zs         zs
 
O škole / Knihovna
 
Školní knihovna na naší škole nabízí žákům i učitelům příjemné prostředí, ve kterém se každý může seznámit s danou knihou, časopisem či encyklopedií dle vlastního výběru. Knihovna je otevřená každé pondělí a pátek od 9,40 h do 9,55 h a v úterý od 13 h do 14 h. V odpoledních hodinách je možné "listovat" v elektronické encyklopedii "WIKIPEDIE" na počítači, zájem mají také děti ze školní družiny. Knihy jsou rozděleny do žákovské a učitelské knihovny, samostatnou částí jsou knihy "darované". Již na konci první třídy se nejmenší čtenáři seznamují s prostředím a řádem knihovny a uplatňují první získané čtenářské dovednosti, které dále rozvíjejí v průběhu druhé třídy. Knihy si žáci mohou půjčit na celý měsíc, po dohodě je možné výpůjčku prodloužit. Pro každý ročník 1. stupně je k dispozici sada knih, žáci vybranou beletrii čtou průběžně během školního roku. Každým rokem je možné nahlédnout do školní knihovny v "DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ". V letech 2011 až 2013 bude knihovna začleněna do programu EVROPSKÉ UNIE NA PODPORU ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI. 
All Rights Reserved, created by BezvaWeb.com