zs         zs
 
Organizace roku / Měsíční plány práce
 


Plán práce – květen 2015 Mgr.Kříž 5.5.2015

1. 5.    Svátek práce
4. – 8. 5. ŠvP Benecko 1. B, 1. D, 2. D                                 
5. 5.  Divadlo Drak – Ikaros – 6. B – od 9 h
Pohár rozhlasu 6. a 7. ročník
Knihovna Malšovice 2. A
6. 5. Divadlo Drak – Ikaros – 6. A – od 9 h
Fotografování tříd
Pohár rozhlasu – 8. a 9. ročník
Okresní kolo –Mc Donald´s Cup – okresní kolo
8. 5. Státní svátek
11. 5. OVOV – okresní kolo – obsazené hřiště
11. – 22. 5. Testování žáků 9. ročníku – InspIS SET
11. – 15. 5. ŠvP Seč 3. B, 5. B 
ŠvP Pomezní Boudy 4. C
13. 5. Pythagoriáda – okresní kolo – výběr 5. a 8. ročníku
Knihovna Malšovice 1. B od 10, 00 h
14. 5. Pythagoriáda – okresní kolo – výběr 6. a 7. ročníku
Fotografování tříd
Fotbal - mladší žáci
Čtyřboj – starší žáci – obsazené hřiště
Králičí hop, ŠD č. 6, 7 12, 30 – 13, 30 h, č. 1, 3 13, 30 – 14, 30 h, 25,- Kč
18. 5.  OL – Aj – celostátní kolo
19. 5. Knihovna Malšovice 3. B od 10, 00 h
20. 5. Sběr papíru do přistaveného kontejneru
Orientační běh – výběr žáků
21. 5. „Červená Karkulka“, DRAK od 9, 00 h, 1. roč.
Králičí hop, ŠD č. 4, 8, 12, 30 – 13, 30 h, č. 2, 5 13, 30 – 14, 30 h, 25,- Kč 
22. 5. „Červená Karkulka“, DRAK od 9, 00 h, 2. roč.
25. – 29. 5. ŠvP Bartošovice 4. B, 5. C
28. 5. Plavecké štafety MŠ od 9, 00 h
29. 5. Ukončení sběru pomerančové a citronové kůry 
 
Plán práce – duben 2015 Mgr.Kříž 4.4.2015

 1. 4.    Školní kolo pěvecké soutěže 1. st.
 2. a 3. 4. Velikonoční prázdniny pro žáky
 6. 4.    Pondělí velikonoční
 7. 4.    Knihovna Malšovice 2. D 
 8. 4.  Hradecký víceboj na ZŠ Jiráskovo nám.
Knihovna Malšovice 1. D 
Zájezd – Osvětim – výběr žáků 8. a 9. Ročník
Fotografování ke Dni matek
14. a 15. 4. Školní kolo Mc Donald´Cup
15. 4. Přijímací testy na SŠ – žáci 9. ročníku
16. 4. Informace pro rodiče od 17, 00 do 18, 00 h
Muzikohraní 1. A, C
17. 4. Muzikohraní 3. B, 4. C
21. 4. Okrskové kolo Mc Donald´ s Cup -  ml. žáci 
Knihovna Malšovice 3. B 
22. 4. a 23. 4. Přijímací zkoušky na gymnázia
22. 4. Den Země – exkurze do Černé za Bory – třídička odpadků
Den Země 2015 u Orlice – 7. a 9. ročník
Knihovna Malšovice 1. C 
23. 4. Knihovna Malšovice 4. C 
Biologická olympiáda – okresní kolo – výběr žáků
Pedagogická rada
24. 4. Knihovna Malšovice 2. C 
„Zkoušíme si cestu do školy“ – MŠ + 2. ročník
27. 4. Biologická olympiáda – SOŠ veterinární
28. 4. Exkurze – Kutná Hora – 7. ročník
29. 4. Sběr papíru do přistaveného kontejneru
Okrskové kolo Mc Donald´s Cup, st. žáci,  na ZŠ M. Horákové 
 
Plán práce - březen 2015 Mgr.Kříž 26.2.2015

28. 2. – 6. 3. ŠvP Kuprovka 2. A    
1. - 6. 3 ŠvP Hedeč, 1. A, 3.
2. 3. Knihovna Malšovice 1. D
3. 3. Hvězdárna HK 3. C
4. 3. Knihovna Malšovice 1. B
Vybíjená – chlapci 6. ročník – Třebeš
9. – 13. 3. Jarní prázdniny pro žáky
17. 3. Knihovna Malšovice „Spejbl a Hurvínek“ 3. C
18. 3. Vybíjená – dívky 6. roč. – Třebeš
19. 3. Dějepisná olympiáda – krajské kolo
Koncert moderní hudby – ŠJ od 10 h – 5. až 9. roč., 50 Kč
23. – 27. 3. Běžecký lyžařský výcvik – výběr žáků sportovních tříd
25. 3. MATBOJ – GJKT- výběr žáků
24. 3. Olympiáda Aj krajské kolo
25. 3. Sběr papíru do přistaveného kontejneru
Školní kolo v recitaci 1. st., od 13, 30 h v 1. A
27. 3. Hvězdárna HK 1. B, D


 
 
Plán práce - únor 2015 Mgr.Kříž 2.2.2015

3. 2. Exkurze – 9. A – po 5. vyučovací hodině
5. 2. Olympiáda Čj – G J. K. Tyla – okresní kolo
Knihovna Malšovice „Masopust“ 4. C
Muzikohraní 1. A, C 
6. 2. Olympiáda biologická – školní kolo – 4. až 6. h 
8. – 13. 2. ŠvP Strážné 4. A 
9. – 13. 2. ŠvP České Petrovice 5. C
10. 2. Exkurze – 9. B – po 5. vyučovací hodině
11. 2. Soutěž v Aj – výběr žáků
12. 2. Recitační soutěž – školní kolo – 2. st.
13. 2. Karneval ŠD
Masopust ve škole od 10 h
16. - 20. 2. ŠvP České Petrovice 2. B, C
Ukázková hodina 1. A v 15, 15 h, 1. C v 16, 30 h
17. 2. Hvězdárna HK 
18. 2. Vybíjená CH 4. – 5. roč. Sokol Třebeš
19. 2. Hvězdárna HK 5. roč.
Beseda s MěP – Doprava – 4. ABC – 2. až 4. h 
20. 2. Beseda s MěP – Doprava – 5. ABC – 2. až 4. h 
23. 2. Beseda s MěP – Kompetence MěP – 6. AB – 3. a 4. h 
24. 2. Beseda s MěP – Právo, morálka, odpovědnost – 7. AB – 3. a 4. h 
23. – 27. 2. ŠvP České Petrovice 3. A, 4. B 
25. 2. Sběr papíru
Vybíjená D 4. – 5. roč. Sokol Třebeš
Pěvecká soutěž – školní kolo – 2. stupeň
26. 2.Kino ŠD „Velká šestka“ ŠD
Informace pro rodiče od 17, 00 h 
28. – 6. 3. ŠvP Kuprovka 2. A  
 
Plán práce - prosinec 2014 Mgr.Kříž 4.12.2014

2. 12. Čertovské hrátky MŠ 8, 00 – 11, 40 h

3. 12. „Myanmar (Barma) v proudu času“ – Centrál od 8,30 h, 5. až 9. ročník

4. 12. Ukázkové hodiny 1. A, C od 15, 15 h

„Zdraví muže ve 3. tisíciletí“ – beseda pro chlapce v učebně Hv

6. a 7. roč. od 9 h, 8. a 9. roč. od 10,30 h

Adventní výlet na Potštejn 3. C, 4. C

9. 12. „Vánoční příběh“, DRAK, od 8, 30 h 2. roč. + 3. A, C

od 10, 00 h 1. roč. + 3. B

11. 12. „Láska ano, děti ještě ne“ – 9. ročník, Centrál od 8,15 h,

Kurz 1. pomoci – 8. ročník, ve třídách 8. A a 9. B – 1. až 3. (4.) h

Informace pro rodiče od 17, 00 h do 18, 00 h

Prodejní vánoční výstava od 16, 00 h

Zpívání koled v aule školy v 15, 45 h

Den otevřených dveří od 8, 00 h

12. 12. Zpívání koled v Domově důchodců NHK

Muzicírování 3. B, 4. A, 4. a 5. h

Knihovna Malšovice 2. C od 9, 00 h

17. 12. Vánoční turnaj v kopané 1. st. – hala Třebeš

BASICLINGUA – okresní kolo – výběr žáků

18. 12. Knihovna Malšovice od 10 h – 3. A

22. 12. 2014 – 2. 1. 2015 Vánoční prázdniny 
 
Plán práce na září 2014 Mgr.Kříž 28.8.2014

1. 9.       Slavnostní zahájení školního roku (Obědy se vydávají od 10 h do 12 h!)
2. 9.       Třídnické práce, seznámení se školním řádem, vyučování končí podle rozpisu
              Nábor na basketbal od 8 h ve třídách 1. stupně                
3. 9.       Zahájení vyučování podle rozvrhu
4. 9.       Třídní schůzky: 1. st. v 16,30 h, 2. st. v 17 h              
              Fotografování žáků 1. tříd                                                 
4. – 7. 9. Celostátní soutěž OVOV v Praze – výběr žáků

15. – 18. 9. Adaptační kurz – 6. B – Jindřichův Dům                   
17. – 19. 9. Adaptační kurz – 2. B,C – Benecko                
19. 9.     Den zemědělství Královéhradeckého kraje – 9. A,B                                            
22. – 24. 9. Podzimní soustředění ST – 7. až 9. ročník                       
23. 9.     Atletický trojboj 5. tříd                                                                        
23. – 26. 9. Adaptační kurz – 6. A – Jindřichův Dům 
 
Plán práce – červen 2014 Mgr.Kříž 27.5.2014

2. 6. Knihovna Malšovice 5. C od 10, 00 h
3. 6. Dopravní hřiště 8, 30 h 4. C 
10, 15 h 5. B
Republikové finále POHÁRU ROZHLASU v Plzni
4. 6. Atletické hrátky MŠ – obsazená tělocvična
Dopravní hřiště 8, 30 h 5. A 
10, 15 h 5. C
5. 6. Schůzka členů výboru SPŠ od 16, 00 v ředitelně
Poznávání přírodnin – výběr žáků 2. stupně 
10. 6. Odstávka teplé vody v HK od 6, 00 do 18, 00 h.
Lanové centrum 3. A 
12. 6. HRADECKÉ SPORTOVNÍ HRY MLÁDEŽE - plavání
Pedagogická rada – předporady od 14 h 
Schůzka zástupců jednotlivých tříd ve sborovně od 16, 00 h 
Společné schůzky ve třídách od 17, 00 h 
13. 6. „DEN PRO VÁS … 2014“ – 8. B + část 8.A
HSHM – atletika 
16. 6. OVOV – krajské finále - obsazené hřiště
Schůzka rodičů budoucích prvňáků od 16, 30 h. 
20. 6. Triatlon

23. 6. Pedagogická rada od 14 h
25. 6. Sběr papíru

Generálka na školní akademii
26. 6. Akademie od 9 h – sportovní areál Třebeš
27. 6. Konec školního roku – vydání vysvědčení  
 
Plán práce – květen 2014 Mgr.Kříž 28.4.2014

1. 5. Svátek práce
2. 5. Plavecké štafety: 8, 00 h 1. roč., 10, 00 h 3. roč.
        Dopravní hřiště (staré): 8, 00 h 4. A, 10, 15 h 4. B
        Exkurze do výrobny čokolády, ŠD 1. odd., odchod 12.30 h
3. 5. Oslavy 40 let školy
4. – 8. 5. ŠvP Janské Lázně 3. C
5. – 7. 5. Jarní soustředění 1. B, C
5. 5. OVOV – okresní finále
6. 5. Fotografování tříd od 8 h
        9. B od 13 h knihovna
        Pohár rozhlasu
7. 5. Pohár rozhlasu
        PYTHAGORIÁDA – okresní kolo
        Knihovna – 1. A od 10 h
        Okresní kolo Mc Donald´s Cup 4. – 5. r., ZŠ Sever
9. 5. Ředitelské volno pro žáky
10. – 17. 5. Zájezd do Anglie
12. – 16. 5. ŠvP Kuprovka 2. C 
                 ŠvP Janské Lázně 4. A, B
13. 5. Fotografování tříd od 8 h
14. 5. Dějepisná exkurze – Chlum – 8.
15. 5. Testy do ST od 15 h
          Matematický koresp. seminář 4. a 5. r., ZŠ M. Horákové
16. 5. TONGO ŠD, 4. a 6. odd. odjezd 12, 30h,70,- Kč
         Muzikohraní 3. A, 5. C (2. a 3. vyuč. hodina)
         Minikopaná – mladší žáci, Třebechovice p. O.
18. – 24. 5. ŠvP Dolní Hedeč 2. A 
19. – 23. 5. ŠvP Benecko 1. D, 2. B 
20. 5. Jak válčili husité – 7. A, B, 4. až 6. h 
21. 5. Sběr papíru do přistaveného kontejneru
         Den seniorů, 7. odd. ŠD 13, 00 – 15, 00 h 
         OVOV pro rodiče od 16 h do 19 h 
23. 5. Dějepisná exkurze – Chlum – 8. B 
26. 5. Plavecké štafety MŠ
26. – 30. 5. ŠvP Šerlišský Mlýn 5. B
                  ŠvP Nekoř 3. B, 4. C 
                  ŠvP Kuprovka 1. A
29. 5. HK - bezpečné město 3. A, C, 4. A, B, 5. A, C  
 
Duben 2014 Mgr.Kříž 7.4.2014

2. 4. Vybíjená chlapci – výběr 6. tříd
2. a 3. 4. Školní kolo Mc Donalďs Cup
4. 4. Zábavné centrum Tongo, ŠD herna č. 2 a 5
8. 4. HRADECKÝ VÍCEBOJ – výběr žáků
9. 4. Knihovna Malšovice 1. A
9. 4. Vybíjená dívky – výběr 6. tříd
10.4. Krajské kolo OČJ (A. Krejcarová)
         Přírodovědná soutěž LČR – výběr žáků
11. 4. Česká národní banka – Praha – výběr žáků Fg
          Orientační běh na ZŠ Štefánikova – výběr žáků 
          Informace pro rodiče od 17 h do 18 h
          Hvězdárna HK 2. A, C
          Fotografování ke Dni matek pro zájemce, ŠD herna 1, od 12.15 h
14. - 16. 4. Soustředění žáků ST 6. - 8. tříd 
14. 4. Souboj čtenářů – předkolo – učebna PC od 10 h.
          Recitační soutěž – 1. stupeň, od 13,30 h ve 2. A 
15. 4. Okrsek Mc Donalďs Cup – 4. a 5. roč. na ZŠ Štefánikova
16. 4. Hodina moderní chemie – 8. a 9. ročník
17. a 18. 4. Velikonoční prázdniny pro žáky
21. 4. Pondělí velikonoční
22. a 23. 4. Přijímací zkoušky na SŠ
23. 4. Sběr papíru do přistaveného kontejneru od 6,30 h do 16 h
24. 4. Pedagogická rada: od 14 h předporady, od 15 h společná 
24. 4. Vystoupení Loutkového kroužku, premiéra pro rodiče
25. 4. ŠD kino – Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana,  60,- Kč, 96 min
          Florbalový turnaj – 4. a 5. ročník v tělocvičně 
         Okrsek Mc Donalďs Cup – 2. a 3. ročník na ZŠ Štefcova 
         Knihovna Malšovice – 5. C 
28. 4. Roland pop Show – v divadle Drak
29. 4. Složky platu do 8 h
30. 4. Vlastivědná exkurze – Muzeum východních Čech: „Putování dějinami středověku s výtvarnou dílnou“ + procházka historickým centrem HK ,  V. B - od 10 h. - cena 60,- Kč
30. 4. Vystoupení Loutkového kroužku pro Broučky 


 
 
Březen 2014 Mgr.Kříž 1.3.2014

3. – 7. 3. Jarní prázdniny pro žáky
10. 3. Návštěva žáků a zaměstnanců školy z Tunisu
13. 3. Knihovna Malšovice 1. A od 10, 00 h 
17. 3. Pěvecká soutěž 1. st. ve 3. B, od 13, 15 h
18. 3. Kouzelnické představení Merlin, herna č. 1, od 13, 30 h
18.3. Pěvecká soutěž 2. st. od 14 hodin
         Olympiáda Aj – krajské kolo 
19. 3. Sběr papíru
          Turnaj ve vybíjené, Třebeš, 1. – 3. r.
21. 3. Matematický KLOKAN – 2. až 5. roč., výběr 2. st.
         Olympiáda Ch – okres. kolo
         Pěvecké vystoupení dětí ŠD v Domově důchodců
24. 3. Péče o chrup – zdravé zuby 1. roč.
25. 3. Malý kriminalista - beseda 2. A od 10, 00h Mě POLICIE, 2. B od 10, 55 h
26. 3. Dopravní výchova – beseda 1. A od 10, 00 h Mě POLICIE, 1. B od 10, 55h
27. 3. Knihovna Malšovice 1. D od 10, 00 h 
28. 3. Dopravní výchova: Mladý motorista, 9. B od 10 h, 9. A od 10, 55 h Mě POLICIE
          Kino ŠD, „Zataženo, občas trakaře“, 60,- Kč, 96 min 
          Malý kriminalista – beseda 2. C od 10, 55 h Mě POLICIE
           Dopravní výchova – beseda 1. C od 10, 00 h
25. 3. Drak – Neklan – 6. a 8. třídy, od 10 hodin, vstup 50 Kč
31. 3. Velikonoční tvoření rodičů s dětmi
          Péče o chrup – zdravé zuby 2. roč.


 
 

Stranky
|  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |
 
All Rights Reserved, created by BezvaWeb.com