zs         zs
 
Poradenské služby / Informace pro rodiče
 

Přijímací řízení na střední školy

Informace pro rodiče žáků 9. tříd

 • Přihlášky na střední školy s uměleckým zaměřením, tj. na obory vzdělání s talentovou zkouškou (kód oboru začíná dvojčíslím 82 -…), vydá žákům paní učitelka Moserová.

 • Rodiče zájemců odevzdají přihlášku sami na dané škole do 30. 11. 2017.

 • Jednotná písemná přijímací zkouška na maturitní obory středních škol se koná formou písemného testu z českého jazyka a matematiky, a to ve dvou termínech:

12. dubna 2018 a 16. dubna 2018.

Žákům se započítá lepší výsledek zkoušky !

 • Přijímací zkouška v náhradním termínu (pro děti, které byly v dubnu nemocné), se koná 10. května a 11. května 2018.

Informační schůzka paní učitelky Moserové s rodiči vycházejících žáků se koná v učebně přírodopisu 11. ledna 2018.

Informace pro rodiče žáků 5. a 7. tříd

 • Jednotná písemná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky se letos koná ve dvou termínech, a to

13. dubna 2018 a 17. dubna 2018.

Žákům se započítá lepší výsledek zkoušky !

 • Přijímací zkouška v náhradním termínu (pro děti, které byly v dubnu nemocné) se koná 10. května a 11. května 2018.

 • Žáci obdrží přihlášku ke studiu na víceletá gymnázium na základě písemné žádosti rodičů. (Žádám o vydání přihlášky na gymnázium).

 • Děti žádost předloží třídnímu učiteli do 26. 1. 2018.

 • Zájemci pak dostanou dne 31. 1. 2018 tyto doklady:

  • výpis z vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2017/2018

  • přihlášku ke studiu na gymnáziu

 • Rodiče doručí přihlášku (vyplní pouze 1. stranu, lékařská prohlídka není vyžadována, 2. strana bude vyplněna školou) na vybrané gymnázium do 1. 3. 2018.

 • Žák bude k přijímacím zkouškám pozván písemně.

 • Zápisový lístek si přijatí žáci vyzvednou u svého třídního učitele.

 • Bude li žák přijat, doručí rodiče zápisový lístek co nejdříve na gymnázium (nejpozději do 10 pracovních dnů po zveřejnění výsledků)!

 • Nebude-li žák přijat, obdrží rodiče písemné sdělení školy poštou.

Další informace na webových stránkách:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy –  www.msmt.cz/vzdelavani
První soukromé jazykové gymnázium – www.psjg.cz
Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína – www.bisgymbb.cz
Gymnázium Boženy Němcové – www.gybon.cz

 
All Rights Reserved, created by BezvaWeb.com