zs         zs
 
Organizace roku / Měsíční plány práce
 


Plán práce - březen 2020 Mgr.Kříž 28.2.2020

2. 3. – 6. 3. Jarní prázdniny pro žáky
9.3.-13.3. ŠvP – Hotel Šerlišský mlýn – 3. A
9. 3. Dopravní hřiště Třebeš - 5. A od 8,30 h do 9,30h
9. 3. Divadlo Drak – 4. A od 10,30 h do 12 h
10. 3. Dopravní hřiště Třebeš – 5. B od 9,45 h do 10,45 h
11. 3. Dopravní hřiště Třebeš – 5. C od 8,30 h do 9,30 h
11. 3. Recitační soutěž – 2. stupeň – od 12,45 h
11. 3. Vybíjená Třebeš – 2. – 3. tř.  – výběr žáků
12. 3. Dopravní hřiště Třebeš – 5. D od 9,45 h do 10,45 h
12. 3. MŠ Štefcova – schůzka s rodiči žáků bud. 1. tř. od 15,45 h
13. 3. Florbal. turnaj – škol. kolo 4. – 5. tříd – obsazena Tv – od 8 h do 12,30 h
13. 3. Mladý chemik – vyhodnocení soutěže – výběr žáků 2. stupně
15.3.– 20.3. ŠvP – Pec p. Sněžkou – Penzion Racek– 5. B, 5. C 
16. 3. Klicperovo divadlo: Velký Gatsby – 9. B a 8. C
16. 3. Přednáška o dospívání - 7. ročník: dívky 3. h, chlapci 4. h v učebně Hv
17. 3. Sběr papíru do přistaveného kontejneru
17. 3. Basketbal – ml. Žáci – Nový Bydžov
19. 3. Knihovna Slezské Předměstí – 1. B od 9 h do 10,45 h
19. 3. Dějepisná olympiáda – krajské kolo
20. 3. Matematický Klokan 1. – 2. vyuč. hod.
20. 3. Knihovna Malšovice 2. C od 9 h do 10 h 
20. 3. Knihovna Malšovice 3. A od 10 h do 11,40 h
23. 3. Pěvecká soutěž 1. st. od 13,15 h ve tř. 4. D
23. 3. Plavecké štafety 1. tříd – od 9 h do 10,45 h
24.3. Okresní kolo florbalu – Smiřice – výběr žáků  4. – 5. tříd
24. a 25. 3. Ukázka vojenské techniky – školní zahrada
25. 3.          Plavecké štafety 2. tř. od 8 h do 9,40 h 
25. 3. Knihovna Malšovice – 2. B od 10 h do 11,40 h
26. 3. MŠ Štefcova – předškoláci od 10 h do 10,45 h v 1. tř..
26. 3. Plavecké štafety 3. tř. od 9 h do 10,45 h
26. 3. Horolezecká stěna – 2. A od 10 h do 11 h
27. 3. ŠD - fotografování ke Dni matek od 12,15 h v herně č. 1
30. 3. Recitační soutěž 1. st. od 13,15 h ve tř.  1. B
30. 3. Velikonoční tvoření rodičů a dětí od 16 h do 17,30 h – herny č. 1 a 2
31. 3. Exkurze Hučák – 4. A od 10 h do 12,35 h 
 
Plán práce - únor 2020 Mgr.Kříž 1.2.2020

4. 2. Biologická olympiáda – školní kolo: od 14 h v učebně Př
5. 2. Školní kolo -  Pythagoriáda 5. – 9. roč. R
10. 2. Dopravní hřiště – Třebeš – 3. A od 9,45h do 10,45h
10.2.-14.2. ŠvP – Strážné – Penzion U Kurtu – 5. A
11. 2. Sběr papíru do přistaveného kontejneru
11. 2. Dopravní hřiště – Třebeš – 3. B od 9,45h do 10,45h
11. 2. Masopust -  Muzeum – 4. A od 9 h do 10,45 h
11. 2. Praha – Globe – ocenění vybraných žáků 2. stupně
13. 2. Dopravní hřiště – Třebeš – 3. C od 9,45h do 10,45h
13. 2. Třebeš: „Městská policie“ – 6. A od 9 h do 10 h
13. 2. Kyberšikana 5. C od 13 h budova PČR
14. 2. Masopust – Muzeum – 3. A od 9 h do 10,45
14. 2. ŠD – Karneval – Objevy a vynálezy – od 12,30 h do 14,30 h – obsazena těl.
17. 2. Třebeš: „Městská policie“ – 6. B od 10 h do 11 h
18. 2. Třebeš: „Městská policie“ – 6. C od 10 h do 11 h
18. 2. Kyberšikana 5. A od 13 h budova PČR
19. 2. Třebeš: „Právo, morálka, odpovědnost“ – 7. A od 10 h do 11 h
20. 2. Knihovna Slezské Předměstí – 1. B od 9 h do 10,45 h
20. 2. iQLANDIA – Liberec – 5. c, 5. D od 8 h do 16 h
21. 2. ŠD – kino – Zakleté pírko – odchod ve 12,30 h
24. 2. Třebeš: „Právo, morálka, odpovědnost“ – 7. B od 10 h do 11 h
26. 2. Přijímací zkoušky nanečisto – žáci 9. ročníku
27. 2. Třebeš: „Právo, morálka, odpovědnost“ – 7. C od 10 h do 11 h


 
 
Plán práce - leden 2020 Mgr.Kříž 2.1.2020

6. 1. Dopravní hřiště Třebeš – 5. A od 8,30 h do 11 h
7. 1. Sběr papíru do přistaveného kontejneru
7. 1. Dopravní hřiště Třebeš – 5. B od 8,30 h do 11 h
8. 1. Dopravní hřiště Třebeš – 5. C od 8,30 h do 11 h
8. 1. Knihovna Malšovice – 1. C od 10 h do 11,40 h
9. 1. Třídní schůzky: od 17 h 2. stupeň, od 17,30 h 1. stupeň
9. 1. Informace VP pro rodiče žáků 9. tříd v učebně Hv:
9. 1. Od 16 h – 9. A + dívky 9. B
9. 1. Od 17,30 h - 9. C + chlapci 9. B
9. 1. Dopravní hřiště Třebeš – 5. D od 8,30 h do 11 h
9. 1. Pedagogické předporady od 14 h – 1. st. 4. B, 2. st. Sborovna
13.1.– 17.1.Lyžařský kurz – Mladé Buky – 1. A 
15. 1. Krajské kolo ČEPS Předměřice nad L. - od 9 h výběr žáků
16. 1. Knihovna Malšovice 5. C od 12,35 h do 13,30 h
16. 1. Dějepisná olympiáda – okresní kolo – výběr žáků
19. 1. až 24. 1.    LVZ – 7. A
20. 1. Knihovna Malšovice 4. B od 10 h. do 11,40 h.
23. 1. Pedagogická rada od 14 h ve sborovně 
23. 1. Olympiáda Čj – okresní kolo – výběr žáků
24. 1. ŠD – kino – Ledové království 2 od 13 h
24. 1. až 29. 1.    LVZ  7. B a 7. C
26. 1. – 30. 1. ŠvP – Deštné v Orlických horách –hotel Start – 2. A
29. 1. Spaní ve škole – 4. A od 18 h 
30. 1. Florbalový turnaj 2. stupeň – 3. až 6. h – výběr žáků
31. 1. Pololetní prázdniny pro žáky 
 
Plán práce - prosinec 2019 Mgr.Kříž 1.12.2019

2. 12. Finanční gramotnost – 13,40 h až 15,20 h - 9. A
2.12. – 20.12. ŠD – Adventní výlety dle aktuální nabídky
3. 12. Soutěž „5 jazyků na pódiu“ v Holicích – výběr žáků 2. stupně
4. 12. Čertovské hrátky MŠ – od 8h do 10,45h – obsazená tělocvična
4. 12. Knihovna Malšovice 2. B od 10 h do 11,40 h
5. 12. IQLANDIA  Liberec – 5. A, 5. B od 8 h do 17 h
5. 12. Knihovna Malšovice – 2. A od 10 h do 11,40 h
6. 12. ŠD – Mikuláš se zvířátky – program k Mikuláši v TV
10. 12. Kyberšikana 5. D od 12,45h do 14,25h – budova PČR Malšovice
12. 12. Informace pro rodiče od 17 h
12. 12. Den otevřených dveří
12. 12. Prodejní vánoční výstava
12. 12. Těšíme se na Ježíška – 1. B – přespávání ve škole
12. 12. ŠD – Den otevřených dveří
12. 12. ŠD – Keramická výstava
12. až 17. 12. Zájezd do Alp – výběr žáků 2. stupně
19. 12. Adventní učení ve 2. A
19. 12. Čtenářská dílna – 1. B UHK od 11 h do 12,30 h
19. 12. Vánoční Hradec Králové – 5. C od 8 h do 11,40 h
20. 12. Knihovna Malšovice – 3. A od 10 h do 11,40 h
20. 12. Vánoční projekt – 1. B od 8 h do 11,40 h
23. 12. 2019 – 3. 1. 2020 – vánoční prázdniny – ŠD uzavřena 
 
Plán práce - listopad 2019 Mgr.Kříž - 31.10.2019

4. 11.       Zahájení sběru pomerančové kůry
5. 11. DDH Třebeš – Přestupky a trestné činy – 9,45 h až 10,45 h – 9. B
5. 11. DDH Třebeš – Přestupky a trestné činy - 11 h až 12 h – 9. C
6. 11. Knihovna Malšovice 1. C od 10h do 11,40h
7. 11. Rada St od 14 h ve sborovně
8. 11. Hvězdárna – 5. A od 10h
8. 11. ŠD – vánoční fotografování 
8. 11. DDH Třebeš – Přestupky a trestné činy – 9,45 h až 10,45 h – 9. A
11. 11. Dějepisná olympiáda – školní kolo od 13,30 h v 9. C – výběr žáků
11. až 22. 11. Výběrové testování žáků 8. ročníku – ČŠI
12. 11. Exkurze Trutnov – výběr žáků 9. ročníku
13. 11. Exkurze – Vánoční ozdoby – Dvůr Králové n/L. – 2. A, 2. B 8h – 14h
13. 11. Loutkářské muzeum Chrudim – exkurze 1. C od 8h do 13h
13. 11. Florbalový turnaj – výběr dívek 6. - 7. ročník – Třebeš
13. 11. Adaptační den – Tongo 1. B od 9h do 11h 
13. 11. Knihovna Malšovice 1. A – 10h – 11,40h
14. 11. Pedagogická rada od 14h ve sborovně 
14. 11. Informace pro rodiče od 17h
15. 11. Klicperovo divadlo – Čtyřlístek – 100 Kč ,od 10 h – 6. C, 7. C, 8. A, 8. B
15. 11. Výstava SŠ Aldis – žáci 9. ročníku
15. 11. T profi Aldis – krajské kolo, výběr žáků, od 8h do 14h
18. 11. Divadlo Drak – Zeď – 4. A, 4. B od 8,30h do 10,45h
18. 11. Třebeš – DH – Pravidla silničního provozu - teorie – 4. C od 9,45h do 10,45h
19. 11. Sběr papíru do přistaveného kontejneru
19. 11. Divadlo Drak – Zeď – 3. A, 5. C, 5. D od 8,30h do 10,45h
19. 11. Divadlo Drak – Zeď – 5. B od 10h do 11,40h
19. 11. Třebeš – DH – Pravidla silničního provozu - teorie – 4. B od 9,45h do 10,45h
19. 11. IQ Park Liberec – 4. C, 4. D od 7,15h do17h 
20. 11. Divadlo Drak – Zeď – 4.C, 4. D od 8,30h do 10,45h
20. 11. Třebeš – DH – Pravidla silničního provozu - teorie – 4. A – od 8,30h do 9,30h
20. 11. Knihovna Slezské Předměstí – 1. B od 9h do 10,45h
20. 11. Kyberšikana – od 14 h ve sborovně
21. 11. Třebeš – DH – Pravidla silničního provozu - teorie – 4. D – od 8,30h do 9,30h
22. 11. ŠD – kino Angry Birds 2 - od 13h
25. 11. ŠD – Vánoční tvoření pro rodiče s dětmi od 16h herna č. 1, 2
25. 11. Finanční gramotnost – 13,40 h až 15,20 h – 9. B
25. 11. Exkurze - sklárny Harrachov – výr. ván. ozdob 3. A, 5. D
27. 11. Knihovna Malšovice 2. C od 10h do 11,40h
27. 11. Divadlo Drak – On the Road: od 8,30 h – 8. B, od 10 h – 8. C, 60 Kč
27. 11. Finanční gramotnost – 13,40 h až 15,20 h – 9. C
29. 11. ŠD – Advent – interaktivní program 
 
Plán práce - říjen 2019 Mgr.Kříž - 30.9.2019

1. 10.      Kurz sebeobrany – dívky 8. B – od 8 h do 10 h obsazená tělocvična
2. 10. Kurz sebeobrany – dívky 8. A + 8. C – od 8 h do 10 h obsazená tělocvična
2. 10. Knihovna Malšovice 1. A od 10h do 11,40h 
3. 10. Přespolní běh – výběr žáků 2. stupně
8. 10. Exkurze – Praha – 9. C
9. 10. Archeopark Všestary – exkurze – 6. A
11. 10. Archeopark Všestary – exkurze – 6. C
11. 10. ŠD – Štafetový závod mezi třídami – hřiště
15. 10. Sběr papíru do přistaveného kontejneru
16. 10. Orientační běh – výběr žáků – od 13 h
16. 10. Kumihimo tvoření – 1. C od 8h do 11,40h v ŠD 1
17. 10. Divadlo Drak – Bajaja – 1. A od 10,30h do 12,35h
23. 10. Divadlo Drak – O zlaté rybce – 1. B, 1. C od 8,30h do 10,45h
23. 10. Pohádková zahrada – Pardubice – 1. A od 8h do 13h
24. 10. Knihovna Malšovice 2. B od 10 h do 11,40h
25. 10. ŠD – kino od 13h  
 
Plán práce - září 2019 Mgr.Kříž - 5.9.2019

4. až 6. 9.    Adaptační kurz 6. B – Borovnička
4. až 6. 9. Adaptační kurz 6. C – Bartošova Pec
4. až 6. 9. OVOV – republikové finále – výběr žáků
5. 9. Nábor do Boni Pueri 1. a 2. tř. od 8 h
6. 9. Fotografování žáků 1. tř. od 8 h
9. 9. Fotografování 1. tř. – Hradecký deník od 10h
9. až 11. 9. Adaptační kurz 6. A – Pecka
12. 9. Dětský maraton míru – Sokol – od 10 h – výběr žáků 6. a 7. ročníku
12. 9. Porada k šablonám EU od 14 h ve sborovně
12. 9. Schůzka třídních důvěrníků od 16h ve sborovně
12. 9. Třídní schůzky – od 17 h 2. st., od 17,30h 1. st.
12.9.-13.9. Poznáváme se v třídním kolektivu – 1. B – pobyt v přírodě
17. 9. Sběr papíru do přistaveného kontejneru
18. 9. Knihovna Malšovice 1. B od 10h do 11,40h
19. 9. Knihovna Malšovice 5. A od 10h do 11,40h
23. 9. Planeta Země 3000 – Kolumbie – 9. ročník, 70 Kč, Bio Central od 13 h
24. 9. Exkurze Praha – 9. B
24. 9. Divadlo Drak – Zeď – 3. C od 8,30 h do 10 h 
25. 9. Sportovní den s MěPOLICIÍ – Stříbrný rybník – výběr žáků
25. 9. Knihovna Malšovice 4. D od 10 h do 10,45 h
25. 9. Kurz sebeobrany – dívky 9. A od 8 h do 10 h obsazená tělocvična
26. 9. HOP Aréna Čestlice - výběr žáků 4. až 9. ročník
26. 9. Knihovna Malšovice 5. D od 10 h do 10,45h
27. 9. Knihovna Malšovice 2. A od 10h do 10,45h
27. 9. ŠD - kino Tlapková patrola – odchod ve 12,30h
30. 9. Kurz sebeobrany - dívky 9. B + 9. C od 8 h do 10 h obsazená tělocvična


 
 
Plán práce - červen 2019 Mgr.Kříž 31.5.2019

3. 6. -7. 6. Škola v přírodě – Penzion Racek – 4. A
3. 6. Dopravní hřiště Třebeš – 2. A od 9 h do 10 h
3. 6. Školní výlet – Litovel: 8. B
4. 6. Školní výlet – Častolovice – 1. B, 1. C
4. 6. Školní výlet – Malá Skála – 5. C, 5. D
4. 6. Školní výlet – Litovel: 8. B
4. 6. Cyklovýlet – Krňovice – 3.B od 8 h do 15 h
4. 6. Školní výlet – Liberec: 6. C
5. 6. Hradecké sportovní hry – atletika - Sokol
5. 6. Beseda s Policií ČR – Šikana a kyberšikana – 5. A od 12,45 h do 13,30 h
5. 6. Školní výlet – Litovel: 8. B
5. 6. Školní výlet – Turnov: 7. B
5. 6. – 7. 6. Sportovní soustředění – Hořice autokemp – 3. A
6. 6. Hradecké sportovní hry – plavání – městské lázně
6. 6. Školní výlet – Častolovice – 5. A
6. 6. Školní výlet – Turnov: 7. B
6. 6. Třídní schůzka 9. A od 17 h – náhradní termín
6. 6. Školní výlet – Pecka: 7. C
7. 6. Školní výlet – Turnov: 7. B
7. 6. Školní výlet – Pecka: 7. C
10. 6. Dopravní hřiště Třebeš – Malý školák – 1. A od 13 h do 14,30 h
10. 6. Školní výlet – Mirakulum: 6. B
11. 6. Školní výlet – Častolovice – 2. C
11. 6. Školní výlet – Častolovice – 1. A
11. 6. Dopravní hřiště Třebeš – Malý školák – 1. C od 13 h do 14,30 h
11. 6. Schůzka rodičů žáků budoucích 1. tříd od 16,30 h
11. 6. Atletické hrátky MŠ od 8 h do 11 h obsazené hřiště
12. 6. Dopravní hřiště Třebeš – Malý školák – 1. B od 13 h do 14,30 h
12. 6. Divadlo Drak – Labyrint – 3. C od 9,30 h do 11 h
12. 6. Školní výlet – Malá Skála: 9. B
13. 6. Třídní schůzky- 1. st. od 17,30 h, 2. st. od 17 h
13. 6. Dopravní hřiště Třebeš –Malý školák – 2. A od 13 h do 14,30 h
13. 6. Pedagogické předporady od 14 h – 1. st. v 5. B, 2. st. ve sbor.
14. 6. ŠD – Odpoledne s Policí ČR k MDD –kynologie – zahrada ZŠ – od 12,45 h do 14,30
17. 6. Školní výlet – Dolce – 9. A
17. 6. Dopravní hřiště Třebeš – Malý školák – 2. B od 13 h do 14,30 h
17.6.-21 6. Škola v přírodě – Penzion Racek – 4. B
18. 6. Školní výlet – Dolce – 9. A
18. 6. Školní výlet – Malá Skála: 7. A
18. 6. Dopravní hřiště Třebeš – Malý školák – 2. C od 13 h do 14,30 h
18. 6. Školní výlet – Archeopark Všestary – 4. C od 8 h
19. 6. Knihovna Malšovice – 3. C od 10 h do 11,40 h
19. 6. Dopravní hřiště Třebeš – Malý školák – 3. A od 13 h do 14,30 h
19. 6. Atletický trojboj – Turnov republikové finále – výběr žáků
20. 6. Dopravní hřiště Třebeš – Malý školák – 3. B od 13 h do 14,30 h
20. 6. Botanická zahrada  FAF HK – 4. C od 8 h do 11,40 h
20. 6. Farmaceutická fakulta HK – exkurze – 7. ročník
20. 6. Školní výlet – Malá Skála: 8. A
20. 6. Knihovna Slezské Předměstí – 1. A – Pasování na čtenáře od 9 h do 11,40 h
21. 6. Lesní pedagogika – 3. C od 8 h do 11,40 h
21. 6. Hrajme si i hlavou – 6. ročník
24. 6. Dopravní hřiště Třebeš – Malý školák – 3. C od 13 h do 14,30 h
24. 6. Pedagogická rada od 14 h ve sborovně
25. 6. Sběr papíru do přistaveného kontejneru
25. 6. Dopravní hřiště Třebeš – Malý školák – 3. D od 13 h do 14,30 h
26. 6. Generální zkouška na školní akademii - Třebeš
26. 6. Park Golf Club Roudnička – Dětský den pro 1. – 3. tř. od 16 h do 19 h s rodiči
27. 6. Školní akademie ve sportovní hale Třebeš
28. 6. Předávání vysvědčení 
 
Plán práce - květen 2019 Mgr.Kříž 1.5.2019

2. 5. Informace pro rodiče
2. 5. Rada ST od 16 h ve sborovně školy
2. 5. Pohár rozhlasu – mladší žáci – Sokol
2. 5. Plavecké štafety 3. tř. od 9 h do 10,45 h
2. 5. Chemické pokusy – ZŠ M. Horákové - výběr žáků 5. tř. od 14 h do 15,30 h 
2. 5. ŠD – Loutkový kroužek – premiéra pro rodiče od 16,30 h – budova ŠD
2. 5. Školní výlet – Archeopark Všestary – 4. B od 8 h
3. 5. Plavecké štafety 1. tř. od 8 h do 9,40 h
3. 5. Plavecké štafety 2. tř. od 10 h do 11,40 h
6.5 – 10.5. Škola v přírodě – Mladoňov – 3. D
6. 5. Školní výlet – Archeopark Všestary – 4. A od 8 h 
7. 5. Fotografování tříd
7. 5. Pohár rozhlasu  - starší žáci – Sokol
9. 5. Knihovna Malšovice 4. D od 8 h do 9,40 h
9. 5. Knihovna Malšovice – 4. B od 10 h do 11,40 h
9. 5. Dopravní hřiště Třebeš – Průkaz cyklisty -  5. B od 13 h do 14 h
9. 5. Školní výlet – Archeopark Všestary – 4. C  od 8 h 
10. 5. Knihovna Malšovice 4. C od 10 h do 11,40 h
13. 5. Přijímací zkoušky na SŠ – náhradní termín
13. 5. Školní výlet – Litovel – 8. B
13. 5. Dopravní hřiště Třebeš – Doprav. vých. prakt. č. 4. C od 10,15 h do 11,45 h
13. 5.-17.5. Škola v přírodě – Janské Lázně – Penzion Marianum – 3. B
14. 5. Přijímací zkoušky na SŠ – náhradní termín
14. 5. Školní výlet – Litovel – 8. B
14. 5. Plavecké štafety MŠ od 8 h do 10 h obsazený bazén
14. 5. OVOV – krajské finále – obsazené hřiště
14. 5. Exkurze Praha – 5. B, 5. C od 8 h do 16 h
14. 5. Školní výlet – Babiččino údolí – 2. A, 2. B
15. 5. Testy do ST od 14 h na školním hřišti 
15. 5. Školní výlet – Litovel – 8. B
15. 5. Kurz sebeobrany - dívky 8. A + 8. C – od 8 h obsazená tělocvična
15. 5. Orientační běh – Biřička
15. 5. Fotografování tříd
15. 5. ŠD – Loutkový kroužek – představení pro Broučky od 16 h – budova ŠD
16. 5. OVOV pro rodiče od 16 h na školním hřišti 
16. 5. Chov morčat – beseda – 2. A od 9 h do 10 h
16. 5. Chov morčat – beseda – 2. B od  10 h do 11 h
17. 5. Klicperovo divadlo: „Malý říjen“ od 10 h, 80 Kč – 9. B
17. 5. ŠD – Turnaj ve vybíjené 2. tř. od 13 h obsazené hřiště na míčové hry
20. 5. Dopravní hřiště Třebeš – Dopravní vých. prakt. č.- 5. D od 8,30 h do 10 h 
20. 5. Dopravní hřiště Třebeš – Dopravní vých. prakt. č. – 5. C od 10,15 h do 11,45 h
20. 5. Knihovna Malšovice – 5. D od 10 h do 12,35 h
20.5.-24.5. Škola v přírodě Trhová Kamenice – 2. A, 2. B Penzion Sluníčko
20.5.-24.5. Škola v přírodě – Harachov – Penzion Tesla – 2. C
21. 5. Školní výlet – Hrad Kost – 4. D + 5. B od 8 h do 16 h
21. 5. Dopravní hřiště Třebeš – Průkaz cyklisty – 5. C od 13 h  do 14 h
22. 5. Kurz sebeobrany – dívky 9. A, 9. B. 8. B – od 8 h obsazená tělocvična
22. 5. Dopravní hřiště Třebeš – Dopravní vých. prakt. č.- 4. A od 8,30 h do 10 h
22. 5. Dopravní hřiště Třebeš – Dopravní vých. prakt. č. – 4. B od 10,15 h do 11,45 h
23. 5. Knihovna Malšovice – 3. C od 10 h do 11,40 h
23. 5. Dopravní hřiště Třebeš – Průkaz cyklisty – 5. D od 13 h do 14 h
23. 5. Horolezecká stěna – 1. A od 10,15 h do 11,40 h
24. 5. Dopravní hřiště Třebes – Dopravní vých. prakt. č. – 4. D od 8,30 h do 10 h
24. 5. Volby od 14 h – 1. respirium 
24. 5. ŠD – Turnaj ve vybíjené – 1. – 3. tř. od 13 h obsazené hřiště pro míčové hry
27. 5. Okresní kolo Pythagoriády 5. a 8. ročník
27.5.-31.5. Škola v přírodě Penzion Racek – 4. C 
28. 5. Okresní kolo Pythagoriády 6. a 7. ročník
28. 5. Školní výlet – 7. A – Malá Skála
28. 5. Sběr papíru do přistaveného kontejneru
29. 5. Školní výlet  - Litovel – 8. C
29. 5. Knihovna Malšovice – 5. A od 8 h do 9,40 h
29.5.-31.5. Škola v přírodě – Borovnička – 3. C
30. 5. Školní výlet  - Litovel – 8. C
30. 5. Sportování bez hranic – obsazená tělocvična
30. 5. ŠD – Loutkový kroužek – vystoupení pro Skauty– budova ŠD
31. 5. Školní výlet  - Litovel – 8. C
31. 5. ŠD – ukončený sběr pomerančové kůry – sběrové lístečky odevzdat M. Suchanové 
 
Plán práce - duben 2019 Mgr.Kříž 30.3.2019

2. 4. Dental Prevention – ve tř. 2. C -  1. – 6. vyuč. hod. dle rozpisu
3. 4. Knihovna Malšovice – 4. A od 10 h do 11,40 h
3. 4. MŠ Zvoneček – předškoláci od 9 h do 9,40 h v 1. tř. 
4. 4. Pythagoriáda – školní kolo 5. – 8. ročník
4. 4. MŠ Zvoneček – předškoláci od 9 h do 9,40 h v 1. tř.
4. 4. Pokusy z chemie na ZŠ Horákové od 14 h do 15,30 h – výběr žáků
4. 4. Bruslení HK – 3. A + 3. B od 10,45 h do 11,40 h
8. 4. ŠD – Velikonoční tvoření dětí a rodičů od 16 h do 17,30 h – herny č. 1 a 2
8.4. Mc Donald´s  Cup školní kolo – 2. – 3. tříd od 8 h do 11,40 h – hřiště 
9. 4. Mc Donald´s  Cup školní kolo – 4. – 5. tříd od 8 h do  11,40 h – hřiště 
10. 4. Vybíjená – dívky 6. r. Třebeš od  8 h
10. 4. Biologická olympiáda – okresní kolo 
11. 4. ŠD – fotografování ke Dni matek – od 12,15 h herna č. 1
11. 4. Pokusy z chemie na ZŠ Horákové od 14 h do 15,30 h – výběr žáků
11. 4. Galerie MU – 3. A od 9 h do 11,40 h
12. 4. Přijímačky na SŠ
12. 4. ŠD- kino – Asterix a tajemství kouz. lektvaru od 13 h
12. 4. Zápis do 1. tříd – 14 – 18 h
13. 4. Zápis do 1. tříd – 9 – 11 h
15. 4. Přijímačky na SŠ
15. 4. Globe – 4. až 5. h – 7. C + výběr 7. B
15. 4. Mc Donald´s  Cup – okrskové kolo 2. -3. tř. od 8 h do 12 h – hřiště
16. 4. Přijímačky na víceleté gymnázium
16. 4. Exkurze – Galerie moderního umění HK – 3. C od 8 do 11:40
16. 4. Křesťanské Velikonoce 7. hod. 9. B, 8. h 9. A
16. 4. Divadlo Drak – Mimoň - 3. B od 8 h do 10,45 h
16. 4. Mc Donald´s  Cup – okrskové kolo 4. – 5. tř. od 8 h do 12 h – hřiště
16. 4. Velikonoce ve výuce – 1. A – projektový den od  8 h do 11,40 h
16. 4. Sběr papíru do přistaveného kontejneru
17. 4. Přijímačky na víceleté gymnázium
17. 4. Veselé zoubky – preventivní výukový program 1. tř.
17. 4. Vybíjená dívky 4. -5. tříd – Třebeš od 8 h
18. 4. Velikonoční prázdniny pro žáky
22. až 27. 4. Zájezd do Francie – výběr žáků
23. 4. Exkurze Praha - 6. C
25. 4. Cimbálová skupina Réva v tělocvičně – 50 Kč, 8,15 h, 9 h, 10 h, 11 h
25. 4. T – Profi – výběr žáků – Praha – republikové kolo
25. 4. Štafetový pohár – okresní kolo – 2. – 5. tř. – Sokol HK od 8,15 h do 13, h
29. 4. Dopravní hřiště Třebeš – 5. A od  8,30 h do 10 h – Dopr. vých. -  prakt. č.. 
29. 4. Dopravní hřiště Třebeš – 5. B od 10,15 h do 11,45 h – Dopr. vých. – prakt. č. 
30. 4. Dopravní hřiště Třebeš – 5. A od 13 h do 14 h
30. 4. Atletický trojboj 5. tříd – od 8 h do 12,35 h – obsazené hřiště


 
 

Stranky
|  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |
 
All Rights Reserved, created by BezvaWeb.com