zs         zs
 
Organizace roku / Měsíční plány práce
 


Plán práce - březen 2015 Mgr.Kříž 26.2.2015

28. 2. – 6. 3. ŠvP Kuprovka 2. A    
1. - 6. 3 ŠvP Hedeč, 1. A, 3.
2. 3. Knihovna Malšovice 1. D
3. 3. Hvězdárna HK 3. C
4. 3. Knihovna Malšovice 1. B
Vybíjená – chlapci 6. ročník – Třebeš
9. – 13. 3. Jarní prázdniny pro žáky
17. 3. Knihovna Malšovice „Spejbl a Hurvínek“ 3. C
18. 3. Vybíjená – dívky 6. roč. – Třebeš
19. 3. Dějepisná olympiáda – krajské kolo
Koncert moderní hudby – ŠJ od 10 h – 5. až 9. roč., 50 Kč
23. – 27. 3. Běžecký lyžařský výcvik – výběr žáků sportovních tříd
25. 3. MATBOJ – GJKT- výběr žáků
24. 3. Olympiáda Aj krajské kolo
25. 3. Sběr papíru do přistaveného kontejneru
Školní kolo v recitaci 1. st., od 13, 30 h v 1. A
27. 3. Hvězdárna HK 1. B, D


 
 
Plán práce - únor 2015 Mgr.Kříž 2.2.2015

3. 2. Exkurze – 9. A – po 5. vyučovací hodině
5. 2. Olympiáda Čj – G J. K. Tyla – okresní kolo
Knihovna Malšovice „Masopust“ 4. C
Muzikohraní 1. A, C 
6. 2. Olympiáda biologická – školní kolo – 4. až 6. h 
8. – 13. 2. ŠvP Strážné 4. A 
9. – 13. 2. ŠvP České Petrovice 5. C
10. 2. Exkurze – 9. B – po 5. vyučovací hodině
11. 2. Soutěž v Aj – výběr žáků
12. 2. Recitační soutěž – školní kolo – 2. st.
13. 2. Karneval ŠD
Masopust ve škole od 10 h
16. - 20. 2. ŠvP České Petrovice 2. B, C
Ukázková hodina 1. A v 15, 15 h, 1. C v 16, 30 h
17. 2. Hvězdárna HK 
18. 2. Vybíjená CH 4. – 5. roč. Sokol Třebeš
19. 2. Hvězdárna HK 5. roč.
Beseda s MěP – Doprava – 4. ABC – 2. až 4. h 
20. 2. Beseda s MěP – Doprava – 5. ABC – 2. až 4. h 
23. 2. Beseda s MěP – Kompetence MěP – 6. AB – 3. a 4. h 
24. 2. Beseda s MěP – Právo, morálka, odpovědnost – 7. AB – 3. a 4. h 
23. – 27. 2. ŠvP České Petrovice 3. A, 4. B 
25. 2. Sběr papíru
Vybíjená D 4. – 5. roč. Sokol Třebeš
Pěvecká soutěž – školní kolo – 2. stupeň
26. 2.Kino ŠD „Velká šestka“ ŠD
Informace pro rodiče od 17, 00 h 
28. – 6. 3. ŠvP Kuprovka 2. A  
 
Plán práce - prosinec 2014 Mgr.Kříž 4.12.2014

2. 12. Čertovské hrátky MŠ 8, 00 – 11, 40 h

3. 12. „Myanmar (Barma) v proudu času“ – Centrál od 8,30 h, 5. až 9. ročník

4. 12. Ukázkové hodiny 1. A, C od 15, 15 h

„Zdraví muže ve 3. tisíciletí“ – beseda pro chlapce v učebně Hv

6. a 7. roč. od 9 h, 8. a 9. roč. od 10,30 h

Adventní výlet na Potštejn 3. C, 4. C

9. 12. „Vánoční příběh“, DRAK, od 8, 30 h 2. roč. + 3. A, C

od 10, 00 h 1. roč. + 3. B

11. 12. „Láska ano, děti ještě ne“ – 9. ročník, Centrál od 8,15 h,

Kurz 1. pomoci – 8. ročník, ve třídách 8. A a 9. B – 1. až 3. (4.) h

Informace pro rodiče od 17, 00 h do 18, 00 h

Prodejní vánoční výstava od 16, 00 h

Zpívání koled v aule školy v 15, 45 h

Den otevřených dveří od 8, 00 h

12. 12. Zpívání koled v Domově důchodců NHK

Muzicírování 3. B, 4. A, 4. a 5. h

Knihovna Malšovice 2. C od 9, 00 h

17. 12. Vánoční turnaj v kopané 1. st. – hala Třebeš

BASICLINGUA – okresní kolo – výběr žáků

18. 12. Knihovna Malšovice od 10 h – 3. A

22. 12. 2014 – 2. 1. 2015 Vánoční prázdniny 
 
Plán práce na září 2014 Mgr.Kříž 28.8.2014

1. 9.       Slavnostní zahájení školního roku (Obědy se vydávají od 10 h do 12 h!)
2. 9.       Třídnické práce, seznámení se školním řádem, vyučování končí podle rozpisu
              Nábor na basketbal od 8 h ve třídách 1. stupně                
3. 9.       Zahájení vyučování podle rozvrhu
4. 9.       Třídní schůzky: 1. st. v 16,30 h, 2. st. v 17 h              
              Fotografování žáků 1. tříd                                                 
4. – 7. 9. Celostátní soutěž OVOV v Praze – výběr žáků

15. – 18. 9. Adaptační kurz – 6. B – Jindřichův Dům                   
17. – 19. 9. Adaptační kurz – 2. B,C – Benecko                
19. 9.     Den zemědělství Královéhradeckého kraje – 9. A,B                                            
22. – 24. 9. Podzimní soustředění ST – 7. až 9. ročník                       
23. 9.     Atletický trojboj 5. tříd                                                                        
23. – 26. 9. Adaptační kurz – 6. A – Jindřichův Dům 
 
Plán práce – červen 2014 Mgr.Kříž 27.5.2014

2. 6. Knihovna Malšovice 5. C od 10, 00 h
3. 6. Dopravní hřiště 8, 30 h 4. C 
10, 15 h 5. B
Republikové finále POHÁRU ROZHLASU v Plzni
4. 6. Atletické hrátky MŠ – obsazená tělocvična
Dopravní hřiště 8, 30 h 5. A 
10, 15 h 5. C
5. 6. Schůzka členů výboru SPŠ od 16, 00 v ředitelně
Poznávání přírodnin – výběr žáků 2. stupně 
10. 6. Odstávka teplé vody v HK od 6, 00 do 18, 00 h.
Lanové centrum 3. A 
12. 6. HRADECKÉ SPORTOVNÍ HRY MLÁDEŽE - plavání
Pedagogická rada – předporady od 14 h 
Schůzka zástupců jednotlivých tříd ve sborovně od 16, 00 h 
Společné schůzky ve třídách od 17, 00 h 
13. 6. „DEN PRO VÁS … 2014“ – 8. B + část 8.A
HSHM – atletika 
16. 6. OVOV – krajské finále - obsazené hřiště
Schůzka rodičů budoucích prvňáků od 16, 30 h. 
20. 6. Triatlon

23. 6. Pedagogická rada od 14 h
25. 6. Sběr papíru

Generálka na školní akademii
26. 6. Akademie od 9 h – sportovní areál Třebeš
27. 6. Konec školního roku – vydání vysvědčení  
 
Plán práce – květen 2014 Mgr.Kříž 28.4.2014

1. 5. Svátek práce
2. 5. Plavecké štafety: 8, 00 h 1. roč., 10, 00 h 3. roč.
        Dopravní hřiště (staré): 8, 00 h 4. A, 10, 15 h 4. B
        Exkurze do výrobny čokolády, ŠD 1. odd., odchod 12.30 h
3. 5. Oslavy 40 let školy
4. – 8. 5. ŠvP Janské Lázně 3. C
5. – 7. 5. Jarní soustředění 1. B, C
5. 5. OVOV – okresní finále
6. 5. Fotografování tříd od 8 h
        9. B od 13 h knihovna
        Pohár rozhlasu
7. 5. Pohár rozhlasu
        PYTHAGORIÁDA – okresní kolo
        Knihovna – 1. A od 10 h
        Okresní kolo Mc Donald´s Cup 4. – 5. r., ZŠ Sever
9. 5. Ředitelské volno pro žáky
10. – 17. 5. Zájezd do Anglie
12. – 16. 5. ŠvP Kuprovka 2. C 
                 ŠvP Janské Lázně 4. A, B
13. 5. Fotografování tříd od 8 h
14. 5. Dějepisná exkurze – Chlum – 8.
15. 5. Testy do ST od 15 h
          Matematický koresp. seminář 4. a 5. r., ZŠ M. Horákové
16. 5. TONGO ŠD, 4. a 6. odd. odjezd 12, 30h,70,- Kč
         Muzikohraní 3. A, 5. C (2. a 3. vyuč. hodina)
         Minikopaná – mladší žáci, Třebechovice p. O.
18. – 24. 5. ŠvP Dolní Hedeč 2. A 
19. – 23. 5. ŠvP Benecko 1. D, 2. B 
20. 5. Jak válčili husité – 7. A, B, 4. až 6. h 
21. 5. Sběr papíru do přistaveného kontejneru
         Den seniorů, 7. odd. ŠD 13, 00 – 15, 00 h 
         OVOV pro rodiče od 16 h do 19 h 
23. 5. Dějepisná exkurze – Chlum – 8. B 
26. 5. Plavecké štafety MŠ
26. – 30. 5. ŠvP Šerlišský Mlýn 5. B
                  ŠvP Nekoř 3. B, 4. C 
                  ŠvP Kuprovka 1. A
29. 5. HK - bezpečné město 3. A, C, 4. A, B, 5. A, C  
 
Duben 2014 Mgr.Kříž 7.4.2014

2. 4. Vybíjená chlapci – výběr 6. tříd
2. a 3. 4. Školní kolo Mc Donalďs Cup
4. 4. Zábavné centrum Tongo, ŠD herna č. 2 a 5
8. 4. HRADECKÝ VÍCEBOJ – výběr žáků
9. 4. Knihovna Malšovice 1. A
9. 4. Vybíjená dívky – výběr 6. tříd
10.4. Krajské kolo OČJ (A. Krejcarová)
         Přírodovědná soutěž LČR – výběr žáků
11. 4. Česká národní banka – Praha – výběr žáků Fg
          Orientační běh na ZŠ Štefánikova – výběr žáků 
          Informace pro rodiče od 17 h do 18 h
          Hvězdárna HK 2. A, C
          Fotografování ke Dni matek pro zájemce, ŠD herna 1, od 12.15 h
14. - 16. 4. Soustředění žáků ST 6. - 8. tříd 
14. 4. Souboj čtenářů – předkolo – učebna PC od 10 h.
          Recitační soutěž – 1. stupeň, od 13,30 h ve 2. A 
15. 4. Okrsek Mc Donalďs Cup – 4. a 5. roč. na ZŠ Štefánikova
16. 4. Hodina moderní chemie – 8. a 9. ročník
17. a 18. 4. Velikonoční prázdniny pro žáky
21. 4. Pondělí velikonoční
22. a 23. 4. Přijímací zkoušky na SŠ
23. 4. Sběr papíru do přistaveného kontejneru od 6,30 h do 16 h
24. 4. Pedagogická rada: od 14 h předporady, od 15 h společná 
24. 4. Vystoupení Loutkového kroužku, premiéra pro rodiče
25. 4. ŠD kino – Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana,  60,- Kč, 96 min
          Florbalový turnaj – 4. a 5. ročník v tělocvičně 
         Okrsek Mc Donalďs Cup – 2. a 3. ročník na ZŠ Štefcova 
         Knihovna Malšovice – 5. C 
28. 4. Roland pop Show – v divadle Drak
29. 4. Složky platu do 8 h
30. 4. Vlastivědná exkurze – Muzeum východních Čech: „Putování dějinami středověku s výtvarnou dílnou“ + procházka historickým centrem HK ,  V. B - od 10 h. - cena 60,- Kč
30. 4. Vystoupení Loutkového kroužku pro Broučky 


 
 
Březen 2014 Mgr.Kříž 1.3.2014

3. – 7. 3. Jarní prázdniny pro žáky
10. 3. Návštěva žáků a zaměstnanců školy z Tunisu
13. 3. Knihovna Malšovice 1. A od 10, 00 h 
17. 3. Pěvecká soutěž 1. st. ve 3. B, od 13, 15 h
18. 3. Kouzelnické představení Merlin, herna č. 1, od 13, 30 h
18.3. Pěvecká soutěž 2. st. od 14 hodin
         Olympiáda Aj – krajské kolo 
19. 3. Sběr papíru
          Turnaj ve vybíjené, Třebeš, 1. – 3. r.
21. 3. Matematický KLOKAN – 2. až 5. roč., výběr 2. st.
         Olympiáda Ch – okres. kolo
         Pěvecké vystoupení dětí ŠD v Domově důchodců
24. 3. Péče o chrup – zdravé zuby 1. roč.
25. 3. Malý kriminalista - beseda 2. A od 10, 00h Mě POLICIE, 2. B od 10, 55 h
26. 3. Dopravní výchova – beseda 1. A od 10, 00 h Mě POLICIE, 1. B od 10, 55h
27. 3. Knihovna Malšovice 1. D od 10, 00 h 
28. 3. Dopravní výchova: Mladý motorista, 9. B od 10 h, 9. A od 10, 55 h Mě POLICIE
          Kino ŠD, „Zataženo, občas trakaře“, 60,- Kč, 96 min 
          Malý kriminalista – beseda 2. C od 10, 55 h Mě POLICIE
           Dopravní výchova – beseda 1. C od 10, 00 h
25. 3. Drak – Neklan – 6. a 8. třídy, od 10 hodin, vstup 50 Kč
31. 3. Velikonoční tvoření rodičů s dětmi
          Péče o chrup – zdravé zuby 2. roč.


 
 
Prosinec 2013 Mgr.Kříž 28.11.2013

3. 12. Exkurze – MÝDLÁRNA – 9. B 
4. 12. Basic Lingua – školní kolo od 13 h
5. 12. Mikulášská nadílka ŠD
6. 12. Ustroj si stromeček – Ratibořice, 1. ročník
Exkurze do firmy – 9. ročník 
10. 12. Odstávka el. proudu od 7, 30 do 15, 30 h
MLADÝ CHEMIK – výběr žáků – Pardubice
Prezentace OA v 9. ročníku během 8. vyuč. h
12. 12. Výroba mýdla – 9. B 
13. 12. Knihovna Malšovice – „Vánoce“ od 10, 00 h 5. C 
Eurocentrum – Vánoce v Evropě 6. A a 6. B od 9,00 hodin
18. 12. Basic Lingua – ústřední kolo
19. 12 Informace pro rodiče od 17 h
Prodejní vánoční výstava od 16 h
Ukázková hodina v 1. A od 15, 00 h 
Den otevřených dveří 8, 00 – 16, 00 h
20. 12. Koncert skupiny MEMPHIS ve školní jídelně od 8 h – 2. st.
1. stupeň: výuka podle rozvrhu 1. a 2. vyuč. hodinu, od 10 h besídky ve třídách s třídní učitelkou, oběd dle rozpisu na nástěnce, výuka končí dle rozvrhu dané třídy
2. stupeň: 1. a 2. vyuč. hodinu koncert ve školní jídelně, 3. a 4. vyuč. hodinu probíhá výuka dle rozvrhu, 5. hodinu jsou třídní učitelé ve svých třídách, oběd dle rozpisu na nástěnce, výuka končí ve 12,35 h
PO VYUČOVÁNÍ VÁNOČNÍ FLORBALOVÝ TURNAJ – propozice budou včas upřesněny!

PROŽIJTE KRÁSNÉ VÁNOCE A V NOVÉM ROCE HLAVNĚ ZDRAVÍ!!! 
 
Listopad 2013 Mgr.Kříž 5.11.2013

1. 11. Ředitelské volno pro žáky
4. 11. „Planeta Země 3000“, 2. stupeň, od 8,15 h, 60 Kč, Centrál
5. 11. „Poruchy příjmu potravy“ – 5. a 6. hodinu – 9. B
           Florbalový turnaj – mladší chlapci – Třebechovice p. O.
6. 11. „Poslední trik“ – Drak, 3. a 4. roč., od 9 h, 50 Kč TU Komerční banka – beseda – 5. h v 9. B, 6. h v 9. A
7. 11. Informace pro rodiče od 17 h do 18 h
          Florbalový turnaj – starší dívky v tělocvičně, 8 až 12 h 
          Florbalový turnaj – mladší dívky – Smiřice
8. 11. Papoušci – ukázka chovu papoušků, tělocvična, ŠD 
          „Muzikohraní“ 1. B, C, D a V. C v ŠD č. 7
8. 11. Muzeum – Cesta dívek za vzděláním – VII.B – 11,30-14,30, cena 30,- Kč.
11.11. beseda  “Příběhy bezpráví” 3.-5.hodina (9.třídy)
12. 11. „Poruchy příjmu potravy“ – 7. a 8. hodinu, 5. h - oběd – 9. A
14. 11. Pedagogická rada od 14 h 
15. 11. Vánoční fotografování, herna č. 1, ŠD
            Florbalový turnaj – starší chlapci v tělocvičně, 8 až 12 h
            Knihovna Malšovice – „Národní obrození“ od 10 h
18. 11. „Austrálie“ – 5. až 9. roč., Centrál od 10 h, 40 Kč TU
19. 11. Muzeum – Cesta dívek za vzděláním – VII.A – 11,30-13,30 cena 30,- Kč
20. 11. IX. B – beseda na ÚP 8,30 – 10,00 h 
21. 11. Muzeum – Cesta dívek za vzděláním – VIII.A – 11,30-13,30 cena 30,- Kč.
22. 11. Muzeum – Cesta dívek za vzděláním – VIII.B – 11,30-13,30 cena 30,- Kč.
25. 11. Vánoční tvoření rodičů s dětmi ŠD
26. 11. Dějepisná olympiáda – školní kolo – ve třídě VIII.A 13,45 – 15,15, vybraní žáci 8. a 9. ročníků
27. 11. IX. A – beseda na ÚP 8,30 – 10,00 h 
28. 11. „Čertovské hrátky MŠ“ od 8 h 
             „Hej Mistře!“ – Drak od 10 h, 50 Kč - 1. a 2. roč. a 3. A, 
 

Stranky
|  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |
 
All Rights Reserved, created by BezvaWeb.com