zs         zs
 
Organizace roku
 

Školní rok začíná: 2. září 2019 (po)

I. pololetí končí: 30. ledna 2020 (čt)
II. pololetí končí: 30. června 2020 (út)

Hlavní prázdniny: pro děti budou trvat od 1. července 2020 (st) do 31. srpna 2020 (po)
Nový školní rok 2020/2021 začíná 1. září 2020 (út)

Podzimní prázdniny: 29. a 30. října 2019 (út + st)
Ředitelské volno: 31. října 2019 (čt) a 1. listopadu 2019 (pá)
Vánoční prázdniny: 23. prosince 2019 (po) – 3. ledna 2020 (pá)
(vyučování začíná v pondělí 6. ledna 2020)
Pololetní prázdniny: 31. ledna 2020 (pá)
Jarní prázdniny: 2. 3. – 8. 3. 2020
Velikonoční prázdniny: 9. dubna 2020 (čt)

Pedagogické rady: 2. září 2019 (po) 14. listopadu 2019 (čt)
23. ledna 2020(čt) 16. dubna 2020 (čt) 24. června 2020 (st)

Školní výlety: termín určí třídní učitel, předem projedná s ředitelem školy

Informace, třídní schůzky: 12. září 2019 (čt) – třídní schůzky
14. listopadu 2019 (čt) – informace
12. prosince 2019 (čt) – informace + prodejní vánoční výstava + den otevřených dveří

9. ledna 2020 (čt) – třídní schůzky
19. března 2020 (čt) – informace
14. května 2020 (čt) - informace
11. června 2020 (čt) – třídní schůzky

Informace pro rodiče vždy od 17 h.
Třídní schůzky: 2. stupeň od 17 h, 1. st. od 17,30 h.
 
All Rights Reserved, created by BezvaWeb.com