zs         zs
 
Aktuality / Zápis do 1. tříd 2018/2019
 

Ředitelství Základní a Mateřské školy Štefcova oznamuje, že zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2018/2019 se bude konat v prostorách základní školy v pátek 13. dubna 2018 od 13 do 17 hodin a v sobotu 14. dubna 2018 od 9 do 12 hodin.


Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a dětí s odkladem školní docházky pro školní rok 2017/2018. K zápisu do naší školy může přijít i dítě, které mělo odklad školní docházky vystavený jinou školou. Nezapomeňte si vzít s sebou občanský průkaz (u cizinců pas) a rodný list dítěte. Pokud bude zákonný zástupce dítěte žádat odklad povinné školní docházky (po dovršení šestého roku není dítě tělesně ani duševně přiměřeně vyspělé) a nebo  bude podávat žádost o předčasné zaškolení (dítě dovrší 6 let v období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019), zajistí si k zápisu doporučení pedagogicko – psychologické poradny a dětského lékaře. Dovrší-li dítě šestého roku v období od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018, postačí  k žádosti o předčasné zaškolení doporučení pedagogicko – psychologické poradny.


Nejnovější informace k zápisu do prvních tříd
Letos se bude žádost o přijetí dítěte do školy opět podávat elektronicky, bude zpřístupněna od 1. 4. 2018. Pokud bude zákonný zástupce žáka žádat o odklad školní docházky, vyplní si „Žádost o odklad školní docházky“ a spolu s vyjádřením pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře doručí v den zápisu do školy. V případě, že podklady pro odklad zákonný zástupce nebude mít v den zápisu, doručí je škole do 30. 4. 2018.
Ve školním roce 2018/2019 plánujeme otevřít tři první třídy z toho jednu  se sportovním zaměřením s maximálním počtem 27 žáků. Vyplněnou přihlášku do ST přineste v den zápisu nebo doručte do 27. 4. 2018 do kanceláře zástupce ředitele pro první stupeň.


Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019

1. Přednostně budou přijaty děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu základní školy, stanoveném obecně závaznou vyhláškou statutárního města Hradec Králové č. 1/2018 ve znění pozdějších novel.

2. Celkový počet tříd a žáků do prvního ročníku pro školní rok 2018/2019, stanovených s ohledem na prostorové a technické zázemí školy: 3 třídy s maximálním počtem 81 žáků.

3.  V případě, že počet žádostí žáků s trvalým bydlištěm mimo školský obvod základní školy překračuje počet volných míst, kterými škola disponuje po přijetí žáků ze školského obvodu, provede škola výběr ostatních uchazečů takto:
a) přednostně budou přijati sourozenci žáků, kteří ve školním roce 2018/2019 pokračují v plnění školní docházky v základní škole Štefcova,
b) dále pak sourozenci dětí, kteří ve školním roce 2018/2019 pokračují v předškolním vzdělávání v mateřské škole při ZŠ Štefcova,
c) děti, které absolvovaly předškolní vzdělávání v MŠ při ZŠ Štefcova,
d) výběr ostatních uchazečů bude proveden losováním.


Co by mělo dítě před vstupem do školy zvládnout?

1. Zná svoje jméno a příjmení a ví, jak se jmenují rodiče, umí pozdravit, poprosit, poděkovat, omluvit se.
2. Umí se obléknout i převléknout, umí na tkaničce udělat mašličku.
3. Umí si uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.
4. Dovede kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami.
5. Poznává barvy červenou, modrou, zelenou, hnědou a černou.
6. Umí vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou.
7. Zvládá koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci, správně drží tužku.
8. Dovede si připravit svačinku na ubrousek a po jídle si umýt ruce, obslouží se na WC, umí jíst příborem.
9. Dovede poslouchat vyprávění se zájmem a v klidu, spolupracuje s ostatními dětmi.
10. Pozorně sleduje televizní pohádky, filmy a písničky a povídá si o nich.

Jaké je doporučení učitelů pro rodiče budoucích žáků 1. tříd?

1. Dítě pozitivně motivovat.
2. Jít se s ním podívat do školy.
3. V žádném případě školou nestrašit, spolupracovat s učiteli v zájmu dítěte.
4. Povídat si s dítětem, zajímat se, co bylo ve školce, co jej těší a zajímá.
5. Udržovat kontakt s MŠ, dát na rady učitelek, případně PPP.
6. Podnětné a milé prostředí doma, rodiče se dohodnou na kompetencích.
7. Neučit dítě číst a psát předem, pokud samo nemá zájem. V případě zájmu dítěte být trpělivý.
8. O společných kulturních zážitcích si s dítětem vyprávět, snažit se mu vysvětlit, čemu nerozumělo.
9. S dítětem počítat předměty – názorné počítání (pojmy větší, menší, pravolevá orientace).
10. Jít dítěti příkladem v pravdomluvnosti, jednání, upřímnosti, spolupráci.

Pokud máte dotazy, navštivte naši školu, nebo kontaktujte vedení školy telefonicky 725 048 949 nebo emailem hutlova@stefcova.cz. Můžete si též domluvit individuální schůzku se zástupkyní pro 1. stupeň nebo ředitelem školy.

 
All Rights Reserved, created by BezvaWeb.com