zs         zs
 
O škole
 
ZŠ Štefcova je klasická základní škola poskytující dětem úplné základní vzdělání. Její žáci s úspěchem vstupují na střední školy. Zkušený pedagogický sbor využívá při výuce moderní metody práce, např. multimediální výuku a projektové vyučování. Pro výuku jsou k dispozici nově a kompletně vybavené počítačové učebny a pracovny Ch, F a cizích jazyků, keramická dílna. Pext4římo v areálu školy je také krytý bazén a hřiště s umělým povrchem. V samostatné budově se zahradou je umístěna školní družina, otevřená i po dobu vedlejších a letních prázdnin. Probíhá zde příměstský letní tábor. Zájemcům o sport nabízí škola dobrovolný vstup do sportovní třídy. Výuka stěžejních předmětů (M, ČJ a cizí jazyky) není nijak krácena. 
All Rights Reserved, created by BezvaWeb.com