zs         zs
 
O škole / Školní hřiště
 
Škoní hřiště je pro veřejnost otevřeno v období od 1.4 do 30.10. V této době je na hřišti správce, u kterého je možné si zdarma zapůjčit míče, síť a jiné sportovní nářadí a náčiní. Na hřišti je možné hrát tenis, volejbal, košíkovou, fotbal, adt. Návštěvníci jsou povinni se řídit provozním řádem.
V zimním období je možný pronájem tělocvičny (cena dle dohody), nebo pronájem umělé travnaté plochy za 250 Kč/hod, příplatek za osvětlení 120 Kč/hod.
Bližší informace v kanceláři školy nebo telefonicky: 495 263 566 
All Rights Reserved, created by BezvaWeb.com