zs         zs
 
Aktuality / Zápis do 1. tříd pro šk. r. 2020/2021
 

Zápis do prvních tříd bude letos v důsledku koronaviru probíhat bez přítomnosti dětí a pokud možno i rodičů - elektronicky. Podpisy na příslusné dokumenty doplníme později – oslovíme vás a vyzveme k podpisu telefonicky, e-mailem.

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

Školský obvod (spádové ulice)

Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dětí s odkladem školní docházky pro školní rok 2019/2020. Elektronický zápis bude probíhat od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020, přes webové stránky.

Pokud zákonný zástupce dítěte nemá možnost využít elektronické formy zápisu, dostaví se do školy bez dítěte v pátek 17. dubna 2020 od 16:00 h do 18:00 h, nebo v sobotu 18. dubna 2020 od 9:00 do 11:00 h. U zápisu zákonný zástupce předloží – občanský průkaz, rodný list dítěte a očkovací průkaz (ti, co podávají žádost elekronicky, předloží tyto dokumenty při podpisu žádosti o přijetí)

Budou-li rodiče žádat o odklad školní docházky, musí škole dodat souhlasné stanovisko dětského lékaře, pedagogicko-psychologické poradny, žádost o odklad.

Pokud již v době zápisu od 1. 4. – 30. 4. 2020 má zákonný zástupce veškeré podklady pro udělení odkladu, dodá je během termínu zápisu škole (poštou, osobně po domluvě na tel. 725 048 949).

V případě, že zákonný zástupce ještě nemá veškeré podklady pro udělení odkladu, vyplní si elektronicky žádost o přijetí a na zápisové kartě zatrhněte “žádá letos odklad”. Zbývající podklady pro udělení odkladu dodá bezodkladně. 

Dítě, které nedovrší v září 6-ti let a rodič bude žádat o přijetí, budeme tyto žádosti řešit individuálně telefonicky č. 725 048 949.

Plánujeme otevřít jednu první třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy v maximálním počtu 27 žáků. Pokud budete mít zájem o tento typ třídy, zašlete (e-mailem, poštou nebo vhozením do schránky u vchodu školy) přihlášku do 30. 4. 2020

Případné dotazy týkající se zápisu směřujte na e-mail: hutlova@stefcova.cz

Termín výsledků zápisu bude upřesněn později.

Doporučení pro rodiče žáků budoucích prvních ročníků.
 
All Rights Reserved, created by BezvaWeb.com