, 5. tř.,

vstupné 50 Kč

17. 5. Výchova k obraně státu – ukázka pro 4. až 9. ročník

Testy do 6. třídy s rozšířenou výukou Tv, od 15 h na hřišti

16.5. - 20.5. ŠvP Jánské Lázně tř.  4. A + 4. C

18. 5. Bitva U SADOVÉ – projekt, 8 A a 8. B – 1. až 3. h

23.5. - 27.5. ŠvP – Benecko -  Hotel Bára tř. 1. D, 2. B, 2.

24. 5.  Pythagoriáda – okresní kolo – výběr žáků 6. ročníku

Projekt Hasík – 2. kolo 6. ročník

25. 5. Sběr papíru do přistaveného kontejneru

Pythagoriáda – okresní kolo – výběr žáků 7. a 8. Ročníku

Představení loutkového kroužku pro Broučky od 16 h – herna ŠD č. 1

30. 5. Projekt „Hasík“ – 2. část: 2. B od 8 h, 2. D od 10 h

OVOV – krajské kolo – obsazené hřiště

31. 5. Ukončení sběru pomerančové kůry
 
 
Plán práce - březen 2016 Mgr.Kříž 1.3.2016

28. 2. až 4. 3. LVZ – 7. ročník – Jindřichův Dům
29. až 4. 3. ŠVP – 1. B + 1. C – České Petrovice
1. 3. Divadlo Drak: Čert a Bára – 1. A + 1. D, od 9 h, 60 Kč
2. 3. Muzikohraní – 4. C, 3. D, 1. A
3. 3. Knihovna Malšovice – 4. C, od 11 h
6. až 11. 3. ŠVP – 3. A - Kuprovka
7. 3. Pythagoriáda – školní kolo – od 8 h v učebně Hv, výběr žáků 2. stupně
9. 3. Divadlo Drak: Čert a Bára – 2. a 4. ročník, od 9 h, 60 Kč
10. 3. Divadlo Drak: Čert a Bára – 1. B, 1. C, 3. B, 3. C, 3, D, od 9 h, 60 Kč
14. 3. Pěvecká soutěž 1. stupeň od 13,15 h ve 3. C
16. 3. Turnaj ve vybíjené – výběr žáků 1. až 3. ročníku – Třebeš
17. 3. Informace pro rodiče od 17 h do 18 h
18. 3. Divadlo drak: O bílé lani – 5. A, od 9 h, 60 Kč
18.3. Kino ŠD od 13 h
18.3. Matematický KLOKAN 2. – 5. roč. + výběr žáků 2. st.
21. 3. Dějepisná olympiáda – krajské kolo, ZŠ Mandysova
21.3. ŠD: velikonoční tvoření pro rodiče s dětmi.
21.3. Recitační soutěž 1. stupeň od 13,15 h ve 2. A
21.3. Pěvecká soutěž – 2. stupeň od 14 h v učebně Hv
24.3. Velikonoční prázdniny pro žáky
25.3. Státní svátek
30.3. Sběr papíru do přistaveného kontejneru

 
 
Plán práce - listopad 2015 Mgr.Kříž 26.10.2015

3. 11. Exkurze SUPŠ HN HK – 9. A
3. 11. Hurá do školy – 2. C
4. 11. Exkurze Holovousy – 3. A, 5. C
5. 11. Informace pro rodiče – od 17 h do 18 h
9. 11. Planeta Země 3000 – Východní Afrika – 60 Kč, od 8,15 h Centrál – 2. stupeň
9. 11. Soutěž v Aj – výběr 6. – 9. ročníků – 12:45
10. 11. Exkurze SUPŠ HN HK – 9. B
11. 11. Exkurze Holovousy – 2. B, 2. D
11. 11. Koncert Memfis ve ŠJ – 5. až 9. ročník, od 8 h do 10 h, vstupné 50 Kč
12. 11. Pedagogická rada
13. 11. Fotografování žáků ŠD – od 12,15 h, herna č. 1

20. 11. Výlet ŠD Třebechovice – Betlém 12:45 – 15,30 

25. 11. Sběr papíru do přistaveného kontejneru – 6,30 h až 16 h

27. 11. Kino ŠD – V hlavě 12:35  

30. 11. Dějepisná olympiáda – 8.,9. třídy – 13:45 ve třídě 5. C 
 
Plán práce - říjen 2015 Mgr. Kříž 29.9.2015

30. 9. - 2. 10. Podzimní soustředění 1. A – Dobrošov
30. 9. - 2. 10. Podzimní soustředění 7. A + sportovci 8. A
1. 10. Den zvířat – SŠ-veterinární – 5. B, 5. C 
1. 10. Knihovna Malšovice – 4. C
1. 10. Zahájení sběru kaštanů a žaludů
5. 10. - 10. 10. Studijní zájezd do Anglie - EU školám
6. 10. Mimořádná třídní schůzka od 17 h ve 2. A
7. 10. Mezinárodní dětský maratón – 32 žáků 6. a 7. ročníku
7. 10. Sportování bez hranic – výběr žáků
8. 10.  Sebeobrana – dívky 8. ročníku – 8 až 10 h- tělocvična
8. 10.  Sebeobrana – dívky 9. ročníku – 8 až 10 h- tělocvična
12. 10. ÚP – 9. B od 8,30 h do 10 h
12. 10.          9. A od 10,30 h do 12 h
12. 10. Divadlo Drak – Čert a Bára – od 8,30 h – 5. A, 5. C
14. 10. MIKROFUTSAL – obsazená tělocvična od 8 h do 13 
15. 10. Archeopark Všestary – 6. A
16. 10. Štafetový závod ŠD Štefcova – Úprkova, obsazené hřiště 13 h až 14,30 h
20. 10. Archeopark Všestary – 6. B
21. 10.  Sběr papíru do přistaveného kontejneru – 6,30 h až 16 h
21. 10. Exkurze – Polička – 8. ročník
21. 10. Návštěva knihovny Malšovice – 4. B 
26. a 27. 10. Ředitelské volno pro žáky
29. a 30. 10. Podzimní prázdniny pro žáky 
 
Plán práce - září 2015 Mgr.Kříž 28.8.2015

1. 9. Slavnostní zahájení školního roku
Obědy se vydávají od 10 h do 12 h.
2. 9. Třídnické práce (učebnice, školní řád)
3. 9. Zahájení vyučování podle rozvrhu
Nábor na košíkovou – 1. až 3. roč. – během 2. vyuč. hodiny
Třídní schůzka 2. A a 2. C od 17 h
8. 9 až 10. 9. Podzimní soustředění – 2. A a 2. C – Ktová pod Troskami
10. 9. Třídní schůzky: 1. st v 17,30 h, 2. st. v 17 h
10. 9. až 12. 9. OVOV – Praha – výběr žáků
11. 9. Fotografování 1. tříd od 8 h
14. 9. Zahájení práce v zájmových kroužcích
16. 9.  Sběr papíru do přistaveného kontejneru – 6,30 až 16 h
STUDENT CUP 2015 – 9. A, 9. B – SPŠ strojní
16. až 18. 9. Podzimní soustředění  - 1. B,C,D – Benecko
17. 9. „Jan zvaný Hus“ – husitský kostel – 5. až 9. ročník, 40 Kč
22. 9. Atletický trojboj 5. tříd – obsazené naše hřiště
Den s MěPOLICIÍ – výběr žáků 6. až 9. ročníku
23. – 25. 9. Adaptační kurz –  Plasnice v Orl. horách - 6. A + 6. B

 
 
Plán práce – červen 2015 Mgr.Kříž 1.6.2015

1. – 4. 6. Vybírání poplatků na PT                                                                            
3. 6. Vystoupení loutkového kroužku ŠD v Muzeu HK Cyklovýlet 2.A
5. 6.  MDD ve ŠD                                                                        
 8. 6.  Florbalový turnaj 4. a 5. roč.
Turnaj ve vybíjené ŠD 2. roč.
 9. 3.  Atletické hrátky MŠ
Turnaj ve vybíjené ŠD 1. roč.                                       
10. 6.  HSH – atletika
Vystoupení loutkového kroužku ŠD pro MŠ
Knihovna Malšovice 1. D
Turnaj ve vybíjené ŠD 3. roč. 
12. 6. Krajské kolo OVOV 
11. 6. HSH – plavání
Předporady od 14 h
Výbor SPŠ od 15, 00 h v ředitelně
Společná schůzka zástupců tříd ve sborovně od 16, 00 h
Schůzky ve třídách: 1. st. od 17, 30 h, 2. st od 17, 00 h
13. 6. až 20. 6. Zájezd do Skotska – výběr žáků
15. 6.  Schůzka rodičů budoucích prvňáků od 16, 30 h
16. a 17. 6. Sportovní dny 2. B, C
18. 6. Zpíváme pro radost – koncert pro rodiče v aule ZŠ 15, 50 – 16, 20 h
18. – 19. 6. Hrajme si i hlavou - Tylovo nábřeží
19. 6. Triatlon
Pěvecké vystoupení dětí ŠD v Domově důchodců 14, 00 – 15, 00 h
23. 6. Pedagogická rada od 14 h ve sborovně
24. 6. Sběr papíru do přistaveného kontejneru
25. 6. Akademie od 9, 00 h – sportovní hala Třebeš
26. 6. Slavnostní ukončení školního roku
Obědy se vydávají od 9,30 h do 12 h
Vyučování podle rozvrhu do 22. 6. 2015.
29. a 30. 6. Ředitelské volno pro žáky – ŠD otevřena (i pro nedružinové děti do 5. ročníku).
Zájemci o ŠD se musí přihlásit do 20. 6. 2015 přes třídní učitele. 
 
Plán práce – květen 2015 Mgr.Kříž 5.5.2015

1. 5.    Svátek práce
4. – 8. 5. ŠvP Benecko 1. B, 1. D, 2. D                                 
5. 5.  Divadlo Drak – Ikaros – 6. B – od 9 h
Pohár rozhlasu 6. a 7. ročník
Knihovna Malšovice 2. A
6. 5. Divadlo Drak – Ikaros – 6. A – od 9 h
Fotografování tříd
Pohár rozhlasu – 8. a 9. ročník
Okresní kolo –Mc Donald´s Cup – okresní kolo
8. 5. Státní svátek
11. 5. OVOV – okresní kolo – obsazené hřiště
11. – 22. 5. Testování žáků 9. ročníku – InspIS SET
11. – 15. 5. ŠvP Seč 3. B, 5. B 
ŠvP Pomezní Boudy 4. C
13. 5. Pythagoriáda – okresní kolo – výběr 5. a 8. ročníku
Knihovna Malšovice 1. B od 10, 00 h
14. 5. Pythagoriáda – okresní kolo – výběr 6. a 7. ročníku
Fotografování tříd
Fotbal - mladší žáci
Čtyřboj – starší žáci – obsazené hřiště
Králičí hop, ŠD č. 6, 7 12, 30 – 13, 30 h, č. 1, 3 13, 30 – 14, 30 h, 25,- Kč
18. 5.  OL – Aj – celostátní kolo
19. 5. Knihovna Malšovice 3. B od 10, 00 h
20. 5. Sběr papíru do přistaveného kontejneru
Orientační běh – výběr žáků
21. 5. „Červená Karkulka“, DRAK od 9, 00 h, 1. roč.
Králičí hop, ŠD č. 4, 8, 12, 30 – 13, 30 h, č. 2, 5 13, 30 – 14, 30 h, 25,- Kč 
22. 5. „Červená Karkulka“, DRAK od 9, 00 h, 2. roč.
25. – 29. 5. ŠvP Bartošovice 4. B, 5. C
28. 5. Plavecké štafety MŠ od 9, 00 h
29. 5. Ukončení sběru pomerančové a citronové kůry 
 
Plán práce – duben 2015 Mgr.Kříž 4.4.2015

 1. 4.    Školní kolo pěvecké soutěže 1. st.
 2. a 3. 4. Velikonoční prázdniny pro žáky
 6. 4.    Pondělí velikonoční
 7. 4.    Knihovna Malšovice 2. D 
 8. 4.  Hradecký víceboj na ZŠ Jiráskovo nám.
Knihovna Malšovice 1. D 
Zájezd – Osvětim – výběr žáků 8. a 9. Ročník
Fotografování ke Dni matek
14. a 15. 4. Školní kolo Mc Donald´Cup
15. 4. Přijímací testy na SŠ – žáci 9. ročníku
16. 4. Informace pro rodiče od 17, 00 do 18, 00 h
Muzikohraní 1. A, C
17. 4. Muzikohraní 3. B, 4. C
21. 4. Okrskové kolo Mc Donald´ s Cup -  ml. žáci 
Knihovna Malšovice 3. B 
22. 4. a 23. 4. Přijímací zkoušky na gymnázia
22. 4. Den Země – exkurze do Černé za Bory – třídička odpadků
Den Země 2015 u Orlice – 7. a 9. ročník
Knihovna Malšovice 1. C 
23. 4. Knihovna Malšovice 4. C 
Biologická olympiáda – okresní kolo – výběr žáků
Pedagogická rada
24. 4. Knihovna Malšovice 2. C 
„Zkoušíme si cestu do školy“ – MŠ + 2. ročník
27. 4. Biologická olympiáda – SOŠ veterinární
28. 4. Exkurze – Kutná Hora – 7. ročník
29. 4. Sběr papíru do přistaveného kontejneru
Okrskové kolo Mc Donald´s Cup, st. žáci,  na ZŠ M. Horákové 
 
Plán práce - březen 2015 Mgr.Kříž 26.2.2015

28. 2. – 6. 3. ŠvP Kuprovka 2. A    
1. - 6. 3 ŠvP Hedeč, 1. A, 3.
2. 3. Knihovna Malšovice 1. D
3. 3. Hvězdárna HK 3. C
4. 3. Knihovna Malšovice 1. B
Vybíjená – chlapci 6. ročník – Třebeš
9. – 13. 3. Jarní prázdniny pro žáky
17. 3. Knihovna Malšovice „Spejbl a Hurvínek“ 3. C
18. 3. Vybíjená – dívky 6. roč. – Třebeš
19. 3. Dějepisná olympiáda – krajské kolo
Koncert moderní hudby – ŠJ od 10 h – 5. až 9. roč., 50 Kč
23. – 27. 3. Běžecký lyžařský výcvik – výběr žáků sportovních tříd
25. 3. MATBOJ – GJKT- výběr žáků
24. 3. Olympiáda Aj krajské kolo
25. 3. Sběr papíru do přistaveného kontejneru
Školní kolo v recitaci 1. st., od 13, 30 h v 1. A
27. 3. Hvězdárna HK 1. B, D


 
 

Stranky
|  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |
 
All Rights Reserved, created by BezvaWeb.com