zs


Jméno a příjmení
Datum narození
k 30.6.2018 ukončil/a třídu
Základní škola
Bydliště
Telefon matka
Telefon otec (jiné)
Email na který zašleme potvrzující zprávu a daňový doklad (pokud požadujete)
Zdravotní stav
Léky, které bude mít u sebe
Léky aplikuje sám/a/ Ano:    Ne:
Zdravotní pojišťovna
Plavec Ano:    Ne:
Termín tábora: 2. - 4. července (pouze 3 dny), termín volný
  
  9. – 13. července termín obsazen
  
  16. – 20. července termín obsazen
  
  13. – 17. srpna termín obsazen
  
  20. – 24. srpna termín obsazen
  
Odchod z tábora - čas    samo:     doprovod:
Požaduji daňový doklad Ano:    Ne: